Virgin Mary: The evil one attacks those who love God the most

Sunday, May 20th, 2012 @ 12:15

My child just as more of God’s children embrace these Holy Messages so, too, will more people reject them.

All those closest to My Son will be tempted by the evil one to turn their backs.

They will suffer the most and doubts will block their minds to the truth.

The evil one attacks those who love God the most.

When he blinds them to the truth he wins.

Those who revere me, the Mother of God, will also be a target where the evil one will pull them away from the Book of Truth.

Never does he, the evil one, give up. He inflicts terrible torture on those loving souls so that they will deny the Word of God.

I beg all of those who love My Son to hear my call. You must listen when My Son speaks to you.

Do not denounce the chance to help your brothers and sisters to obtain the eternal life promised to them.

Do not allow doubts planted by the deceiver prevent millions of souls from being saved.

This is the fierce opposition that will assail you from this day.

You must call on me, Your Mother, to help you, guide you and lead on to the true path.

Your Beloved Mother

Mother of Salvation

 

436. Матір Спрасіння: Злий дух атакує тих, які люблять Бога найбільше

Неділя, 20 травня 2012 р. Божого, 12:15

Моя дитино, так як щораз більше Божих дітей будуть приймати ці Святі Послання, так само щораз більше людей будуть їх відкидати.

Всі ті, які є найближчими до Мого Сина, будуть спокушені злим духом відвернутися.

Вони терпітимуть найбільше і сумніви блокуватимуть їхній розум на Правду.

Злий дух атакує тих, які люблять Бога найбільше.

Коли він засліплює їх до Правди, тоді він перемагає.

Ті, які вшановують Мене, Матір Божу, також будуть ціллю злого духа, який відволікатиме їх від Книги Істини.

Він, злий дух, ніколи не здасться. Він завдає страшних тортур тим люблячим душам для того, щоб вони заперечили Боже Слово.

Я благаю всіх тих, які люблять Мого Сина, почути Мій заклик. Ви повинні слухати, коли Мій Син промовляє до вас.

Не відкидайте можливість допомогти вашим братам і сестрам, щоб вони отримали обіцяне їм Вічне Життя.

Не дозволяйте, щоб сумніви, засіяні шахраєм, перешкодили мільйонам душ бути врятованими.

Це буде шалений спротив і від цього дня ви будете атакованими.

Ви повинні звернутися до Мене, вашої Матері, щоб Я допомогала вам, направляла і привела вас на правдиву дорогу.

Ваша улюблена Мати

Матір Спасіння

Поділитися в соціальних мережах
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •