I, your beloved Jesus, could never undermine My Own Church

Monday, April 16th, 2012 @ 18:00

My dearly beloved daughter, I call out to all of God’s children and assure you that I, your beloved Jesus, could never undermine My Own Church.

However, I will not stand back and watch My Church, by the hand of one particular sect, who has no right to play a role in the Holy See, to disintegrate.

For that is precisely what the false prophet and the imposters who idolise Satan, are trying to do. They want to topple the Catholic Church and break it into little pieces.

This, My children, is how Satan will stand in final rebellion against God, the Creator of all things.

This wicked plan to destroy My Church has been underway for 100 years, but, since 1967, it has intensified.

Many imposters, who are members of this evil sect, who worship Satan, entered the seminaries to gain a foothold in the Vatican.

Their powers, while allowed by God the Father, were restricted up to now. As the end times draw nearer that will change.

This evil sect will now unleash every power to ensure that they will elect a new replacement for My Holy Vicar, Pope Benedict XVI.

All those who know My Teachings will see changes in the recital of the Holy Mass.

New secular laws will be introduced which will be an affront to My death on the Cross.

Many devout followers of Mine will see this and will feel hurt. Their views will be dismissed and many Sacraments will cease to be offered.

This is why much preparation is needed.

For those Catholic, who will be hurt and dismayed, please, remember that I Am here.

Call out to Me, your beloved Jesus, and know that you must not be afraid to proclaim the Truth of My Teachings.

You must not be afraid to turn your back on heresy.

I will guide and protect you on your journey and you will be guided by the Power of the Holy Spirit.

Your beloved Saviour

Jesus Christ

 

401. Я, ваш улюблений Ісус, ніколи не міг би підкопувати Мою власну Церкву

Понеділок, 16 квітня 2012 р. Божого, 18:00

Моя ніжно улюблена дочко, Я звертаюся до всіх Божих дітей і запевняю вас, що Я, ваш улюблений Ісус, ніколи не міг би підкопувати Мою власну Церкву.

Однак Я не буду стояти осторонь і дивитися, як Моя Церква роздроблюється завдяки зусиллям однієї конкретної секти, яка не має права відігравати будь-яку роль в Апостольській Столиці.

Бо саме це прагнуть зробити лжепророк та самозванці, які обожнюють сатану. Вони хочуть повалити Католицьку Церкву і розбити її на дрібні шматки.

В такий спосіб, Мої діти, сатана підніметься в останньому бунті проти Бога, Творця всього сущого.

Цей злий план по знищенню Моєї Церкви розробляється вже протягом ста років, але посилилося це з 1967 року.

Багато шахраїв, які є членами тієї злої секти, яка поклоняється сатані, вступили до семінарій, щоб закріпитися у Ватикані.

Їхня сила, хоч і була допущена Богом Отцем, дотепер була обмеженою. Та оскільки наближається Кінець Часів, то незабаром все зміниться.

Ця зла секта застосовує зараз всю силу, щоб забезпечити заміну Моєму Святішому Вікарію папі Бенедикту XVI.

Всі ті, які знають Моє Вчення, помітять зміни у відправлянні Меси [Божественної Літургії].

Будуть введені нові світські закони, які будуть ображати  Мою смерть на Хресті.

Багато хто з Моїх побожних послідовників побачать це і відчують біль. Їхні погляди будуть відкинуті і багато Таїнств перестануть бути доступними.

Ось чому потрібно багато приготувань.

Ті католики, яким завдадуть болю і які будуть стривожені, прошу, пам’ятайте про те, що Я Є поруч.

Взивайте до Мене, вашого улюбленого Ісуса, і знайте, що ви не повинні боятися проголошувати Правду Мого Вчення.

Ви не повинні боятися відвернутися від єресі.

Я буду вести вас і захищатиму у вашій подорожі і ви будете ведені Силою Святого Духа.

Ваш улюблений Спаситель

Ісус Христос

Поділитися в соціальних мережах
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •