Jesus: Never falter. Never doubt My Hand of Protection.

Saturday, June 2nd, 2012 @ 21:00

My dearly beloved daughter when My followers allow Me to flood their souls with My unconditional love I will ignite within them a strength that will startle them.

Come to Me like trusting children with a simple and open heart, with no expectations, and I will bring you a peace which you will not find anywhere else.

While I weep at the way in which evil and greed have gripped the world I am also full of joy because of the pure love My followers show to Me, their Jesus.

How they bring Me solace, comfort and how I wish I could wrap them in My Arms.

How I wish they could hear Me tell them how much I love them.

How I long for the day when I reach out My hand, grasp their hand in Mine and draw them into My New Kingdom when they will come home to Me at last.

That day is not far away.

To all My followers you must listen to Me at this time.

You must be strong and persevere during the trials ahead and never lose heart.

Walking along the path, carved out for you towards My Kingdom, will hurt you. Many of you will trip and stumble.

Some of you will run back the way you came.

Others will sit down, give up and remain stuck between the beginning of their journey and the gates to Eternal Life. So weak will their faith become because of the obstacles they will face.

The stronger ones will be fearless. They will want to forge ahead and charge with every ounce of energy into the New Era of Peace.

Nothing will stand in their way. They will know how to withstand the sufferings ahead. They will know how to fight the enemy. With little fear in their hearts they will listen to every instruction given to them by Me.

They must always strive to go back and carry those who are weaker. Those who are fearful. They must carry on their shoulders those who lack the will and the courage to stand up in My Name.

Those who refuse your help will be left behind and will become part of the Kingdom of the Beast from which there is no escape.

Never falter, Never doubt My Hand of Protection.

If you submit everything to My Holy Will I will look after everything.

Trust in Me. Follow Me.

The time is short yet the time is plentiful in which to prepare for the battle which lies ahead.

I love all of you. Never forget the power of My Love.

Your beloved Saviour

King of Salvation

Jesus Christ

 

450. Ісус: Ніколи не вагайтеся. Ніколи не сумнівайтеся в Моєму Захисті

Субота, 2 червня 2012 р. Божого, 21:00

Моя ніжно улюблена дочко, коли Мої послідовники дозволять Мені наповнити свої душі Моєю безумовною Любов’ю, Я розпалю в них силу, яка здивує їх.

Прийдіть до Мене як довірливі діти, з простими і відкритими серцями, без власних сподівань і Я принесу вам мир, якого ви не знайдете більше ніде.

Хоч Я плачу через те, що зло і жадібність захопили світ, але Я також сповнений радості через чисту любов, яку Мої послідовники виявляють Мені, своєму Ісусу.

Яку розраду та заспокоєння вони приносять Мені і як Я прагну обійняти їх Моїми Руками.

Як Я прагну, щоб вони почули Мене, коли Я кажу їм про те, як сильно їх люблю.

Як Я тужу за тим днем, коли Я простягну Руку і візьму їхню руку в Свою, і потягну їх до Мого Нового Царства, коли вони, нарешті, прийдуть до Мене додому.

Цей день вже є недалеко.

Всі ви, Мої послідовники, повинні слухати Мене зараз.

Під час майбутніх випробувань ви повинні бути сильними та витривалими і ніколи не втрачати мужності.

Подорож визначеним для вас шляхом до Мого Царства буде болісною. Багато хто з вас буде спотикатися і оступатися.

Деякі з вас втечуть назад, туди, звідки прийшли.

Інші сядуть, здадуться і застрягнуть між початком їхньої подорожі і воротами до Вічного Життя. Їхня віра стане слабкою через перешкоди, з якими вони зустрінуться.

Сильніші будуть безстрашні. Вони захочуть просуватися вперед і проштовхуватись в Нову Еру Миру, користуючись кожною крихтою енергії.

Ніщо не стоятиме на їхньому шляху. Вони будуть знати, як протистояти майбутнім стражданням. Вони будуть знати, як боротися з ворогом. З невеликим страхом у своїх серцях вони будуть слухати кожну вказівку, дану їм Мною.

Вони завжди повинні повертатися і нести тих, які є слабшими. Тих, які є переляканими. Вони повинні нести на своїх плечах тих, яким не вистачає сили волі і мужності піднятися в Моє Ім’я.

Ті, які відмовляться від вашої допомоги, будуть залишені позаду і стануть частиною царства звіра, з якого немає виходу.

Ніколи не вагайтеся. Ніколи не сумнівайтеся в Моїй Руці Захисту.

Якщо ви підкоритеся Моїй Святій Волі, то Я про все подбаю.

Довіряйте Мені. Ідіть слідом за Мною.

Час короткий, але сприятливий, щоб підготуватися до прийдешньої битви.

Я люблю вас усіх. Ніколи не забувайте про Силу Моєї Любові.

Ваш улюблений Спаситель

Цар Спасіння

Ісус Христос

Поділитися в соціальних мережах
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •