The Warning, while not to be feared, will cause pain in those not in a state of grace

Thursday, June 14th, 2012 @ 18:15

I, your beloved Jesus wish you, My dearly beloved daughter, to ask all of My followers to heed My Instructions.

Look to each member of your own family, those among your midst, who do not follow My Teachings.

Look amongst you for those souls lost to Me, who outwardly reject Me. Then I ask that you pray hard for them at this time.

You must beg for Mercy for their souls. Your prayers and sacrifices can save them from a terrible suffering during the Purification at The Warning.

The Warning, while not to be feared and must be welcomed as My special Gift, will cause pain in those who are not in a state of grace.

Prepare your souls beforehand for healthy souls will find The Warning a Joyous Event.

They will not suffer because they will be in a state of grace, especially if they receive the Sacrament of Confession regularly.

Their strength will help those who must go through the pain of Purgatory after The Warning.

Help those who will not listen through the daily recital of My Divine Mercy Chaplet.

Offer a sacrifice, to Me your Jesus, in reparation for the sins of your families.

I will show Mercy to everyone who accepts the black state of their souls, when they are shown their sins during The Warning.

Only those with genuine humility and a pure heart will be forgiven.

Those, including children who forsake Me, are in desperate need of your prayers.

Here is the prayer which you must recite for their conversion during The Warning

Crusade Prayer (60)

Prayer for conversion of families during The Warning

O dear Sweet Jesus I beg for Mercy for the souls of my family (name them here)

I offer you my sufferings, my trials and my prayers to save Their souls from the spirit of darkness

Let not one of these, Your children denounce You or Reject Your Hand of Mercy

Open their hearts to entwine with Your Sacred Heart So that they can seek the forgiveness necessary to save them From the fires of Hell

Give them the chance to make amends So that they can be converted with the Rays of Your Divine Mercy.

Amen

Children of God, prepare every day for The Warning for it can happen at any time.

Your Jesus

 

463. Хоч Попередження не слід боятися, все ж воно викличе біль у тих, які не будуть в стані Ласки

Четвер, 14 червня 2012 р. Божого, 18:15.

Я, Твій улюблений Ісус, прагну, щоб ти, Моя ніжно улюблена дочко, попросила усіх Моїх послідовників прислухатися до Моїх порад.

Подивіться на кожного члена своєї сім’ї, на тих серед вас, які не дотримуються Мого Вчення.

Знайдіть серед вас ті душі, які є для Мене загубленими і відкрито Ме­не відкидають. Я прошу, щоб ви наполегливо молилися за них у цей час.

Ви повинні благати про Милосердя для їхніх душ. Ваші молитви і жертви можуть врятувати їх від жахливих страждань в часі Очищення під час Попередження.

Хоч Попередження не слід боятися, все ж воно викличе біль у тих, які не будуть в стані Ласки.

Приготуйте ваші душі заздалегідь, бо для здорових душ Попередження буде радісною подією.

Вони не страждатимуть, тому що будуть в стані Ласки, особливо коли регулярно приступають до Таїнства Сповіді.

Їхня сила допоможе тим, які повинні пройти через біль Чистилища після Попередження.

Допоможіть тим, які не слухають Мене, через щоденне відмовляння Моєї Вервиці до Божого Милосердя.

Складіть Мені, вашому Ісусові, жертву винагородження за гріхи ваших сімей.

Я виявлю Милосердя кожному, хто визнає темний стан своєї душі, коли вам буде показано ваші гріхи під час Попередження.

Тільки ті, які матимуть щире смирення і чисте серце, будуть прощеними.

Ті, які Мене покинули, в тому числі й діти, відчайдушно потребують ваших молитов.

Ось молитва, яку ви повинні відмовляти за їхнє навернення під час Попередження.

Молитва Хрестового Походу [60]

Молитва за навернення сімей під час Попередження

О дорогий, любий Ісусе, я благаю про милосердя для душ моєї сім’ї [імена].

Я жертвую Тобі мої терпіння, мої випробування і мої молитви, щоб врятувати їхні душі від духу темряви.

Нехай ніхто з Твоїх дітей не відмовиться від Тебе і не відхилить Твою Руку Милосердя.

Відкрий їхні серця, щоб вони переплелися з Твоїм Найсвятішим Серцем і щоб вони могли шукати прощення, необхідного для їхнього порятунку від пекельного вогню.

Дай їм можливість виправитися, щоб вони могли навернутися завдяки Променям Твого Божого Милосердя. Амінь.

Божі діти, готуйтеся кожного дня до Попередження, яке може наступити у будь-який час.

Ваш Ісус

Поділитися в соціальних мережах
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •