No prophet has been given messages by My Beloved Mother and the Holy Trinity in such abundance.

Monday, June 18th, 2012 @ 20:36

My dearly beloved daughter you must not allow the cruel rejection of My Holy messages by those followers of mine whom you know are especially devoted to My Holy Will to distract you.

Expect this kind of rejection to increase in intensity as My Word will be torn into shreds and discarded as if it is nothing.

The pain of rejection you feel is My pain. The humiliation and ridicule inflicted upon you is My persecution. Instead of allowing such disapproval to hurt you, you must accept it in silence.

Be joyful amidst your tears for you know by now that I have always been rejected even by My own disciples.

If you are to allow rejection of My Word to delay you in spreading My messages then fewer souls will be saved.

Always remember that My greatest desire is to save souls.

My mission must not be sullied by human opinion designed to undermine you.

The words I give you this evening are not to provide comfort but to emphasise the urgency of My warnings to the world.

Many of God’s messengers have come before you, My daughter, to prepare humanity for My Second Coming.

No prophet has been given messages by My Beloved Mother and the Holy Trinity in such abundance.

Only these messages can reveal the secrets of times to come and offer the blessings needed by all of God’s children up to the last day.

Grasp the gift of My Word given to all of humanity to give you life.

Without My help you would find it very difficult to withstand the trials which lie ahead.

All My true messengers are preparing God’s children for the Second Coming.

Know that this will take place during the lifetime of this generation.

Take My Cup, drink from it, let it fill you with the gift of discernment so you can help Me save souls.

Your Jesus

 

466. Ще жоден пророк не отримав такої кількості Послань від Моєї улюбленої Матері і Пресвятої Трійці

Понеділок, 18 червня 2012 р. Божого, 20:36

Моя ніжно улюблена дочко, ти не можеш дозволити, щоб тебе відволікало жорстоке відкинення Моїх Святих Послань тими Моїми послідовниками, про яких ти знаєш, що вони є особливо відданими Моїй Святій Волі.

Очікуй, що такого роду відкинення посиляться, оскільки Моє Слово буде розірване на шматки і відкинуте, як нічого не варте.

Біль відкинення, який ти відчуваєш, є Моїм Болем. Приниження і глузування, завдані тобі, є переслідуванням Мене. Замість того, щоб дозволити, щоб така негативна думка тебе ранила, ти маєш прийняти її у мовчанні.

Будь радісною серед своїх сліз, бо вже тепер ти знаєш, що Я завжди був відкинутий, навіть Моїми власними учнями.

Якщо ти дозволиш, щоб відкинення Мого Слова затримало тебе у поширенні Моїх Послань, тоді менше душ буде врятовано.

Завжди пам’ятай, що Моїм найбільшим бажанням є спасати душі.

Моя Місія не повинна бути заплямована думкою людей, які хочуть дискредитувати тебе.

Слова, які Я тобі даю сьогодні ввечері, не є для заспокоєння, але щоб підкреслити терміновість Моїх попереджень для світу.

Багато Божих посланців прийшли перед тобою, Моя дочко, щоб підготувати людство до Мого Другого Пришестя.

Ще жоден пророк не отримав такої кількості Послань від Моєї улюбленої Матері і Пресвятої Трійці.

Тільки ці Послання можуть виявити таємниці прийдешніх часів і принести благословення, яких потребуватимуть всі Божі діти аж до останнього дня.

Прийміть Дар Мого Слова, який надається для всього людства, щоб дати вам життя.

Без Моєї допомоги вам буде дуже важко витримати випробування, які знаходяться попереду.

Всі Мої правдиві посланці готують Божих дітей до Другого Пришестя.

Знайте, що воно відбудеться ще за життя цього покоління.

Візьміть Мою Чашу, пийте з неї і нехай вона наповнить вас Даром Розпізнання, щоб ви могли допомогти Мені рятувати душі.

Ваш Ісус

 

Поділитися в соціальних мережах
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •