God the Father: Accept My Holy Spirit with wonder and with thanks

Saturday, May 5th, 2012 @ 12:00

My daughter, how great is the day that the Holy Spirit, the Light of My Love, will spill over the Earth.

This is a very special Gift. It will open the hearts of many and prepare many souls for The Warning.

My Love has no boundaries.

There is not one man, woman or child, whom I exclude in My longing to hold each tightly in My Arms. Not one sinner is excluded.

My Gifts to mankind are generous and I will continue to pour out My Gifts, in response to those who recite the Crusade Prayers given to you, My daughter.

These Prayers are from Heaven and have not come from the pen of man.

They are for these times and are a powerful weapon against persecution.

These prayers are heard every time they come from your lips, My children.

They will bring you great rewards.

Accept My Holy Spirit with wonder and with thanks.

It is a miracle and it is being sent to each of you with My Love for all.

Go now in peace and love.

Your Father

God the Most High

 

418. Бог Отець: Прийміть Мого Святого Духа з трепетом і вдячністю

Субота, 5 травня 2012 р. Божого 12:00

Моя дочко, яким великим буде той день, коли Святий Дух, Світло Моєї Любові, виллється на землю.

Це є дуже особливий Дар. Він відкриє серця багатьох і підготує їхні душі до Попередження.

Моя Любов не знає меж.

Немає такого чоловіка, жінки чи дитини, яких би Я не хотів тримати міцно в Своїх обіймах. Жоден грішник не є виключеним.

Мої Дари для людства є щедрими і Я надалі буду виливати Мої Дари у відповідь тим, які відмовляють Молитви Хрестового Походу, які були дані тобі, Моя дочко.

Ці молитви є з Небес і не походять з під пера людини.

Вони є для цих часів і є потужною зброєю проти переслідування.

Ці молитви є почутими кожного разу, коли вони виходять з ваших уст, Мої діти.

Вони принесуть вам велику нагороду.

Прийміть Мого Святого Духа з трепетом і вдячністю.

Це є чудо і воно є зіслано кожному з вас з Моєю Любов’ю для всіх.

Тепер ідіть в мирі та любові.

Ваш Отець

Бог Всевишній

Поділитися в соціальних мережах
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •