Mother of Salvation: My child there will be no death for those who love My Son

Sunday, April 29th, 2012 @ 10:00

My child, you must never think that because of the loneliness of this special calling that conversion is not taking place.

Your Mission, sanctioned by my Eternal Father, is to spread the Truth of my Son’s Second Coming, to all of God’s children.

It is important that those children, who do not spend time in honour of and devotion to my Son, are told what is to come.

All of God’s children are to be included in all of your prayers, for He, my Father, loves everyone.

Even those who have hardened their hearts towards my Father, and do not want to acknowledge My Son, must be given Eternal Life.

When the Gift of The Warning takes place, many sinners will be enlightened and will turn to My Son, begging for His Mercy.

Only then will humanity want to listen to the important Messages, given by my Son, through you.

When they realise the Truth, that the time for His New Reign is to commence, they will devour His Holy Word.

Many of God’s children are confused about the Existence of Heaven and Earth. Many are too frightened to think of life after death.

My child, there will be no death for those who love my Son.

Instead, they will be taken into the New Era of Peace and the Paradise promised by my Father for all of His children.

You must pray that all of those wandering and lost souls find their way back into the Loving Arms of my precious Son or they will not be fit to enter the Gates of the New Paradise

Your beloved Mother

Mother of Salvation

 

413. Матір Спасіння: Моя дитино, не буде смерті для тих, які люблять Мого Сина

Неділя, 29 квітня 2012 р. Божого, 10:00

Моя дитино, ти ніколи не повинна вважати, що через самотність цього особливого покликання навернення не відбувається.

Твоєю Місією, затвердженою Моїм Предвічним Отцем, є поширення Правди про Друге Пришестя Мого Сина всім Божим дітям.

Важливим є, щоб тим дітям, які не присвячують свого часу на почитання та набожність до Мого Сина, було сказано про все, що має статися.

У ваші молитви повинні бути включені всі Божі діти, бо Він, Мій Отець, любить кожного.

Навіть тим, чиї серця зачерствіли до Мого Отця і які не хочуть визнавати Мого Сина, повинно бути дане Вічне Життя.

Коли відбудеться Дар Попередження, багато грішників будуть просвітлені і повернуться до Мого Сина з благанням про Його Милосердя.

Тільки тоді людство захоче слухати ці важливі Послання, що даються Моїм Сином через тебе.

Коли вони усвідомлять Правду, що розпочинається час Його Нового Царювання, тоді вони будуть спраглими Його Святого Слова.

Багато дітей Божих дезорієнтовані щодо існування Неба і землі. Багато є занадто наляканими, щоб думати про життя після смерті.

Моя дитино, не буде смерті для тих, які люблять Мого Сина.

Натомість вони будуть забрані до Нової Ери Миру і Раю, що був обіцяний Моїм Отцем для всіх Його дітей.

Ви повинні молитися, щоб всі ці блукаючі і загублені душі віднайшли свій шлях повернення у Люблячі Обійми Мого дорогого Сина, інакше вони не будуть здатними увійти у Ворота Нового Раю.

Ваша улюблена Мати

Матір Спасіння

 

Поділитися в соціальних мережах
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •