Mother of Salvation: The Era of Peace I spoke about in Fatima has been forgotten

Monday, April 9th, 2012 @ 10:00

My child, the world is about to undergo the final changes, as the battle for souls intensifies.

Satan will hurt the Catholic Church and I, the Mother of God, will be implicated in the division of the Church.

My role as Co-Redemptrix, Mediatrix, Advocate is not being accepted by divisions in the Catholic Church.

I am not accepted in many quarters as to the role I must play in the salvation of souls.

My poor Son is so hurt by the way in which I, the Mother of God, have been dismissed.

My role, as the destroyer of the serpent, is not understood.

I have been blessed with the Graces, and the power, to defeat and destroy the evil one.

He, the evil one, has many followers from inside the Catholic Church who want to oppose the power I have been given by God the Most High.

The Era of Peace, I spoke about in Fatima, has been forgotten.

This Era of Peace will take place after the Second Coming of My Son and will last 1,000 years.

This will come about when Heaven and Earth will merge as one Glorious New Paradise.

Because of the faith of my children and their devotion to me, their beloved Mother, many souls will enter the New Paradise.

Satan is now working hard to persuade members of the Catholic Church that this is not to be.

My role as the Mother of Salvation and Co-Redemptrix, working alongside my beloved Son to herald the Second Coming, is being denied.

Children, pray that those souls, victims of the deceiver within the Catholic Church, do not drive my children away from their moment of salvation.

Pray that Pope Benedict can stop this evil from permeating throughout the Catholic Church.

Never give up children in your fight to stand up for the Truth.

My Son’s promise to return to bring humanity to Eternal Life in Paradise is about to be fulfilled. But, He will be opposed every step of the way by those souls who have allowed the deceit of the evil one to turn their heads.

Loyalty, within the Church, towards my Son will weaken.

My role as Co-Redemptrix, Mediatrix, Advocate, will not be accepted.

Pray that my Son’s priests will stay strong and that they will defend the Truth.

Your beloved Mother

Mother of God

Mother of Salvation

395. Матір Спасіння: Ера Миру, про яку Я говорила у Фатімі, була забута

Понеділок, 9 квітня 2012 р. Божого, 10:00

Моя дитино, світ стоїть на порозі остаточних змін, оскільки битва за душі посилюється.

Сатана буде кривдити Католицьку Церкву, і Я, Божа Матір, буду залучена до поділу Церкви.

Моя роль як Співвідкупительки, Заступниці і Посередниці не приймається окремими групами Католицької Церкви.

Мене не приймають в багатьох колах в тій ролі, яку Я повинна відігравати у спасінні душ.

Моєму бідному Синові так сильно завдає болю те, в який спосіб Мене, Божу Матір, було відхилено.

Моя роль як тієї, яка знищить змія, не є зрозумілою.

Я була благословенна Ласками і владою, щоб перемогти і знищити злого духа.

Він, злий дух, має багато послідовників всередині Католицької Церкви, які чинять опір владі, яку Я отримала від Всевишнього Бога.

Ера Миру, про яку Я говорила у Фатімі, була забута.

Ця Ера Миру виникне після Другого Пришестя Мого Сина і триватиме тисячу років.

Це відбудеться, коли Небо і земля зіллються в один славний Новий Рай.

Завдяки вірі Моїх дітей і їхній відданості Мені, своїй улюбленій Матері, багато душ увійде до Нового Раю.

Сатана зараз працює над тим, щоб переконати членів Католицької Церкви, що так не станеться.

Моя роль як Матері Спасіння і Співвідкупительки, яка працює разом з Моїм улюбленим Сином, щоб сповістити Його Друге Пришестя, заперечується.

Діти, моліться, щоб ті душі, які стали жертвами шахрая всередині Католицької Церкви, не відвели Моїх дітей далеко від моменту спасіння.

Моліться, щоб папа Бенедикт XVI міг зупинити те зло, щоб воно не проникло в Католицьку Церкву.

Ніколи не здавайтеся, діти, у вашій боротьбі і обороні Правди.

Обітниця Мого Сина повернутися і привести людство до Вічного Життя в Раю невдовзі здійсниться. Але Йому будуть протистояти на кожному кроці цього шляху ті душі, які дозволили обману злого духа відвернути їхні голови.

Відданість Моєму Синові в Церкві буде слабшати.

Моя роль як Співвідкупительки, Заступниці і Посередниці не буде прийнята.

Моліться, щоб священики Мого Сина залишалися сильними і щоб вони захищали Істину.

Ваша улюблена Мати

Матір Божа

Матір Спасіння

 

Поділитися в соціальних мережах
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •