My Remnant Church, inspired by the Prophet Enoch, will create hatred

Tuesday, May 8th, 2012 @ 19:00

My dearly beloved daughter, I come this evening to tell you that a great token of My Love and Mercy will now manifest within the hearts of believers everywhere.

They will feel My Presence within their hearts in a way they will not be able to explain and they will unite their hearts with Mine.

This Gift will make them strong in My Faith and they will hunger for My Presence daily.

I urge all of God’s children, who feel the Flames of My Love engulf their souls, to receive My Body and My Blood, in the Holy Eucharist, as often as they can.

You, My beloved disciples, will need the Gift of My Body, through the Holy Eucharist to give you strength, for you will need every ounce of strength, as you witness the falling apart of My Holy and Apostolic, Catholic Church.

My Holy Eucharist will be desecrated as I foretold some time ago.

Excuses will be made to render this Most Holy Gift as simply a gesture in remembrance of My Crucifixion.

Very soon My Real Presence will be denounced as part of a new modern catholic church, which will include other religious churches.

Once this happens, the love and devotion to the Holy Trinity will dwindle and fall away.

Instead false gods will take its place. While this will be difficult, you must remember, I will never forfeit My Church on Earth.

My allegiance is to the Church founded by Me before I ascended into Heaven.

The Church upon the Rock founded by My beloved Peter, cannot and will never die.

For I will lead My Church now in the end times, and will renew the prophecies, foretold long ago.

My Gospels will be preached by My Remnant Church, in every corner of the Earth.

My Remnant Church, will be inspired by the Prophet Enoch, and this will create hatred everywhere My Holy Word is heard.

The Holy Spirit will ignite the faith of My Remnant Church who will never give up proclaiming the Truth of the Gospels, till its dying breath.

Go now and prepare My Remnant Church, by following My Instructions.

Trust in Me always, for all will be well.

Your beloved Jesus

 

423. Залишок Моєї Церкви, натхненний пророком Енохом, викличе ненависть всюди, де слухають Моє Святе Слово

Вівторок, 8 травня 2012 р. Божого, 19:00

Моя ніжно улюбена дочко, Я прийшов у цей вечір сказати тобі, що великий знак Моєї Любові і Милосердя тепер буде проявлятися в серцях віруючих по цілому світі.

Вони будуть відчувати Мою Присутність у своїх серцях в спосіб, якого вони не зможуть пояснити і об’єднають свої серця з Моїм Серцем.

Цей Дар зробить їх сильними у Моїй вірі і вони будуть щоденно спраглими Моєї Присутності.

Я закликаю усіх Божих дітей, які відчувають, як Полум’я Моєї Любові огортає їхні душі, приймати Моє Тіло і Мою Кров у Пресвятій Євхаристії так часто, як тільки можуть.

Ви, Мої улюблені учні, будете потребувати Дару Мого Тіла в Пресвятій Євхаристії, яка надаватиме вам силу. Ви будете потребувати кожної краплинки тієї сили, оскільки станете свідками розпаду на шматки Моєї Святої і Апостольської Католицької Церкви.

Моя Пресвята Євхаристія буде оскверненою, як Я нещодавно передбачав.

Вони будуть виправдовуватись, представляючи цей Найсвятіший Дар просто як жест на пам’ятку про Моє Розп’яття.

Дуже скоро Моя реальна Присутність буде засуджена новою сучасною Католицькою Церквою, яка буде включати в себе церкви інших релігій.

Як тільки це станеться, любов та відданість до Пресвятої Трійці буде слабшати і занепадати.

Натомість Її місце займуть фальшиві боги. Хоч це буде складно, але ви повинні пам’ятати, що Я ніколи не втрачу Моєї Церкви на землі.

Я Є відданим Моїй Церкві, яка була заснована Мною перед тим, як Я вознісся на Небо.

Церква, заснована на скелі Мого улюбленого Петра, не може загинути і ніколи не загине.

Оскільки Я вестиму Мою Церкву в Кінці Часів та відновлю пророцтва, які були давно передбачені.

Моє Євангеліє буде проповідуватися Залишком Моєї Церкви в кожному куточку землі.

Залишок Моєї Церкви, натхненний пророком Енохом, викличе ненависть всюди, де слухають Моє Святе Слово.

Святий Дух розпалить віру Залишку Моєї Церкви, яка ніколи не припинить проголошувати Правду Євангелія аж до останнього подиху.

Ідіть зараз і підготуйте Залишок Моєї Церкви, дотримуючись Моїх вказівок. Завжди довіряйте Мені і все буде добре.

Ваш улюблений Ісус

 

Поділитися в соціальних мережах
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •