Remember this is a war which will be won by My Remnant Church on earth.

Monday, June 11th, 2012 @ 16:30

My dearly beloved daughter very soon now those souls inflamed by the Power of the Holy Spirit, because of these Messages, will gather as one in all nations.

They will join together in unison to proclaim My Word so that every lost soul can be grasped from the clutches of the beast.

My Remnant Church will gather quickly and grow through the world and prayer will knit them together as one Holy Church.

I will send help to each of My two Churches, My Two Witnesses on earth. Then they will rise and with courage proclaim the Truth in every corner of the world.

My Voice, will peal like thunder and those who truly love Me will not fail to recognise Me.

The graces of the Holy Spirit will fire the souls of My soldiers and they will march forth and help Me save humanity.

Rejoice My Army for you are blessed to have been chosen for this glorious task.

Through your love for Me, your Divine Saviour, you will help save your poor brothers and sisters from being lost to the evil one.

Come now My followers and allow me to lead you through the dense and thorny jungle into the Light of My New Kingdom on earth.

Never fear My Hand as I now lead you fearlessly into the battle against the antichrist.

Remember this is a war which will be won by My Remnant Church on earth.

Also remember that the number of souls which can be salvaged will depend on the strength of your Faith, your generosity of spirit and your willingness to suffer in My Holy Name.

I love you.

I bless you.

I give you the graces you need now to pick up your armour and march to Eternal Life.

Your Beloved Jesus

 

460. Пам’ятайте, що ця війна буде виграна Залишком Моєї Церкви на землі

Понеділок, 11 червня 2012 р. Божого, 16:30

Моя ніжно улюблена дочко, дуже скоро ці душі, запалені Силою Святого Духа завдяки цим Посланням, будуть збиратись як один в усіх народах.

Вони будуть об’єднуватися разом, щоб одноголосно проголошувати Моє Слово, щоб кожна загублена душа могла бути вирвана з пазурів звіра.

Залишок Моєї Церкви швидко збереться і зросте у світі, а молитва злучить їх разом як Єдину Святу Церкву.

Я надішлю допомогу кожній з Моїх Двох Церков, Двох Моїх Свідків на землі. Тоді вони піднімуться і будуть сміливо проголошувати Правду в кожному куточку світу.

Мій Голос буде як гуркіт грому, а ті, які дійсно Мене люблять, не зазнають невдачі у розпізнанні Мене.

Ласки Святого Духа запалять душі Моїх воїнів і вони будуть крокувати вперед і допоможуть Мені рятувати людство.

Радійте, Моя Арміє, бо ви є благословенними та були вибраними для цього славного завдання.

Завдяки вашій любові до Мене, вашого Божественного Спасителя, ви допоможете рятувати ваших бідних братів і сестер від згуби злим духом.

Прийдіть тепер, Мої послідовники і дозвольте Мені провести вас через щільні і тернисті джунглі до Світла Мого Нового Царства на землі.

Ніколи не бійтеся Моєї Руки, оскільки Я безстрашно поведу вас зараз у бій проти антихриста.

Пам’ятайте, що ця війна буде виграна Залишком Моєї Церкви на землі.

Пам’ятайте також, що число душ, які можуть бути врятовані, буде залежати від сили вашої віри, вашої щедрості духа і готовності страждати в Моє Святе Ім’я.

Я люблю вас.

Я благословляю вас.

Я дарую вам необхідні Ласки, щоб озброїтись і крокувати до Вічного Життя.

Ваш улюблений Ісус

Поділитися в соціальних мережах
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •