Set up Prayer Groups devoted to Jesus to Mankind

Wednesday, May 16th, 2012 @ 17:38

My dearly beloved daughter, I must emphasise, to all those who believe in Me, that is important to pray for each of your nations.

To do this effectively you must set up Prayer Groups, devoted to “Jesus to Mankind”.

Use this group to recite all the Crusade Prayers given to you.

My daughter, Maria, will arrange to have those put up in a way which will allow you to print them off anywhere you are in the world.

Please spread My Holy Word to all members of the clergy.

Some will reject My Messages.

Others will embrace them with love in their hearts.

However, for the most part, you will be ridiculed and rejected in My Holy Name.

You will suffer as My apostles suffered and will be made a laughing stock in some quarters of My Church on Earth.

These verbal and abusive insults will be intense and you will be hurt. But, I say this.

Remember the hatred shown to you will prove that it is, indeed I, Your Jesus, speaking to you from Heaven.

For this suffering I will make you rise again and again every time you are kicked to the ground.

I will raise you up and make you stronger than before.

Why do I do this? I do it so that you will become fit and stronger to spread My Holy Word.

For only then will you receive greater Gifts, which I will provide you with through My Holy Spirit.

So rise and move to prepare your nation, so that it will receive the armour it needs to avoid the mark of the beast.

Never forget the importance of the Seal of the Living God.

It will offer you and your family protection, not just in spirit, but a physical protection also.

You are blessed to receive the Seal and it is your duty to ensure that as many of God’s children everywhere receive it.

Remember I stand by all of My followers, every minute and when they carry out My Work, they will receive special Graces to make them brave, strong and determined to save the souls of every man, woman and child in the world.

Your beloved Saviour

 

432. Засновуйте молитовні групи з присвятою «Ісус до людства»

Середа, 16 травня 2012 р. Божого, 17:38

Моя ніжно улюблена дочко, Я повинен підкреслити усім тим, які вірять в Мене, що дуже важливо є молитися за свої народи.

Щоб робити це ефективно, ви повинні заснувати молитовні групи з присвятою «Ісус до людства».

Моліться в тих групах, відмовляючи усі дані вам Молитви Хрестового Походу.

Моя дочка Марія розмістить ці молитви таким чином, що це дозволить вам надрукувати їх скрізь, де б ви не знаходились у світі.

Прошу, поширюйте Моє Святе Слово серед духовенства.

Деякі відкинуть Мої Послання.

Інші приймуть їх з любов’ю в своїх серцях.

Проте здебільшого ви будете висміяні і відкинуті в Моє Святе Ім’я.

Ви страждатимете, як страждали Мої апостоли і будете посміховиськом в деяких колах Моєї Церкви на землі.

Ці словесні образи та кривди будуть настільки сильними, що ви почуватиметеся зраненими. Але Я кажу вам наступне.

Пам’ятайте, що ненависть, проявлена до вас, переконає вас у тому, що це дійсно Я, ваш Ісус, звертаюся з Небес.

Через ці терпіння Я піднесу вас кожного разу, коли ви будете поваленими на землю.

Я підніму вас і зроблю сильнішими, ніж ви були раніше.

Чому Я це роблю? Я роблю це для того, щоб ви були вправнішими і сильнішими у розповсюдженні Мого Святого Слова.

Бо тільки тоді ви отримаєте більше Дарів, які Я надам вам через Мого Святого Духа.

Тому підніміться і йдіть, щоб підготувати свої народи, щоб вони отримали необхідний захист і уникнули знаку звіра.

Ніколи не забувайте про важливість Печаті Бога Живого.

Вона забезпечить вам і вашим сім’ям захист не тільки духовний, але і фізичний.

Ви, які отримали цю Печать, є благословенними і вашим обов’язком є забезпечити, щоб якомога більше Божих дітей у всьому світі отримали цю Печать.

Пам’ятайте, Я підтримую усіх Моїх послідовників кожної хвилини, а коли вони виконуватимуть Мою Працю, то будуть отримувати особливі Ласки, щоб стати сміливими, сильними і рішучими для спасіння душі кожного чоловіка, жінки і дитини у світі.

Ваш улюблений Спаситель

Поділитися в соціальних мережах
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •