I call on all of you, who don’t know Me

Monday, April 30th, 2012 @ 17:45

My dearest beloved daughter, I must explain to those people, who believe in God, but who do not go to church or pray. Many do not know how to pray. A little like the way in which you, My daughter, find it difficult.

Prayer means to ask.

Prayer means to communicate.

Prayer means to show love and give thanks.

Many people today, well-meaning and of generous heart do not know how to pray. Some will find it distasteful and will feel awkward.

Others will feel that their prayers won’t count.

Oh how I love these special souls. So far removed and yet how I yearn to show them My deep Love.

I call on all of you who don’t know Me. There is no need to fear Me. All you have to do is to ask Me to take you and give you comfort.

Let Me prove My Love. Speak to Me in your own simple words. Nothing will shock Me.

Confide in Me your worries, as I will soothe your heart. Let Me help you to feel true peace.

Ask Me to sort out your concerns. I will show you the Truth so that your worries will no longer seem as bad.

How will you know I hear you? How will you be sure that I will respond to you?

Just sit down quietly and ask Me to help you with this prayer, to help you open your heart to Me and to ask for My help.

Crusade Prayer (50)

Jesus help me to know Who You are

“O dear Jesus, help me to know Who You are.

Forgive me for not speaking with You before now.

Help me to find peace in this life and be shown the Truth of Eternal Life.

Soothe my heart.

Ease my worries.

Give me peace.

Open my heart now, so that You can fill my soul with Your Love.

Amen.”

Many of you will not come to Me at this time. But that is okay.

In times of hardship, confusion and fear, you will.

I stand with you every day, although you do not realise this yet, but very soon you will see Me and know the Truth of My Promise to grant you Eternal Life in body, mind and spirit.

I await your call. Then I can take you, when the time is right, to the Gates of the New Era of Peace and My New Paradise on Earth.

Your friend

Your beloved Jesus

 

415. Я закликаю усіх вас, які не знаєте Мене

Понеділок, 30 квітня 2012 р. Божого, 17:45

Моя найждорожча, улюблена дочко, Я повинен дещо пояснити тим людям, які вірять в Бога, але які не ходять до церкви або не моляться. Багато хто не знає, як молитися. Це трохи схоже на те, як і тобі, Моя дочко, буває важко молитися.

Молитва означає просити.

Молитва означає спілкуватися.

Молитва означає проявляти любов і вдячність.

Сьогодні багато людей з добрими і щедрими серцями не знають, як молитися. Деякі вважатимуть це неприємним і почуватимуться незручно.

Іншим буде здаватися, що їхні молитви не матимуть значення.

О, як Я люблю ці особливі душі. Вони так далеко від Мене, але як сильно Я прагну їм виявити Мою глибоку Любов.

Я закликаю усіх вас, які не знаєте Мене. Не потрібно Мене боятися. Все, що вам потрібно зробити – це попросити Мене, щоб Я пригорнув вас і потішив.

Дозвольте Мені довести вам Мою Любов. Говоріть до Мене своїми власними простими словами. Ніщо Мене не вразить.

Довірте Мені ваші турботи, а Я заспокою ваше серце. Дозвольте Мені допомогти вам відчути справжній мир.

Попросіть Мене впорядкувати ваші турботи. Я покажу вам Правду, таким чином ваші турботи більше не будуть здаватися такими неприємними.

Звідки ви будете знати, що Я вас чую? Як можете бути певними, що Я вам відповім?

Просто сядьте спокійно і попросіть Мене через цю молитву, щоб Я допоміг вам. Щоб допоміг вам відкрити ваші серця для Мене і просіть Мене про допомогу.

Молитва Хрестового Походу [50]

Ісусе, допоможи мені дізнатись, хто Ти

О дорогий Ісусе, допоможи мені дізнатись, хто Ти.

Вибач, що я не розмовляв з Тобою до цього часу.

Допоможи мені знайти мир в цьому житті і покажи мені Правду про Вічне Життя.

Заспокій моє серце.

Полегши мої турботи.

Даруй мені мир.

Відкрий зараз моє серце, так щоб Ти міг наповнити мою душу Своєю Любов’ю.

Амінь.

Багато хто з вас не прийде в цей час до Мене і це нормально. Ви прийдете в час нужди, розгубленості і страху.

Я поруч з вами кожен день, хоч ви поки що не розумієте цього, проте невдовзі ви побачите Мене і пізнаєте Правду про Мою Обітницю дарування вам Вічного Життя в тілі, розумі й дусі.

Я очікую на ваш заклик. Тоді Я, коли настане той час, зможу взяти вас до Воріт Нової Ери Миру і Мого Нового Раю на землі.

Ваш приятель

Ваш улюблений Ісус

Поділитися в соціальних мережах
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •