Good Friday is the Day I desire, and this year, especially, to be remembered for what it really means

Thursday, April 5th, 2012 @ 08:00

Good Friday is the day I desire, and this year especially, to be remembered for what it really means.

My Father sent Me into the world and offered Me, as a ransom, to save the world from the fires of Hell.

I came to serve you, children, not to condemn you. My death was a special Grace, free of any obligation on your part, other than to accept the Hand of Mercy, given to you by My Eternal Father.

This Gift was offered to allow mankind to receive the Gift of Reconciliation, so that they can be made fit to enter My Father’s Kingdom.

Before I was crucified I attended a very important Passover Supper with My apostles the night before My death on the Cross.

This Last Supper provides another special Gift. The Gift of celebrating the Holy Eucharist, is a Sacrament of Love, to provide you with a unique Gift where you can truly receive Me in Holy Communion.

My True Presence, contained in the Holy Eucharist in the world today, when celebrated during Holy Mass, provides very special Graces to those in a state of Grace who love Me, who receive Me.

My Presence can be felt in a way, which will strengthen your faith, when you accept My True Presence in the Holy Eucharist.

If you reject My Presence, in the Holy Eucharist, you reject one of the most significant Gifts I left behind when I came to Earth to atone for your sins.

I died to save you and this is, in itself, a great Gift.

But, I left you a very special Gift, where you can receive Me in mind, body and spirit.

Accept My Presence and your soul will become closer in true union with Me.

Accept Me. Do not forsake Me. Do not deny Me.

Believe, without any doubts in your hearts, that it was because of the Love of God, the Father, that these Gifts were bestowed upon you.

Reflect now on the Real Truth of My Teachings

Do not accept My Crucifixion, without accepting the Gifts also offered to you at My Last Supper. If you do, you will be starving your soul of the Food of Life.

Your beloved Jesus

Redeemer of Mankind

391. Страсна П’ятниця– це той день, який Я бажаю, особливо в цьому році, щоб запам’ятався тим, що він насправді означає

Четвер, 5 квітня 2012 р. Божого, 8:00

Страсна П’ятниця– це той день, який Я бажаю, особливо в цьому році, щоб запам’ятався тим, що він насправді означає.

Мій Отець послав Мене у світ і пожертвував Мене як викуп, щоб врятувати світ від пекельного вогню.

Я прийшов, щоб служити вам, діти, а не щоб засудити вас. Моя Смерть була особливою Благодаттю, вільною від будь-якого зобов’язання з вашого боку, окрім прийняття Руки Милосердя, поданої вам Моїм Предвічним Отцем.

Цей Дар був пожертвуваний, щоб дозволити людству отримати Дар Примирення, щоб ви могли увійти в Царство Мого Отця.

Перед тим, як Мене розіп’яли, Я разом з Моїми апостолами, прийняв участь у дуже важливій Тайній Вечері в ніч перед Моєю Смертю на Хресті.

Ця Остання Вечеря надає ще один особливий Дар. Дар відправляння Пресвятої Євхаристії, яка є Таїнством Любові і надає вам унікальний Дар, завдяки якому ви можете дійсно прийняти Мене у Святому Причасті.

Моя Правдива Присутність, яка міститься у Пресвятій Євхаристії, забезпечує під час відправляння Святої Літургії дуже особливі Ласки тим, які перебувають в стані Благодаті, які люблять Мене, які приймають Мене.

Моя Присутність може бути відчута у спосіб, який зміцнить вашу віру, якщо ви визнаєте Мою Правдиву Присутність у Пресвятій Євхаристії.

Якщо ви відкидаєте Мою Присутність у Пресвятій Євхаристії, то ви відкидаєте один з найбільш значних Дарів, який Я залишив, коли прийшов на землю, щоб надолужити за ваші гріхи.

Я помер, щоб врятувати вас і лише це є вже великим Даром.

Але Я також залишив вам дуже особливий Дар, завдяки якому ви можете приймати Мене розумом, тілом і душею.

Визнайте Мою Присутність і ваша душа наблизиться до Мене в правдивій єдності.

Прийміть Мене. Не покидайте Мене. Не відмовляйтеся від Мене.

Повірте, без жодних сумнівів у ваших серцях, що ви були обдаровані цими Дарами завдяки любові Бога Отця.

Розважте зараз над Реальною Правдою Мого Вчення.

Не приймайте Мого Розп’яття без прийняття тих Дарів, що були вам пожертвувані на Моїй Останній Вечері. Якщо ви так зробите, то позбавите ваші душі Поживи Життя.

Ваш улюблений Ісус

Відкупитель людства

 

Поділитися в соціальних мережах
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •