The Skies will be peeled back as if a roof has opened

Saturday, June 16th, 2012 @ 19:40

My dearly beloved daughter My Word is being heard by millions throughout the world as I prepare all of God’s children for My Divine Mercy.

There are those blessed with the Holy Spirit will know instantly, upon reading My Messages, that they come from My Divine Lips.

Those who say they know Me but who fail to recognise Me still cannot resist reading My Word, although they fight against Me.

They reject Me, yet they are still drawn to My Messages.

Don’t they realise that this is the Holy Spirit, which although dormant in their souls, still draws them to Me?

I say this to them. The time has come for soon your grievances will be shown to you during The Warning.

Your hatred of My Word will be revealed to you and then you will know the Truth.

When that happens you must then join your brothers and sisters and fight for the right to defend My Church on earth.

The skies will be peeled back as if a roof has opened to reveal the fires and the flames of My Divine Mercy.

The earth will be shaken with such force that no man will escape My Eyes, My Spirit or My Gift.

Many will tremble with fear because it will only be then that many will become aware of their souls for the very first time.

They will know that their love of their bodies all the senses they seek to nurture is meaningless.

They will see every part of the soul but won’t be through their own eyes in which they will see it. They will look at their souls through My Eyes.

They will feel ill and nauseous as I do when I see the ugliness of their wretched wrongdoings.

They will see how rotten their behaviour was towards others and the evil they did onto their fellow human beings, their brothers and sisters.

Then they will see their love of self, the vanity and love of false idols and will know how this offends Me.

For those whose sins are so black they will feel ill, in pain and will not be able to stand the horror what they have to see. They will need every strength to withstand the purification needed to enable them to survive and follow the path of the Truth.

It is important to understand that The Warning is just that. I come to warn God’s children that their sins can and will be forgiven.

I come to show them what the Day of Judgement will be like. This will mean that those who ask for redemption at this stage will be saved.

Those who still reject Me will be given time to repent but not much. If they still forfeit My Hand of Mercy then I will have to withdraw.

Then I will divide the just into one side and the unjust into another. One more chance then to seek redemption and those who refuse My Hand of Love and Mercy will be cast into Hell.

This prophecy has been foretold since the beginning.

Heed The Warning and save your souls while you can.

Your Jesus

 

464. Небо буде відслонено, наче відкритий дах

Субота, 16 червня 2012 р. Божого, 19:40

Моя ніжно улюблена дочко, Моє Слово буде почуте мільйонами в усьому світі, оскільки Я готую усіх Божих дітей до Мого Божого Милосердя.

Є такі, благословенні Святим Духом, що відразу знатимуть, читаючи Мої Послання, що вони виходять з Моїх Божественних Уст.

Ті, які кажуть, що знають Мене, але яким не вдається Мене розпізнати, все одно не зможуть опиратися читанню Мого Слова, хоч і продовжуватимуть боротися проти Мене.

Вони відкидають Мене, але їх постійно притягує до Моїх Послань.

Невже вони не розуміють, що це Святий Дух, який, хоч і приспаний в їхніх душах, постійно притягує їх до Мене?

Я говорю це до них. Надходить час, коли ваші невдоволення будуть показані вам під час Попередження.

Ваша ненависть до Мого Слова буде показана вам і тоді ви пізнаєте Правду. Коли це станеться, ви повинні будете приєднатися до своїх братів і сестер і боротися за право захищати Мою Церкву на землі.

Небо буде відслонено, наче дах, що його відкрили для вогню і полум’я Мого Божого Милосердя.

Землю труситиме з такою силою, що ніхто не уникне Моїх Очей, Мого Духу і Мого Дару.

Багато будуть тремтіти від страху, тому що тільки тоді вони вперше усвідомлять, що мають душу.

Вони дізнаються, що їхня любов до свого тіла та й усі почуття, які вони прагнуть розвивати, не мають значення.

Вони бачитимуть кожну частину своєї душі, але не своїми власними очима. Вони бачитимуть свої душі Моїми Очима.

Вони почуватимуться погано і матимуть нудоту – так як і Я почуваюся, коли бачу потворність їхніх жалюгідних вчинків.

Вони побачать, якою мерзенною є їхня поведінка щодо інших і зло, яке вони вчинили своїм ближнім, своїм братам і сестрам.

Тоді вони побачать своє самолюбство, марнославство і любов до фальшивих ідолів та дізнаються, як це ображає Мене.

Ті, чиї гріхи є чорними, будуть почуватися погано та відчуватимуть біль і не будуть в стані знести жах від того, що вони повинні побачити. Вони потребуватимуть багато сил, щоб витримати необхідне очищення і могти вижити та йти Дорогою Правди.

Важливо зрозуміти, що саме в тому і полягає Попередження. Я приходжу, щоб попередити Божих дітей, що їхні гріхи можуть бути і будуть прощені.

Я приходжу, щоб показати їм, як буде виглядати День Суду. І ті, які попросять про спокутування своїх провин на даному етапі – будуть врятовані.

Ті, які продовжуватимуть Мене відкидати, отримають час для покаяння, але небагато. Якщо вони все ж продовжуватимуть відкидати Мою Руку Милосердя, то й Мені доведеться їх відкинути.

Тоді Я відокремлю праведних – по одну сторону, а неправедних – по другу. Їм буде надано останній шанс, щоб шукати спокутування своїх провин і ті, які відкинуть Мою Руку Любові і Милосердя, будуть вкинуті до Пекла. Це пророцтво було передбачено від самого початку.

Зверніть увагу на Попередження і рятуйте свої душі, поки ще можете.

Ваш Ісус

Поділитися в соціальних мережах
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •