God the Father: As the Father of all humanity I Am ready to send My Son to reclaim His Rightful Throne

Saturday, April 28th, 2012 @ 15:40

My daughter, these months have been a difficult time, not only for you, but for all of My beloved children.

I Am the Father of Creation and Love, with a deep passion for each child of Mine, no matter how they offend Me.

There is so much preparation required to help prepare souls for the Coming of My beloved Son, Jesus Christ.

Much of humanity is suffering at this time because of persecution. This persecution not only consists of poverty and lack of money, but hunger of spirit.

As the Father of all humanity, I Am ready to send My Son back to reclaim His Rightful Throne.

Only I know of this time. Not even My Son is aware of the date.

I can tell you it will be soon and that most of this generation, alive in the world today, will live for the Day of My Son’s Return in Great Glory.

I now prepare to gather all of My children as I take them away from the terrible abyss of suffering they have had to endure in the wilderness.

This wilderness was created by the hand of Lucifer and all his fallen angels who have roamed the Earth since the fall of Adam and Eve.

Today, many of My children find it impossible to believe in Me, God their Creator and Father.

I have blessed My children with intelligence and an independent free will where they can choose whatever way they decide to live their lives.

To guide them towards My Kingdom I gave them the Ten Commandments, which are cast in stone.

They have never changed, yet My children feel they were smarter than they are and created new meanings, which are unacceptable to Me.

This time for the end of the reign of all of the demons cast out and who flood the Earth, is almost at an end.

I call out to all My children to listen. Your time on Earth, as you know it, is drawing to an end.

Yet there is a new Earth, a New Paradise waiting for you.

It will surpass anything you could ever imagine and it has been prepared for some time, with love for every single man, woman and child.

At last I will unite all of My precious family and we will all live in harmony, peace, love and joy for eternity.

For those who refuse to enter the New Paradise I will do everything in My Power to stop you from turning your back on the inheritance, which is rightfully yours.

Because of the Gift of your free will, which I will never take away from you, the choice is yours.

All it takes is a turn of your head and the opening of your heart.

Then you must run into My Arms, so I can take you home.

This is My dearest and most treasured wish, to take all of My cherished children home to the rightful place to which they belong.

Your Loving Father

God the Most High

 

412. Бог Отець: Як Отець всього людства, Я готовий послати Мого Сина, щоб повернути Його Законний Трон

Субота, 28 квітня 2012 р. Божого, 15:40

Моя дочко, ці місяці були важким часом, але не лише для тебе, а й для всіх Моїх улюблених дітей.

Я Є Отцем Творіння і Любові, з глибоким почуттям до кожної Моєї дитини, незалежно від того, наскільки вони ображають Мене.

Ще так багато потрібно підготовки, щоб допомогти приготувати душі до Приходу Мого улюбленого Сина, Ісуса Христа.

Значна частина людства в цей час страждає через переслідування. Це переслідування складається не тільки з убогості і відсутності грошей, але й з духовного голоду.

Як Отець всього людства, Я готовий послати Мого Сина, щоб Він повернув Свій Законний Трон.

Тільки Я знаю про цей час. Навіть Мій Син не є повідомлений про цю дату.

Я можу вам сказати, що цей час прийде дуже швидко і більшість з цього покоління, які живуть зараз у світі, доживуть до Дня Повернення Мого Сина у Великій Славі.

Я зараз готуюся зібрати всіх Моїх дітей і тим самим Я заберу їх геть від тієї страшної безодні страждань, які вони повинні зносити в цій пустелі.

Ця пустеля була створена рукою Люцифера і всіма його впалими ангелами, які бродять по землі з часу упадку Адама і Єви.

Сьогодні багато Моїх дітей вважають за неможливе вірити в Мене, Бога, їхнього Творця і Отця.

Я поблагословив Моїх дітей інтелектом і незалежною вільною волею, завдяки яким вони можуть вибрати довільний спосіб, в який вирішать прожити своє життя.

Щоб привести їх до Мого Царства, Я дав їм Десять Заповідей, які висічені на камені.

Вони ніколи не змінювалися, але Мої діти вважають, що вони є розумнішими, ніж є насправді і створили собі нові значення, які є неприйнятними для Мене.

Цей час, який є кінцем царювання всіх демонів, які були вигнані і наповнюють землю, вже майже завершується.

Я звертаюся до всіх Моїх дітей, щоб слухали. Ваш час на цій землі, якою ви її знаєте, добігає кінця.

Але на вас чекає Нова Земля, Новий Рай.

Це перевершить все, що ви можете собі уявити і він був підготовлений від певного часу з любові до кожного чоловіка, жінки і дитини.

Зрештою, Я об’єднаю всю Мою дорогоцінну родину і всі ми будемо жити в гармонії, мирі, любові та радості впродовж цілої Вічності.

Для тих, хто відмовляється увійти в Новий Рай, Я зроблю все, що в Моїх Силах, щоб зупинити ваше відвернення від законного спадкоємства, яке належить вам по праву.

З огляду на Дар вашої вільної волі, яку Я ніколи від вас не відберу, вибір є за вами.

Все що потрібно – це повернути вашу голову і відкрити ваше серце.

Тоді ви повинні прибігти в Мої Обійми, щоб Я міг вас забрати додому.

Це є Моїм найдорожчим і сокровенним бажанням, щоб забрати всіх Моїх дорогих серцю дітей додому, до місця, яке їм належить по праву.

Ваш люблячий Отець

Бог Всевишній

Поділитися в соціальних мережах
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •