Mother of Salvation: God the Most High can change the destiny of the world

Tuesday, May 8th, 2012 @ 12:30

My child, this Mission is converting millions of souls, who would otherwise be lost.

You must never feel that the obstacles placed before you can stop the spread of the Holy Spirit.

My Son is so pleased with all those who follow the Word He imparts to the world at this time.

The devotion through your prayers, children, is saving so many lost souls. Never forget the power of prayer. So much evil has been thwarted because of your prayers.

The work of the one world group is now being disrupted and their plans in disarray.

God’s Mercy is so great that prayer can mitigate any evil in the world.

The Light of the Holy Spirit now increases in Power, so that more and more souls will see the Truth of the Lord, as it is being rekindled everywhere.

Children, you must continue to speak to my Father and increase your devotion to Him.

By calling on the Father, God the Most High, in the Name of His precious Son, He will hear your prayers and respond.

You should call out to the Father more, for it will be He, God the Most High, who can change the destiny of the world.

It will only be through my Son, Jesus Christ, that you can approach the Father.

So this is what you must say:

Crusade Prayer (52)

Prayer to the Father

“My dearest Father, in the Name of Your precious Son, and in remembrance of His Passion on the Cross, I call out to You.

You, God the Most High, Creator of the world and all that is, hold our salvation in Your Holy Hands.

Embrace all of Your children, including those who don’t know You and those who do, but look the other way.

Forgive us our sin and save us from the persecution of Satan and his army.

Take us into Your Arms and fill us with the hope we need to see the Way of the Truth.

Amen.”

Go in peace.

Your beloved Mother

Mother of Salvation

 

422. Матір Спасіння: Всевишній Бог може змінити долю світу

Вівторок, 8 травня 2012 року Божого, 12:30

Моя дитино, ця Місія навертає мільйони душ, які в іншому випадку були б втрачені.

Ви ніколи не повинні вважати, що перешкоди, які виникають перед вами, можуть зупинити поширення Святого Духа.

Мій Син дуже задоволений усіма тими, які дотримуються Слова, яке Він дає світові в цей час.

Ваша відданість через молитви, діти, рятує багато заблуканих душ. Ніколи не забувайте про силу молитви. Дуже багато зла було відвернуто завдяки вашим молитвам.

Зараз руйнується робота однієї світової групи і її плани перебувають в безладі.

Боже Милосердя таке велике, що молитва може пом’якшити будь-яке зло у світі.

Світло Святого Духа тепер посилюється, таким чином все більше і більше душ побачать Правду Господа, коли вона наново засяє повсюди.

Діти, ви маєте надалі розмовляти з Моїм Отцем і поглибити свою відданість Йому. Коли ви закликаєте Отця, Бога Всевишнього, в Ім’я Його дорогоцінного Сина, Він почує ваші молитви і дасть відповідь.

Ви повинні частіше звертатися до Отця, бо це Він, Бог Всевишній, є тим, Хто може змінити долю світу.

Тільки через Мого Сина, Ісуса Христа, ви можете наблизитись до Отця.

Ось що ви повинні відмовляти:

Молитва Хрестового Походу [52]

Молитва до Отця

Мій найдорожчий Отче, в Ім’я Твого Дорогоцінного Сина і в пам’ять про Його Страсті на Хресті, я взиваю до Тебе.

Ти, Всевишній Боже, Творче Світу і всього, що існує – тримай наше спасіння в Своїх Святих Руках.

Обійми всіх Твоїх дітей, включно з тими, які не знають Тебе і тих, які знають, але дивляться в іншу сторону.

Прости нам наші гріхи і рятуй нас від переслідувань сатани і його армії.

Візьми нас у Свої Руки і наповни нас надією, якої ми потребуємо, щоб побачити Шлях Істини.

Амінь.

Ідіть в мирі.

Ваша улюблена Мати

Матір Спасіння

Поділитися в соціальних мережах
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •