Those who are loyal to Me will be taken, in the blink of an eye, without suffering, into the New Heaven and Earth

Thursday, April 26th, 2012 @ 20:30

My dearly beloved daughter, again, I must tell all of God’s children not to feel worried or frightened of events to come.

All of humanity will witness My Mercy soon and many, while remorseful for their sins, will not fear Me.

Instead, their souls will be flooded with My Divine Love. My Light will radiate through their bodies and they will rejoice.

The time for the New Era of Peace brings tremendous joy and excitement for those who acknowledge My Hand of Mercy.

Every single sinner is invited to live Eternal Life and must not walk away because they are confused. My Era of Peace will be a new Earth, where twelve nations will rule, under My Guidance.

You will live in peace, love and harmony. The natural surroundings you see on the Earth today will pale into insignificance when compared with the world, which lies ahead.

For those worried or frightened for your family or loved ones – bring them with you to My wonderful, New Paradise.

Pray for them and I will give them special Graces so that they will be given the Gift of recognising My Love.

This is My Father’s greatest wish, to see the wonder, joy and love, shine through each of His precious children when He unveils the New Paradise.

You will be reunited with your loved ones who died in a state of Grace and who will be resurrected from the dead.

Why would you not believe in such a Gift? When you trust in My Promise to come again, then you will feel peace.

All I ask is that you prepare through prayer. When you pray for Grace and for others, all will be well.

My Mercy is so great that few will fail to recognise My Divine Promise to gather all of God’s children and take them home and away from the vice-grip of Satan and his demon angels.

The Truth of My Kingdom will be seen even by atheists who will be shocked, yet, their disbelief will in most cases turn into humble love and acceptance. While many difficult times lie ahead none will be so hard that you cannot overcome them, through your love and devotion to Me, your Jesus.

Please do not allow fear to get in the way of accepting, with joy, the Gift of My New Paradise.

Those who are loyal to Me will be taken, in the blink of an eye, without suffering, into the New Heaven and Earth.

What should concern you, are those hardened sinners who will not ask Me to forgive them, who will refuse My Hand and who will, instead, hold onto their wicked ways.

They need your prayers.

Pray hard for the salvation of their souls.

Your beloved Jesus

 

411. Ті, які є вірними Мені, в мить ока будуть забрані без страждань до Нового Неба і Землі

Четвер, 26 квітня 2012 р. Божого, 20:30

Моя ніжно улюблена дочко, Я повинен ще раз сказати всім Божим дітям, щоб не турбувались і не лякались майбутніх подій.

Незабаром все людство стане свідком Мого Милосердя і багато в той час будуть каятися за свої гріхи і не будуть Мене боятися.

Натомість їхні душі будуть наповнені Моєю Божественною Любов’ю. Моє Світло буде випромінюватись крізь їхні тіла і вони радітимуть.

Надходить час для Нової Ери Миру, яка приносить величезну радість і хвилювання для тих, які визнають Мою Руку Милосердя.

Кожен грішник є запрошений жити Вічним Життям і ні один не повинен залишитись на узбіччі через те, що він є дезорієнтованим. Моя Ера Миру буде Новою Землею, де дванадцять народів будуть правити під Моїм Керівництвом.

Ви будете жити в мирі, любові і гармонії. Природа, яку ви бачите на землі сьогодні, є нічим у порівнянні зі світом, який чекає на вас попереду.

Ви, які турбуєтеся чи боїтеся за свою родину чи своїх близьких – приведіть їх з собою до Мого чудового Нового Раю.

Моліться за них і Я дам їм особливі Ласки, щоб вони отримали Дар Розпізнання Моєї Любові.

Це є найбільшим бажанням Мого Отця – побачити, як здивування, радість і любов буде випромінюватись з кожної Його дорогоцінної дитини, коли Він урочисто відкриє Новий Рай.

Ви возз’єднаєтеся зі своїми близькими, які померли в стані Благодаті і які воскреснуть з мертвих.

Чому ви не вірите в цей Дар? Якщо ви довіряєте Моїй Обітниці повернутись вдруге, то ви будете відчувати мир.

Все, про що Я прошу – щоб ви підготувалися через молитву. Якщо ви молитесь за Благодаті та за інших, все буде добре.

Моє Милосердя є таким великим, що мало кому не вдасться розпізнати Мою Божественну Обітницю – зібрати всіх дітей Божих і забрати їх додому, подалі від лещат сатани і його демонічних ангелів.

Правду про Моє Царство побачать навіть атеїсти, які будуть шоковані. Однак їхнє невірство, у більшості випадків, перетвориться в смиренну любов та прийняття.

Хоч попереду є важкі часи, та не буде нічого настільки важкого, чого б ви не змогли подолати завдяки вашій любові і вірності Мені, вашому Ісусові.

Прошу, не дозвольте, щоб страх став перешкодою на шляху до прийняття з радістю того Дару – Мого Нового Раю.

Ті, які є вірними Мені, в мить ока будуть забрані, без страждань, до Нового Неба і Землі.

Вас повинні хвилювати ті зачерствілі грішники, які не проситимуть у Мене прощення, які відмовляться від Моєї Руки, але навпаки, триматимуться своїх злих шляхів.

Вони потребують ваших молитов.

Моліться старанно за спасіння їхніх душ.

Ваш улюблений Ісус

Поділитися в соціальних мережах
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •