Spend the month of June in quiet contemplation as instructed by My Beloved Mother.

Sunday, June 3rd, 2012 @ 15:30

My dearly beloved daughter My followers must spend the month of June in quiet contemplation as instructed by My Beloved Mother.

This month is the time when, through the Crusade of Conversion, many people can receive the graces of instant conversion through the sacrifices made by those of you who respond to My Mother, the Mother of Salvation.

You need to be quiet this month.

Please, I urge you to visit your churches as much as you can to recite My Divine Mercy Chaplet at 3 O’Clock.

Catholics please receive My Holy Eucharist every day if possible during this month.

For this month will be the time when the plans, silently underway to increase unrest in the Middle East, are being finalised.

Be strong. Be patient. Be humble of heart.

Submit your will to Me and offer your trials and sacrifices for the conversion of all sinners.

Go in peace My beloved followers.

My Holy Spirit is covering you all at this time as I beckon you to this special devotion.

Your beloved Jesus

 

451. Проведіть місяць червень у тихому розважанні за дорученням Моєї улюбленої Матері

Неділя, 3 червня 2012 р. Божого, 15:30

Моя ніжно улюблена дочко, Мої послідовники повинні провести місяць червень у тихому розважанні за дорученням Моєї улюбленої Матері.

Цей місяць є часом, коли через Хрестовий Похід Навернення багато людей можуть отримати Ласку миттєвого навернення завдяки жертвам, складеними тими з вас, які відповідають Моїй Матері, Матері Спасіння.

Ви повинні провести цей місяць у тиші.

Прошу, Я наполягаю, відвідуйте свої церкви так часто, як тільки можете і відмовляйте о третій годині дня Мою Вервицю до Божого Милосердя.

Католики, прошу, приймайте Мою Пресвяту Євхаристію по можливості щодня впродовж цього місяця.

Бо цей місяць буде часом, коли плани по збільшенню заворушень на Близькому Сході, які реалізовуються в тиші, будуть завершені.

Будьте сильні. Будьте терплячі. Будьте смиренні серцем.

Підкоріть Мені свою волю і жертвуйте свої випробування та жертви за навернення всіх грішників.

Ідіть в мирі, Мої улюблені послідовники.

Мій Святий Дух повсякчас огортає всіх вас, коли Я запрошую вас до цього особливого набожества.

Ваш улюблений Ісус

Поділитися в соціальних мережах
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •