Hear My Call and prepare for the pouring out of My Holy Spirit

Tuesday, May 1st, 2012 @ 20:00

My dearly beloved daughter, My Love for all of you means that I now pour the Holy Spirit, once again, over humanity, to entice them to open their hearts.

Many souls will feel the Power of the Holy Spirit pour over them in mind, body and soul, very soon.

This is essential in order to wake up all of God’s children to the Truth.

Some people will now see the world in a different way.

Then they will begin to question everything. No longer will they be willing to remain slaves to masters, whose only goal is to control them, for personal gain.

No one will be able to ignore this pull of the Holy Spirit.

All of Heaven awaits, so that the moment of enlightenment will create a new dawn, a new beginning.

The lies you are being confronted with hide a master plan, born out of a world alliance, designed to control all of your countries.

By making your country rely on giants to feed their families you will become slaves. Already they are taking away everything you own, but you are blind to this.

Now, with the Gift of the Holy Spirit, millions will see through this mask of deceit and oppose these wicked, Masonic controlled groups.

This Gift will give you the armour you need to throw this army off the trail of your destruction.

Hear My Call and prepare for the pouring out of My Holy Spirit.

Your beloved Jesus

 

416. Почуйте Мій заклик і підготуйтеся до виливання Мого Святого Духа

Вівторок, 1 травня 2012 р. Божого, 20:00

Моя ніжно улюблена дочко, Моя Любов до вас усіх означає, що Я зараз ще раз виливаю Свого Святого Духа на людство, щоб заохотити вас відкрити свої серця.

Багато душ невдовзі відчує, як Сила Святого Духа виллється на їхній розум, тіло і душу.

Це необхідно для того, щоб розбудити всіх Божих дітей до Правди.

Деякі люди тепер будуть бачити світ по-іншому.

Тоді вони почнуть піддавати сумніву все. Вони більше не будуть схильні залишатися рабами хазяїв, єдиною метою яких є керувати ними задля власної користі.

Ніхто не буде в стані проігнорувати тієї дії Святого Духа.

Все Небо очікує, коли цей момент просвітлення створить Новий Світанок, Новий Початок.

Брехня, з якою ви в даний час зустрічаєтеся, приховує майстерний план, породжений світовим альянсом, який має на меті контролювати всі ваші країни.

Через примушення ваших країн покладатися на гігантів, щоб прогодувати ваші сім’ї, ви станете рабами. Вже зараз вони відбирають у вас все, чим ви володієте, але ви сліпі до цього.

Тепер, завдяки Дару Святого Духа, мільйони людей будуть бачити крізь маску обману і будуть протистояти тим злим групам, які контрольовані масонами.

Цей Дар дасть вам необхідний захист, якого потребуєте, щоб зупинити цю армію, яка має на меті знищити вас.

Почуйте Мій заклик і підготуйтеся до виливання Мого Святого Духа.

Ваш улюблений Ісус

Поділитися в соціальних мережах
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •