Satan will convince you that My messages come from him.

Sunday, May 27th, 2012 @ 18:00

My daughter so many of My followers question why many of these prophecies cause fear in their hearts.

Many believe that I create fear. But this is not quite true.

The fear which floods many souls is the realisation that what I tell you is the Truth.

Like any good parent a child is warned of the dangers in life.

Sometimes the dangers which a parent warns about can cause fear. Yet the fear relates to the evil caused by man which lies ahead.

The same is true of evil in the world. It is caused by man who, in turn, is influenced by the deceiver, Satan.

The prophecies given to the human race by God, since the beginning of time, has struck fear in the hearts of some.

Yet they caused much laughter in other quarters. This is what happened before Noah began to build The Ark. While he was laughed at, sneered at and ridiculed those in fear did what was asked of them. They built The Ark to save themselves.

Those who laughed, ridiculed and dismissed Noah were destroyed.

All prophecies which come from God include warnings to encourage humanity to be prepared for such events.

It is only through preparing your souls that you can withstand the torment caused by the sins of man which lie ahead.

To those of My followers who question why My messages may cause fear I say this.

Do not believe the lies, planted in your hearts by Satan, that God would never give the world messages which strike fear in the hearts of His children.

Many of you now, especially those who love Me, are being turned away from My Holy Word.

One of Satan’s favourite taunts is to convince you that Divine Messages do not contain prophecies which cause fear.

Surely such messages can only from the evil one?

How Satan laughs at his own cunning deceit.

Satan will convince you that My messages come from him, so desperate is he to convince you not to follow my instructions.

You My followers must be told the Truth.

I must prepare you and that means warning you in advance of things to come only to protect you. To save you.

Never listen to this lie.

My messages are given to you out of My Divine Love for the whole of creation. Allow Me to guide you like any good parent.

By listening to Me and following My instructions of prayer I will protect you.

Fear does not come from Me. When you believe in Me and trust Me you will not be fearful, no matter how much evil is presented to you through the sins of mankind.

One thing you must never do is to hide and assume that all will be well.

For to do so you dismiss the existence of evil in the world.

Accept that Satan exists. Believe that prayer can, and will, dilute his powers.

Then stand up and take responsibility, as a follower of Me, Jesus Christ.

When you face the truth, allow Me to lead you and fear will not enter your heart.

Your Beloved Jesus

 

443. Сатана буде вас переконувати, що Мої Послання походять від нього

Неділя, 27 травня 2012 р. Божого, 18:00

Моя дочко, так багато Моїх послідовників запитують, чому більшість з цих пророцтв викликають страх у їхніх серцях.

Багато хто вважає, що це Я викликаю страх. Але це не є до кінця правдою.

У більшості душ страх виникає через усвідомлення того, що те, про що Я вам говорю, є Правдою.

Подібно як і в будь-якого доброго батька, дитина є попередженою перед небезпеками життя.

Іноді небезпеки, про які нас попереджують батьки, можуть викликати страх. Однак страх пов’язаний зі злом, викликаним людиною, яка є перед нами.

Те ж саме стосується правди про зло у світі. Воно викликано людиною, яка, в свою чергу, перебуває під впливом шахрая, сатани.

Пророцтва, дані Богом для людського роду, від початку часів викликали страх у серцях деяких з них.

Проте в інших колах вони викликали багато сміху. Так відбувалося перед тим, як Ной почав будувати ковчег. Поки над ним сміялися, глузували з нього і висміювали його, ті, що мали страх, робили те, що від них вимагалося. Вони будували ковчег, щоб врятуватися.

Ті, що сміялися, глузували та відкидали Ноя, були знищені.

Всі пророцтва, які походять від Бога, включно з попередженнями, є для того, щоб заохотити людство підготуватися до цих подій.

Це тільки завдяки підготовці своїх душ ви зможете витримати муки, викликані людськими гріхами, які чекають на вас попереду.

Тим Моїм послідовникам, які запитують, чому Мої Послання можуть викликати страх, Я говорю наступне.

Не вірте в брехню, засіяну сатаною у ваших серцях, що Бог ніколи не дав би світу Послань, які б викликали страх у серцях Його дітей.

Багато хто з вас зараз, особливо ті, які люблять Мене, відвернулися від Мого Святого Слова.

Одне з улюблених глузувань сатани – переконати вас, що Божественні Послання не можуть містити пророцтв, які викликають страх.

Чи можуть ці Послання бути виключно від злого духа?

Як же сатана сміється зі свого підступного обману.

Сатана намагається відчайдушно переконати вас, що Мої Послання походять від нього і щоб ви не дотримувались Моїх вказівок.

Вам, Моїм послідовникам, повинна бути сказана Правда.

Я маю підготувати вас і саме тому заздалегідь попереджую про події, які настануть – тільки для того, щоб захистити вас. Щоб врятувати вас.

Ніколи не слухайте цієї брехні.

Мої Послання є дані вам з Моєї Божественної Любові до всього створіння. Як будь-який добрий батько, Я хочу, щоб ви дозволили Мені вести вас.

Я буду захищати вас, якщо ви будете прислухатися до Мене і виконувати Мої вказівки щодо молитви.

Страх не походить від Мене. Якщо ви вірите в Мене і довіряєте Мені, то ви не будете боятися, незважаючи на те, скільки зла вам буде представлено через гріхи людства.

Єдине, чого ви не повинні робити, це ховатися і припускати, що все буде добре.

Бо якщо ви так будете робити, тоді тим самим відкинете існування зла у світі.

Прийміть, що сатана існує. Повірте, що молитва може і буде послаблювати його силу.

Тоді підніміться і візміть на себе відповідальність, як Мої, Ісуса Христа, послідовники.

Дозвольте Мені вести вас і якщо ви будете дивитися правді в очі, то страх не увійде до ваших сердець.

Ваш улюблений Ісус

Поділитися в соціальних мережах
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •