My New Kingdom: You will be lavished with great abundance and will want for nothing

Sunday, May 13th, 2012 @ 16:00

My dearly beloved daughter, it is time to understand that My Messages are not to bring fear.

They are to bring love. They are also being used, to tell those who commit sin or wrongdoing, that they must redeem themselves in My Eyes, or be lost to Me forever.

How could I not tell humanity the Truth?

I realise that you, My daughter, feel a burden from time to time as the recipient of these Divine Messages. You must never allow fear to enter your heart, for it does not come from Me.

Have I not told you that there is a wonderful New Era of Peace ahead for all those who love Me?

What is there to fear?

Is it worry over your future, your family or not knowing what lies ahead? If so then you must know this.

I love you all. I want all of God’s children to unite as one holy family, together in love.

This is why I Am communicating now, in plenty of time, to draw you all closer to Me.

To ensure that you will all turn and open your hearts to the love that I have for every single soul on this Earth, I must warn humanity of the dangers they face.

If I did not love you, as I do, I would not warn you.

My Love is so powerful that it is a Love unknown to any human being, for not one of you could have the capacity to feel the Love that I hold for you.

My Love means that I do not want God’s children to suffer.

I will take all of you, who will see the Truth, after The Warning, and show you the Love I have.

You and all of those who belong to Me in mind, body and soul will be given the most exquisite Gift, beyond your comprehension.

The New Paradise awaits you, and the Earth, that you may think you will pine for, will mean nothing, when you see the Kingdom that has been prepared.

My children, there is much to look forward to. Fear is unnecessary.

Instead consider that you will be given Eternal Life.

You will be lavished with great abundance and will want for nothing.

The colours, the scents, the love you will feel for all those around you, the peace within your families, lack of fear, your souls full of the Love of God and your perfect bodies – how could you not desire My Kingdom?

My Kingdom will become your new home, when Heaven and Earth will merge as one, and the dead, who accepted Me as their Saviour, will be resurrected to join with their families, their brothers and sisters in love and happiness.

The relief you will feel when the world of sin, in which you live now, is no longer there, will bring joy, calm and contentment.

No more worries, fears, anxieties or sin.

You will still have free will, but it will be different. You will be living in complete union with Me, according to the Holy Divine Will of My Father. He has waited patiently for this moment.

I Am patiently preparing all of God’s children, so that not one soul is lost.

So, My dearest daughter, fear not.

Suffering will not last long. In its place will be the home to which each child of God belongs.

That is My Promise to all of you. Do not feel sad, frightened or worried for it is completely unnecessary.

Just learn to love Me more. The more you love Me, the more you will trust in Me.

Only then will fear leave you.

Only then will you truly be free.

I love all of you. Never forget this, especially when you may be worried about the future.

Your beloved Saviour

Jesus Christ

 

428. Моє Нове Царство: Ви будете щедро обдаровані великим достатком і нічого вам не бракуватиме

Неділя, 13 травня 2012 р. Божого, 16:00

Моя ніжно улюблена дочко, надійшов час зрозуміти, що Мої Послання є не для того, щоб принести страх.

Вони є для того, щоб принести любов. Ці Послання служать також для того, щоб повідомити тим, які чинять гріх або переступ, що вони повинні спокутувати свої провини в Моїх Очах або будуть втраченими для Мене назавжди.

Хіба Я міг би не розповісти людству Правду?

Я розумію, що ти, Моя дочко, час від часу відчуваєш на собі тягар через ці Божественні Послання, які отримуєш. Ти ніколи не повинна дозволяти страху увійти у своє серце, бо він не походить від Мене.

Хіба Я не казав тобі, що попереду існує прекрасна Нова Ера Миру для всіх тих, які люблять Мене? Чого ж тут боятися?

Чи це є хвилювання за своє майбутнє, за свою сім’ю, чи через невідомість, яка чекає попереду? Якщо так, тоді ти повинна знати наступне:

Я люблю вас усіх. Я хочу, щоб всі діти Божі об’єдналися разом, в любові, як одна свята родина.

Ось чому Я зараз спілкуюся з вами, приділяючи цьому так багато часу, щоб усіх вас притягнути ближче до Себе.

Щоб переконатися, що всі ви повернетеся і відкриєте свої серця на Мою Любов, яку Я маю до кожної душі на цій землі, Я повинен попередити людство про небезпеки, які стоять перед ним.

Якби Я не любив вас так, як люблю, Я б не попередив вас.

Моя Любов є настільки сильною, що ця Любов є незнана жодній людській істоті, бо ніхто з вас не має можливості відчути Любов, яку Я маю до вас.

Моя Любов означає, що Я не хочу, щоб Божі діти страждали.

Я візьму усіх вас, які побачать Правду після того, як відбудеться Попередження і покажу вам Любов, яку Я маю.

Вам і всім тим, які належать Мені розумом, тілом і душею, буде дано найбільш досконалий Дар, що знаходиться поза межами вашого розуміння.

Новий Рай чекає на вас і ця земля, за якою, ви думаєте, що будете сумувати, нічого не значитиме, коли ви побачите Царство, яке було вам приготовано.

Мої діти, вам є на що із нетерпінням очікувати. Не потрібно боятися.

Натомість розважте, що вам буде дано Вічне Життя.

Ви будете щедро обдаровані великим достатком і нічого вам не бракуватиме.

Кольори, пахощі, любов, яку ви будете відчувати до всіх навколо себе, мир у ваших родинах, відсутність страху, ваші душі будуть повними Божої любові і ваші досконалі тіла – як би ви могли не прагнути Мого Царства?

Моє Царство стане вашим новим домом, коли Небо і земля зіллються воєдино, а мертві, які прийняли Мене як свого Спасителя, воскреснуть, щоб приєднатися до своїх сімей, своїх братів і сестер, в любові і щасті.

Яке полегшення ви відчуєте, коли цей гріховний світ, в якому ви зараз живете, більше не існуватиме і це принесе вам втіху, радість і заспокоєння.

Ніколи більше не буде неспокою, страху, тривоги або гріха.

Ви, як і раніше, будете мати вільну волю, але вона буде іншою. Ви будете жити в повній єдності зі Мною, згідно зі Святою Божественною Волею Мого Отця. Він терпеливо чекає на цей момент.

Я терпляче готую усіх Божих дітей, щоб жодна душа не була втрачена.

Отож, Моя люба дочко, не бійся.

Страждання не триватиме довго. Його місце займе домівка, до якої належатиме кожна Божа дитина.

Це є Моя Обітниця для усіх вас. Не будьте сумними, переляканими чи схвильованими, бо цього зовсім не потрібно.

Просто навчіться любити Мене більше. Чим більше будете Мене любити, тим більше будете Мені довіряти.

Тільки тоді страх полишить вас.

Тільки тоді ви дійсно будете вільними.

Я люблю вас усіх. Ніколи не забувайте про це, особливо тоді, коли ви турбуєтеся про майбутнє.

Ваш улюблений Спаситель

Ісус Христос

Поділитися в соціальних мережах
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •