Satan intends to poison the minds of some of My chosen souls towards this Mission

Tuesday, June 5th, 2012 @ 22:00

My daughter it is unwise for those who follow My visionaries all over the world to succumb to the evil one’s new plan.

He intends to poison the minds of some of my chosen souls towards this mission.

He will turn one against the other.

He will create doubts amongst them against these Holy Messages and it will cause you much grief and sorrow.

The spiritual jealousy will mount like a beast rising from beneath the ocean and it will pour a terrible deluge of hatred not only upon My Messages but on you.

You must pray for it will happen soon.

Await these events in daily prayer and do not allow this series of attacks to discourage you.

My followers must stay alert to this for when it starts, within the next month, you too will be tempted to doubt My Holy Word.

This prophecy will unfold before you and will be the most vicious and hurtful assault on this mission so far.

Not only will the attacks spring from those who promote the messages of those they believe to be authentic modern day visionaries and prophets, they will be supported by some of My Sacred Servants.

The venom will poison many souls and many will reject Me.

Ignore these attacks My daughter. Move forward and give the world My messages as quickly as you can.

It is important that you spread My Holy Word and My prayers even among those who do not want to listen to Me. For many, when presented with these messages, will feel a compunction to do so and they will then be given graces to see the Truth.

Never ever underestimate the power of Satan’s influence over you.

He targets, especially, the souls I need to help Me in My Mission to save humanity.

Your beloved Saviour

Jesus Christ

 

453. Сатана має намір отруїти розум деяких Моїх вибраних душ щодо цієї Місії

Вівторок, 5 червня 2012 р. Божого, 22:00

Моя дочко, це є дуже нерозсудливо, що ті, які прямують за Моїми візіонерами по цілому світі, піддаються зараз новому плану злого духа.

Він має намір отруїти розум деяких Моїх вибраних душ щодо цієї Місії.

Він поверне одних проти інших.

Він посіє між ними сумніви щодо цих Святих Послань і це стане причиною їхнього великого горя і страждання.

Духовна заздрість піднімається як звір з дна океану і виливається страхітливим потопом ненависті не тільки на Мої Послання, але й на тебе.

Ти повинна молитись, оскільки це скоро відбудеться.

Чекай на ці події, перебуваючи в щоденній молитві і не дозволяй цій серії нападів перешкодити тобі.

Мої послідовники повинні залишитися пильними, бо коли все це протягом наступного місяця розпочнеться,  то ви також будете спокушені сумнівами щодо Мого Святого Слова.

Це пророцтво буде здійснюватись на ваших очах і це буде найбільш агресивним і болісним нападом на цю Місію з усіх, які були до цієї пори.

Ті атаки будуть надходити не тільки від тих, які пропагують послання і які вірять, що вони, ці сьогоднішні провидці і пророки, є справжніми, але вони будуть підтримані також і деякими Моїми священиками.

Отрута заразить багато душ і багато відкинуть Мене.

Ігноруй ті напади, Моя дочко. Іди вперед і передавай світові Мої Послання так швидко, як тільки можеш.

Важливо, щоб ти поширювала Моє Святе Слово і Мої Молитви навіть серед тих, які не хочуть слухати Мене. Тому що багато хто, коли ці Послання будуть їм передані, відчують докори сумління щодо своєї поведінки і тоді їм будуть надані Ласки побачити Правду.

Ніколи не легковажте силою впливу сатани на вас.

Він бере на приціл особливо ті душі, яких Я потребую, щоб допомогли Мені в Моїй Місії спасіння людства.

Ваш улюблений Спаситель

Ісус Христос

Поділитися в соціальних мережах
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •