The time is drawing closer for The Warning to take place

Monday, May 21st, 2012 @ 20:15

My dearly beloved daughter the time is drawing closer for The Warning to take place.

Still there is so much work to be done to prepare souls for My Great Mercy.

I call on all those who love Me to pray hard for the global conversion I desire.

So many will come running into My Arms, relief flooding their souls, because they know it is I, their Beloved Jesus, who beckons them.

So many will fight the Truth when it is presented to them. The proof I will reveal will not be enough to ignite a single flame of love in their souls.

They have been stolen from Me and yet they do not want to be set free from their captor, the beast, who has devoured their souls.

Spread My Word as quickly as you can My daughter.

Ignore the taunts, the sneers and the ridicule from those who try to stop you

Rise and proclaim My Most Holy Word at all costs.

Those who profess to speak in My Name and try to demean you are crucifying Me. It is not you they torment but, Me, their Beloved Saviour.

Human opinion is not important. All that matters are those souls that I yearn to save.

Pray this Crusade Prayer (55)

to Prepare for The Warning

O my Dear Jesus Please open the hearts Of all God’s children To the gift of your Great Mercy

Help them to accept Your Divine Mercy With love and gratitude

Enable them to become humble before You And beg for the forgiveness of their sins So that they can become part of Your Glorious Kingdom.

Amen

Soon many millions in the world will hear My Call and more souls can and will be saved.

Never forget the importance of the daily recital of My Divine Mercy Chaplet to save souls.

Go in peace and love.

Your beloved Jesus

 

438. Наближається час для здійснення Великого Попередження

Понеділок, 21 травня 2012 р. Божого, 20:15

Моя ніжно улюблена дочко, наближається час для здійснення Великого Попередження.

Ще так багато праці слід зробити, щоб підготувати душі до Мого Великого Милосердя.

Я закликаю усіх тих, які люблять Мене, старанно молитися за глобальне навернення, якого Я так бажаю.

Так багато прибіжать в Мої обійми і втіха наповнить їхні душі, бо вони знатимуть, що це Я, їхній люблячий Ісус, який кличе їх до Себе.

Так багато будуть боротися проти Правди, коли вона буде їм представлена. Доказ, який їм Я виявлю, буде недостатнім для них, щоб запалити хоч би один-єдиний вогник любові у їхніх душах.

Їх викрадено в Мене і все ж вони не хочуть бути звільнені від загарбника, звіра, який пожер їхні душі.

Поширюй Моє Слово так швидко, як тільки можеш, Моя дочко.

Не звертай уваги на глузування та насмішки тих, які намагаються зупинити тебе.

Піднімись і проголошуй Моє Найсвятіше Слово будь-якою ціною.

Ті, які стверджують, що говорять в Моє Ім’я і намагаються принизити тебе, розпинають Мене. Це не тебе вони мучать, а Мене, свого улюбленого Спасителя.

Людська думка не є важливою. Все, що має значення, це ті душі, які Я прагну врятувати. Відмовляйте цю Молитву Хрестового Походу.

Молитва Хрестового Походу [55]

Для підготовки до Попередження

О мій дорогий Ісусе, прошу, відкрий серця усіх Божих дітей для Дару Твого Великого Милосердя.

Допоможи їм прийняти Твоє Боже Милосердя з любов’ю і вдячністю.

Дозволь їм смиренно стати перед Тобою і благати про прощення своїх гріхів,  щоб вони могли стати частиною Твого Славного Царства.

Амінь.

Незабаром багато мільйонів людей у світі почують Мій заклик і ще більше душ зможуть бути і будуть врятовані.

Ніколи не забувайте про важливість щоденного відмовляння Вервиці до Мого Божого Милосердя, щоб рятувати душі.

Ідіть в мирі і любові.

Ваш улюблений Ісус

Поділитися в соціальних мережах
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •