Preparations are very much underway for My Second Coming

Friday, May 11th, 2012 @ 20:38

My dearly beloved daughter, preparations are very much underway for My Second Coming.

Many people in the world can and will be saved now because of the prayers of My beloved followers and chosen souls.

So many more than would have been, were it not for the sacrifices of those close to Me.

I yearn to take all of you into the New Era of Peace, the New Paradise on Earth.

If only those stubborn souls, who refuse My Call of Mercy and who need to redeem themselves in My Eyes, would listen.

Many believers are lukewarm and are not fit to enter My New Kingdom. Their closed and hardened hearts reject Me now, as I speak.

They pay lip service to Me, in the churches, yet claim to follow Me.

Now that I reach out and stretch My Hand of Mercy, to take their hand in Mine, they push Me away.

So suspicious, so lacking in true understanding as to how I communicate to the world from Heaven, they claim to believe in My Divinity.

Yet they fail to accept that I have the Power to speak to the world through Divine Revelations.

They are missing the chance to grasp the extra Graces I desire to give them, in order to bring them to My Sacred Heart.

It is a little like a village suffering in a famine with nothing to eat while they slowly starve.

Yet I stand next to them and can offer them all the nourishment and food to sustain them for Eternal Life. But, they cannot see Me.

Many do not want to see Me, for they doubt that I could be speaking with them now.

For those in the world who have no belief or interest in a world outside of this one you, My followers, must help Me to save them, to cover them.

Soon they will understand that they have a soul. It will be then that I ask all of you to proclaim My Word, so that all of humanity can live in My New Paradise.

Please spread My Word, My Prayers, My Messages and My Warnings, to all souls, especially those who have no faith, belief or knowledge, about My Promise to return to Judge the living and the dead.

They don’t have much time so I urge you to pray for their souls.

Your Jesus

 

426. Ведеться серйозна підготовка до Мого Другого Пришестя

П’ятниця, 11 травня 2012 р. Божого, 20:38

Моя ніжно улюблена дочко, зараз ведеться дуже серйозна підготовка до Мого Другого Пришестя.

Багато людей у світі можуть і повинні бути врятовані в даний час завдяки молитвам Моїх улюблених послідовників і вибраних душ.

Їх було б значно менше, якби не жертви тих, які є близькими Мені.

Я прагну забрати вас усіх в Нову Еру Миру, Новий Рай на землі.

Якби тільки ті вперті душі, які відмовляються від Мого заклику Милосердя і які повинні спокутувати свої провини в Моїх Очах, слухали.

Багато віруючих є літеплі і не гідні увійти до Мого Нового Царства. Їхні закриті та зачерствілі серця відкидають Мене зараз, коли Я говорю.

Вони служать Мені в церквах тільки на словах, однак стверджують, що йдуть за Мною.

Зараз, коли Я простягаю їм Свою Руку Милосердя, щоб взяти їхню руку в Свою, вони відштовхують Мене.

Такі легкі до підозри, їм так не вистачає правдивого розуміння того, яким чином Я спілкуюся зі світом з Небес і вони стверджують, що вірять в Мою Божественність.

Однак вони не приймають той факт, що Я маю владу говорити зі світом через Божественні Одкровення.

Вони втрачають можливість осягнути додаткові Ласки, які Я хочу дати їм для того, щоб привести їх ближче до Мого Найсвятішого Серця.

Це трохи схоже на селище, яке страждає від голоду через відсутність їжі і повільно вимирає.

Однак Я стою поруч із ними і можу запропонувати їм поживу та їжу, щоб забезпечити їм Вічне Життя. Але вони не бачать Мене.

Багато хто не хоче бачити Мене, бо вони сумніваються, що Я міг би зараз із ними говорити.

Ви, Мої послідовники, повинні допомогти Мені врятувати їх і захистити тих у світі, які не мають ні віри, ні зацікавленості світом, що існує поза тим, який вони знають.

Незабаром вони зрозуміють, що у них є душа. І тоді Я проситиму вас усіх проголошувати Моє Слово, щоб все людство могло жити в Моєму Новому Раю.

Прошу, поширюйте Моє Слово, Мої Молитви, Мої Послання і Мої Попередження для всіх душ, особливо для тих, у яких немає віри, переконань або знань про Мою Обітницю повернутися, щоб судити живих і мертвих.

Вони не мають багато часу, тому Я закликаю вас молитися за їхні душі.

Ваш Ісус

Поділитися в соціальних мережах
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •