The test of an authentic prophet lies in the prayers given to them for humanity.

Tuesday, June 12th, 2012 @ 17:58

My dearly beloved daughter know that I would never condemn those who say they come in My Name, but who don’t.

I love all of God’s children including the false prophets sent to confuse humanity at this time.

Many such souls are full of love for Me and feel a need to become closer. They can, through no fault of their own, imagine they are receiving divine messages. You must pray for such souls. You must never judge them.

Then there are those who say they come in My Name but who wear the badge of the beast. Wolves in sheep’s clothing, they set out to snare the pure souls and stain them with the sin of deception.

These are the dangerous false prophets whose goal is to twist the truth of My Teachings in such a way that they do not appear noticeable.

They will, through an external façade of false humility, have you believe a lie in My Name. They will present a tolerant mask of deceit and you will be convinced that they are spreading the Truth.

The test of an authentic prophet lies in the prayers given to them for humanity.

Conversion spreads quickly by the Power of the Holy Spirit when messages come from Heaven and they cover all religions, all faiths to unite them as one.

I urge for prayer at this time for such souls who have been deceived to believe they speak with the voice from Heaven. Pray for them so that they will be given the strength to seek humility in order to allow them to see the Truth.

Pray that they will not allow their souls to be used by the deceiver to cause confusion among God’s children.

Pray, too, for those who do not speak in the name of God but who knowingly speak with the tongue of Satan. They also need your prayers for they are being used mercilessly by Satan as a means to spread lies.

Your beloved Jesus

 

461. Тест на правдивість пророка полягає в молитвах, що даються йому для людства

Вівторок, 12 червня 2012 р. Божого, 17:58

Моя ніжно улюблена дочко, знай що Я ніколи не засудив би тих, які кажуть, що приходять в Моє Ім’я, але насправді такими не є.

Я люблю всіх Божих дітей, у тому числі фальшивих пророків, посланих, щоб заплутати людство в цей час.

Багато таких душ є сповнені любові до Мене і відчувають потребу стати ближче. Вони можуть, не з власної вини, уявити собі, що отримують божественні послання. Ви повинні молитися за такі душі. Ви ніколи не повинні їх осуджувати.

Є й такі, які кажуть, що приходять в Моє Ім’я, але які носять знак звіра. Вовки в овечій шкурі. Вони встановили пастки для чистих душ і забруднюють їх гріхом обману.

Ці небезпечні лжепророки мають на меті перекрутити Правду Мого Вчення в такий спосіб, щоб це було непомітно.

Вони, приховуючись за фасадом фальшивої смиренності, заставлять вас повірити в брехню в Моє Ім’я. Вони представлять брехню під маскою толерантності і ви будете переконані, що вони поширюють Правду.

Тест на правдивість пророка полягає в молитвах, що даються йому для людства.

Навернення швидко поширюється через Силу Святого Духа, коли Послання приходять з Неба і охоплюють всі релігії, всі віри, щоб з’єднати їх воєдино.

Я закликаю вас у цей час до молитви за душі, які були обманутими і вірять, що промовляють Голосом з Неба. Моліться за них, щоб їм була дана сила шукати смирення, яке дозволило б їм побачити Правду.

Моліться, щоб вони не дозволили, аби шахрай, який вносить замішання серед Божих дітей, послуговувався їхніми душами.

Моліться за тих, які не говорять від Імені Бога, але свідомо говорять мовою сатани. Вони також потребують ваших молитов, бо вони безжалісно використовуються сатаною для поширення брехні.

Ваш улюблений Ісус

Поділитися в соціальних мережах
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •