Mother of Salvation: I weep tears of sadness for priests, within the Catholic Church, who suffer terribly at this time

Thursday, May 10th, 2012 @ 15:45

My child, My Son Jesus Christ prepares now to save as many of God’s children as possible before The Warning. For, after The Warning, not much time will remain before the Glorious Return of my Son.

I weep tears of sadness for priests, within the Catholic Church, who suffer terribly at this time.

These pure, lost and wandering servants, are caught in the middle of disruption, from which they cannot untangle.

Because of the sins of others, they suffer the torment of seeing allegiance to my beloved Son being thrown to one side.

Those wicked divisions, caused by Masonic groups, are deliberate. The sins of those guilty of offenses inflicted on innocent souls are being used, as an excuse, to change laws governing the Church.

Many are being misled out of a false sense of loyalty to God’s children.

How I suffer when I see the walls of the Catholic Church being taken apart, brick by brick, to make way for a new church.

The new church, which will emerge soon, will not be acceptable to my Son.

Instead it will abolish the Presence of the Holy Eucharist and my Son will suffer the pain of His Crucifixion once again.

The Sacrifice He made, to present the world with this Gift, will be ignored and rejected soon.

Instead, they, the new church, will not tell God’s children that The Eucharist is the True Presence of Jesus, my Son.

They will create a new interpretation of the Holy Eucharist and will fail to call down the Presence of my Son. The Food of Life will die. God’s children will not be nourished with the Real Body and Blood of my Son.

Their souls will become barren, empty of the Presence of my Son, and the Graces He bestows on those who receive Him.

There is a duty on the part of priests to defend the Holy Eucharist. They must be strong and never dilute this Precious and Holy Gift.

My Son loves the Catholic Church and knows how it suffers right now. He feels its pain. My Immaculate Heart is torn in two, in pain, to witness this Sacred Temple being deliberately destroyed.

Pray, pray, pray to The Father in the Name of His beloved Son to show Mercy on those within the Holy See who want to divide the Church, and scatter God’s children into an abyss of desolation.

Please recite this Crusade Prayer (53) to pray for the Catholic Church

Crusade Prayer (53)

Prayer for the Catholic Church

“O God, the Father, in the Name of Your beloved Son, I beg You, to give strength and the Graces needed to help priests withstand the persecution they endure.

Help them to adhere to the Truth of the Teachings of Your Son, Jesus Christ, and to never waiver, weaken or submit to untruths about the Existence of The Holy Eucharist.

Amen.”

Your loving Mother

Queen of the Earth

Mother of Salvation

 

425. Матір Спасіння: Я плачу слізьми смутку над тими священиками в Католицькій Церкві, які в цьому часі страшно терплять

Четвер, 10 травня 2012 р. Божого, 15:45

Моя дитино, Мій Син, Ісус Христос, зараз готується до порятунку перед Попередженням стількох Божих дітей, скільки можливо. Після Попередження залишиться зовсім небагато часу до Славного Повернення Мого Сина.

Я плачу слізьми смутку над тими священиками Католицької Церкви, які страшенно терплять у цей час.

Ці чисті, загублені та заблукані слуги, потрапили в середину розколу, з якого вони не можуть вибратися.

Вони страждають від мук через гріхи інших, зауважуючи, що вірність Моєму улюбленому Синові відкинуто.

Ті злі поділи, викликані масонськими групами, є навмисними. Гріхи тих, які винні у злочинах проти невинних душ, використані як привід для зміни законів, які керують Церквою.

Багатьох введено в оману через фальшиве почуття вірності щодо Божих дітей.

Як Я страждаю, коли бачу, як стіни Католицької Церкви розбирають, виймаючи цеглинку за цеглинкою, щоб звільнити місце для нової церкви!

Нова церква, яка з’явиться найближчим часом, не буде прийнятною для Мого Сина.

Натомість вона скасує Присутність Святої Євхаристії і Мій Син ще раз страждатиме від болю Розп’яття.

Та Жертва, яку Він склав, щоб дати світові цей Дар, незабаром буде проігнорована і відкинута.

І вони, ця нова церква, не розповідатимуть Божим дітям, що Євхаристія є правдивою Присутністю Ісуса, Мого Сина.

Вони створять нову інтерпретацію Пресвятої Євхаристії і будуть нездатними викликати Присутність Мого Сина. Пожива Життя помре. Божі діти не будуть живлені правдивим Тілом і Кров’ю Мого Сина.

Їхні душі стануть безплідними, порожніми, позбавленими Присутності Мого Сина і тих Благодатей, які Він уділяє тим, які Його приймають.

Обов’язком священиків є захищати Пресвяту Євхаристію. Вони повинні бути сильними і ніколи не можуть послаблювати цей Дорогоцінний і Святий Дар.

Мій Син любить Католицьку Церкву і знає, як вона зараз страждає. Він відчуває її біль. Моє Непорочне Серце розривається від болю, тому що є свідком цього навмисного руйнування Святого Храму.

Моліться, моліться, моліться до Отця в Ім’я Його улюбленого Сина, щоб показав милосердя тим, які перебувають на Святому Престолі і мають намір розділити Церкву та вигнати дітей Божих у безодню спустошення.

Будь-ласка, відмовляйте цю Молитву Хрестового Походу за Католицьку Церкву:

Молитва Хрестового Походу [53]

За Католицьку Церкву

О Боже, Отче, в Ім’я Твого улюбленого Сина я благаю Тебе дати необхідні сили і Ласки, щоб допомогти священикам витримати переслідування, яких вони зазнають.

Допоможи їм дотримуватися Істини Вчення Твого Сина, Ісуса Христа, і ніколи не відмовлятися, не слабшати і не піддаватися неправді щодо Існування Пресвятої Євхаристії. Амінь.

Ваша любляча Мати

Цариця землі

Матір Спасіння

Поділитися в соціальних мережах
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •