They intend to oust Pope Benedict XVI from the Seat of Peter using devious means

Saturday, May 26th, 2012 @ 16:00

I am delighted to have you back with Me. It is important to keep close to Me now My daughter. The time is short and you have much work to do.

Today I ask of My followers, My dearest daughter, to pray hard for My beloved Vicar Pope Benedict XVI. He, My Holy Servant is under terrible persecution behind closed doors in the Holy See.

I have told you before that the Masonic Groups who have a vice like grip inside The Vatican want My Beloved Pope out.

And they intend to oust him from the Seat of Peter using devious means.

He will, as I have told you in the past, have to flee for he will have little choice.

This time is short. You must pray hard that he can stay as long as possible for as soon as he leaves, the imposter, the False Prophet, will take his place.

How My tears flow for My Beloved Church on earth at this time. All those sacred servants of mine, who accept My Holy Word, as it is given to you at this time, hear Me now.

You must remain faithful to the Holy Mass and uphold the daily Sacrifices. For very soon you will be forced to swallow a lie.

The daily Sacrifices, in honour of My Crucifixion and the change of the wine into My Blood and the Bread into My Body, will be changed, twisted and I will be vilified through new laws introduced by the False Prophet.

You must never accept anything that is not the Truth.

You must never accept heresy from within the walls of My Holy See. If you do then you will remove yourself from Me.

Many of you will have to offer the Holy Mass in secret and you will need all the courage you can get by praying to Me and asking Me to make you strong.

The changes will begin in the Holy Eucharist itself. You will soon be told that Holy Communion, My True Presence is, in fact, something else.

You will be told it means different things. But this is a terrible lie.

The Holy Eucharist is My Body and Blood given to you to allow Me to fill you with My Holy Spirit, to give you the nourishment that you need for your souls.

When the time comes and you, My Sacred Servants, are presented with the new modern interpretation then you will know that the contamination has already started.

This is when you will need to prepare. Gather together and defend the Truth of My Crucifixion. Do not accept the lies, the changes in the Holy Mass and the Holy Eucharist. For if you do then My Presence will be lost to all of God’s children.

Follow Me. This is the greatest challenge you will ever have to face but I will give you the Graces to discern the truth from the sacrilegious fiction you will be asked to accept in My Holy Name.

You must ask for My Help now through this Crusade Prayer (56). It is for Priests seeking Protection for the Holy Eucharist

O Dear Father, in the name of your Precious Son, Who sacrificed Himself on the Cross for the whole of mankind Help me to stay true to the Truth

Cover me with the Precious Blood of Your Son and give me the Graces to continue to serve You in faith, trust and honour for the rest of my ministry

Never let me stray from true meaning of the Sacrifice of the Holy Mass or the presentation of The Holy Eucharist to Your children.

Give me the strength to represent You and feed Your flock the way in which they must be fed with the Body, Blood, Soul and Divinity of Your Son, Jesus Christ, The Saviour of Mankind.

Amen.

Please know that I walk with each of you, My Beloved Sacred Servants, every day.

I hold you up. Lean on Me and I will keep you close to My Sacred Heart in these times of terrible torment within the Catholic Church.

Your Beloved Jesus

 

442. Вони мають намір усунути папу Бенедикта XVI з престолу Петра, використовуючи підступні засоби

Субота, 26 травня 2012 р. Божого, 16:00

Я радий, що ти знову є поруч зі Мною. Дуже важливо, щоб ти тепер трималася близько Мене, Моя дочко. Час короткий, а ти ще повинна виконати багато праці.

Сьогодні Я прошу Моїх послідовників, Моя найдорожча дочко, щиро молитися за Мого улюбленого Вікарія, папу Бенедикта XVI. Він, Мій святий слуга, зносить жахливі переслідування на Святому Престолі за зачиненими дверима.

Я говорив вже раніше, що група масонів, які тримають Ватикан затисненим зсередини в лещата, хочуть позбутися Мого улюбленого папи.

І вони мають намір підступними засобами усунути його з Престолу Петра.

Він, як Я вже тобі раніше говорив, повинен буде тікати, оскільки не матиме великого вибору.

Цей час короткий. Ви повинні старанно молитися, щоб він міг залишитися якомога довше, бо як тільки він піде, тоді самозванець, лжепророк, займе його місце.

Як же течуть Мої сльози в цей час через Мою улюблену Церкву на землі. Всі ті Мої висвячені слуги, які приймають Моє Святе Слово, таким, яким воно вам дається в цей час, послухайте Мене зараз:

Ви повинні залишатися вірними Святій Месі [Божественній Літургії] і підтримувати щоденні Жертви. Оскільки невдовзі ви будете змушені ковтати брехню.

Щоденна Жертва на честь Мого Розп’яття і переміна вина в Мою Кров і хліба в Моє Тіло, будуть змінені, перекручені і Мене буде зневажено через нові закони, введені лжепророком.

Ніколи не приймайте того, що не є Правдою.

Ніколи не приймайте єресі зі стін Мого Папського Престолу. Якщо ви так вчините, тоді ви віддалитеся від Мене.

Багато хто з вас буде змушений служити Святу Месу таємно і буде потребувати хоробрості, яку зможе отримати, молячись до Мене і просячи, щоб Я зробив вас сильними.

Зміни розпочнуться в самій Пресвятій Євхаристії. Вам невдовзі буде сказано, що Святе Причастя, Моя Правдива Присутність, фактично є чимось іншим.

Вам скажуть, що вона має різні значення. Але це буде жахливою брехнею.

Пресвята Євхаристія є Моїм Тілом і Кров’ю, яка дається вам, щоб дозволити Мені наповнити вас Моїм Святим Духом, дати вам поживу, якої ви потребуєте для своїх душ.

Коли надійде час і вам, Моїм висвяченим слугам, представлять нову сучасну інтерпретацію, тоді ви будете знати, що зараження розпочалося.

Це час, до якого ви повинні підготуватися. Зберіться разом і захистіть Правду Мого Розп’яття. Не приймайте брехню та зміни у Святій Месі, Пресвятій Євхаристії. Бо якщо ви так зробите, Моя Присутність для всіх Божих дітей буде втрачена.

Ідіть за Мною. Це є найбільшим випробуванням, з яким ви коли-небудь зустрінетеся, але Я дам вам Ласки, щоб відрізнити Правду від блюзнірської вигадки, яку вас попросять прийняти в Моє Святе Ім’я.

Ви повинні попросити зараз Моєї допомоги через цю Молитву Хрестового Походу. Вона є для священиків, які шукають захист для Святої Євхаристії.

Молитва Хрестового Походу [56]

Для священиків, які шукають захист для Святої Євхаристії

О дорогий Отче, в Ім’я Твого Дорогоцінного Сина, який приніс Себе в жертву на Хресті за все людство, допоможи мені залишитися вірним Істині.

Покрий мене Найдорожчою Кров’ю Твого Сина і дай мені Ласки, щоб продовжувати служити Тобі у вірі, довірі й почитанні упродовж часу мого служіння, який мені залишився.

Ніколи не дозволь мені відхилитися від правдивого значення Жертвопринесення Святої Літургії або уділення Святої Євхаристії Твоїм дітям.

Дай мені силу, щоб представляти Тебе і живити Твою паству належним чином – Тілом, Кров’ю, Душею і Божеством Твого Сина, Ісуса Христа, Спасителя людства.

Амінь.

Прошу, знайте, що Я щоденно йду поруч з кожним із вас, Мої улюблені висвячені слуги.

Я підтримую вас. Покладіться на Мене і Я буду тримати вас близько Мого Пресвятого Серця у ці часи жахливих мук всередині Католицької Церкви.

Ваш улюблений Ісус

Поділитися в соціальних мережах
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •