My Book of Truth, like a flame, will spread quickly over the whole world.

Tuesday, May 22nd, 2012 @ 15:20

My dearly beloved daughter the next stage in this Holy Mission is about to unfold.

My Book of Truth, like a flame, will spread quickly over the whole world.

Conversion will be quick and My Holy Word, in all tongues, will be heard.

All of God’s children, in turn, will spread My Messages and they will be filled with the Holy Spirit.

Their lips will impart the Truth and all will prophesy in tongues so that the Truth can be heard quickly.

The thirst of God’s children, who wander in a confused state because their souls are empty, will be quenched.

The hunger pangs for My Presence will be satisfied when I bring those souls the nourishment they so desperately need.

When this happens very few souls in the world will be unaware of My Great Mercy.

Take My Gift, My Holy Word, My Book of Truth and devour it. For without it you will be like a body without a soul.

When you swallow My Words of Wisdom you will become whole again.

When you become whole again you will be ready to come with Me into the New Era of Peace on earth.

Await now, My beloved followers, for My Written Word will be with you soon and you will rejoice with love and peace in your souls.

Go forth all My followers.

Let you, your loved ones and all believers, prophesy in My Name.

Walk with Me while I lead you to Eternal Life.

Your Beloved Jesus

Redeemer of all Mankind

 

439. Моя Книга Істини, подібно полум’ю, швидко пошириться по цілому світі

Вівторок, 22 травня 2012 р. Божого, 15:20

Моя ніжно улюблена дочко, незабаром розпочнеться наступний етап у цій Святій Місії.

Mоя Книга Істини, подібно полум’ю, швидко пошириться по цілому світі.

Навернення буде швидким і Моє Святе Слово буде почуте на всіх мовах.

Всі Божі діти, в свою чергу, будуть поширювати Мої Послання і будуть наповнені Святим Духом.

Їхні уста будуть передавати Правду і пророкуватимуть різними мовами, щоб Правда могла бути швидко почутою.

Спрага Божих дітей, які блукають дезорієнтованими через те, що їхні душі є порожніми, буде вгамована.

Болісний голод за Моєю Присутністю буде вгамований тоді, коли Я принесу цим душам поживу, якої вони так відчайдушно потребують.

Коли це трапиться, дуже небагато душ у світі будуть несвідомі Мого Великого Милосердя.

Візьміть Мій Дар, Моє Святе Слово, Мою Книгу Істини, і поглиньте її. Бо без неї ви будете, як тіло без душі.

Коли ви проковтнете Мої Слова Мудрості, ви знову станете цілісними.

Коли ви знову станете цілісними, ви будете готовими піти зі Мною в Нову Еру Миру на землі.

Очікуйте зараз, Мої улюблені послідовники, оскільки Моє Писане Слово скоро буде з вами і ви будете радіти в любові і мирі у ваших душах.

Ідіть вперед, усі Мої послідовники.

Нехай ви, ваші близькі і всі віруючі пророкують в Моє Ім’я.

Ідіть зі Мною і Я приведу вас до Вічного Життя.

Ваш улюблений Ісус

Відкупитель всього людства

Поділитися в соціальних мережах
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •