Pray that you can recognise the true prophets from those who do not speak in My Holy Name.

Sunday, May 20th, 2012 @ 18:10

My dearly beloved daughter tell God’s children that My Prophets in the world today will be rejected just as they were in the beginning.

Those who profess to come in My Name today, but who do not receive messages from God, will be embraced and accepted.

Those who proclaim My Holy Word and who prophesy in the Name of My Father will suffer the biggest rejection.

Priests and clergy will attack My Prophets today because Satan blinds them to My Holy Word.

Let any man who tries to stop the true prophets of God know that they will commit a grave sin in the Eyes of God.

Sacred servants and those who proclaim the truth of My Teachings will be punished should they try to sabotage this Holy Mission.

To those who do not believe in My Holy Word given to the world at this time you must keep silent.

For if you don’t and denounce Me you will be held responsible and you will weep and beg Me to forgive you.

By then the damage you caused will have been felt where souls will be lost.

Never reject My Holy Word given to you through the prophets.

Embrace it and accept it for much work is needed to prepare all of mankind for My New Kingdom.

Remember this.

When man denies My Word that is to be expected when Satan roams the earth.

When a faithful servant of God rejects Me this is like a sword cutting through Me.

It is the most painful rejection of all.

Come to Me all of you. If you do not believe then pray that you will be shown the Truth soon.

If you are in any doubt turn to Me and ask Me to open your heart.

Let me fill you with graces so that you will help Me gather souls in every part of the world in time.

Do not believe that The Second Coming can or will take place without the help of My prophets, sent to prepare you so that you are fit to enter My Kingdom.

Pray that you can recognise the true prophets from those who do not speak in My Holy Name.

Woe to those who tear apart My prophets for they will have to answer for their offenses against My Holy Father, God the Most High.

Go open your eyes.

Look when I reveal to you the truth.

Do not turn your head.

Do not close your eyes.

It is time for you to choose.

Follow Me and help lead My children to Eternal Life.

Turn your back and you deny those souls the chance of redeeming themselves in My eyes.

Your Jesus

 

437. Моліться, щоб ви змогли відрізнити правдивих пророків від тих, які не говорять у Моє Святе Ім’я

Неділя, 20 травня 2012 р. Божого, 18:10

Моя ніжно улюблена дочко, скажи Божим дітям, що Мої пророки в сьогоднішньому світі будуть так само відкинуті як і ті, які були відкинуті на початку.

Ті, які сьогодні стверджують, що приходять в Моє Ім’я, але не отримують послання від Бога, будуть визнані та прийняті.

Ті, які проголошують Моє Святе Слово, а також пророкують в Ім’я Мого Отця, будуть терпіти найбільше відкинення.

Священики та духовенство будуть сьогодні атакувати Моїх пророків, тому що сатана засліпив їх на Моє Святе Слово.

Нехай кожна людина, яка намагається зупинити правдивих Божих пророків, знає, що вона здійснює важкий гріх в Очах Бога.

Висвячені слуги і ті, які проголошують Правду Мого Вчення, будуть покарані, якщо вони намагатимуться саботувати цю Святу Місію.

Ті, які не вірять в Моє Святе Слово, дане світові в цей час, повинні зберігати мовчання.

Бо, якщо ви цього не зробите і засудите Мене, то будете притягнуті до відповідальності і будете плакати та благати у Мене прощення.

До того часу шкода, якої ви завдали, буде відчуватися там, де душі будуть втрачені.

Ніколи не відкидайте Моє Святе Слово, яке дане вам через пророків.

Прийміть і визнайте його, оскільки ще потрібно багато працювати, щоб підготувати людство до Мого Нового Царства.

Пам’ятайте наступне.

Коли людина заперечує Моє Слово, то цього й слід очікувати, адже сатана бродить по землі.

Коли вірний Божий слуга відкидає Мене, то це як меч, що пронизує Мене.

Це найболючіша відмова з-поміж усіх.

Прийдіть до Мене всі. Якщо ви не вірите, то моліться, щоб найближчим часом Правда була показана вам.

Якщо у вас є якісь сумніви, зверніться до Мене і попросіть відкрити своє серце.

Дозвольте Мені наповнити вас Ласками, щоб ви допомогли Мені вчасно зібрати душі у кожному куточку світу.

Не вірте, що Друге Пришестя може відбутися або відбудеться без допомоги Моїх пророків, посланих, щоб підготувати вас, щоб ви були гідними увійти в Моє Царство.

Моліться, щоб ви змогли відрізнити правдивих пророків від тих, які не говорять у Моє Святе Ім’я.

Горе тим, які розривають Моїх пророків, бо їм доведеться відповідати за свої злочини проти Мого Святого Отця, Бога Всевишнього.

Відкрийте свої очі.

Подивіться на Правду, яку Я виявляю вам.

Не відвертайте своїх голів.

Не закривайте своїх очей.

Настав час зробити свій вибір.

Ідіть за Мною і допоможіть Мені привести Моїх дітей до Вічного Життя.

Відвертаючись від Мене, ви забираєте в тих душ шанс спокутувати свої провини в Моїх Очах.

Ваш Ісус

Поділитися в соціальних мережах
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •