Love is way to Salvation

Saturday, February 5th, 2011 @ 11:50

My dearly beloved daughter, you have been given extra graces today to enable Me to draw you closer. For it is only by being close to Me that you will be able to experience peace, love and joy in your heart. It is only through prayer and by handing Me over your troubles, that you will become in union with Me. When you surrender, My daughter, and trust in Me, then you will understand the Love I hold for you in My Heart. And when you do, your love for Me will grow stronger. It is only when you offer up all your concerns and place them in My Hands that they will be taken care of.

You can only show real love to others when you love Me. It is through love that you will be blessed with the gifts of looking at other human beings through My Heart, which is full of Love and Compassion.

It is only when you show Me true love that your life will change and joy will surge through your daily life. Never fear My Love, children. It is there for you all in abundance, if you could only turn to Me and ask for it. Once you receive this Love, be generous with it. Spread My Love everywhere, so that all of you, especially lukewarm souls, can invite Me into their souls. This is the only way to salvation.

Your loving Saviour

Jesus Christ

 

44. Любов – це шлях до Спасіння

субота, 5 лютого 2011 р., 11:50

Моя ніжно улюблена дочко, сьогодні тобі були дані додаткові Ласки, щоб дозволити Мені наблизити тебе. Бо лише перебуваючи близько до Мене, ти зможеш відчувати мир, любов і радість в своєму серці. Тільки через молитву і вручення Мені своїх тривог, ти будеш в єдності зі Мною. Коли ти підкоришся, Моя дочко, і довіришся Мені, тоді ти зрозумієш Любов, яку Я маю до тебе в Моєму Серці. І коли ти вчиниш це, твоя любов до Мене буде ставати сильнішою. Тільки коли ти пожертвуєш всі свої турботи і помістиш їх в Мої Руки, вони будуть вирішені.

Ви можете виявляти справжню любов до інших тільки тоді, коли ви любите Мене. Саме через любов ви будете благословенні дарами дивитися на інших людей через Моє Серце, яке повне Любові і Співчуття.

Тільки тоді, коли ви будете виявляти до Мене правдиву любов, ваше життя зміниться і радість буде текти через ваше повсякденне життя. Ніколи не бійтеся Моєї любові, діти. Вона є для вас всіх в надлишку, якщо б ви тільки могли звернутися до Мене і попросити про неї. Як тільки ви отримаєте цю любов, будьте щедрі з нею. Поширюйте Мою Любов скрізь, щоб ви усі, особливо літеплі душі, могли запросити Мене до своїх душ. Це єдиний шлях до спасіння.

Ваш люблячий Спаситель
Ісус Христос

Поділитися в соціальних мережах
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •