Please say My Divine Mercy and start My Novena on Good Friday

Wednesday, April 4th, 2012 @ 01:00

My dearly beloved daughter, the time is almost here for the world to reflect on My death on the Cross.

This is the time, during 2012, that I urgently need your prayers for those who will not recognise Me and for those who do not know about Me.

It will be up to you, My beloved followers, to help Me save those poor souls, whom I need to bring close to My Bosom, so that I can prepare them for My New Paradise.

Children, I need you to say My Divine Mercy Chaplet and commence the nine day Novena of the Divine Mercy, from Good Friday. It is important that as many of you complete this Novena for other souls. You will receive great Graces and for this I will never forsake you. I will salvage your soul when you come before Me on the Day of Judgment.

You must never become tired of praying to save other souls. You are My Army and through the Graces I give you, you will work with Me to clean the Earth of sin, before My Second Coming.

Praying does not come easy to all of you. The best way is to unite yourself in My Sorrowful Passion, and meditate on My suffering and in particular, My Agony in the Garden. My Great Mercy is at its most potent then. It was precisely because of sinners, including those pagans who were never given a chance to know Me, whom I agonised over the most.

For those of you who love Me know this.

The more you trust in Me completely, the stronger is My Mercy. The more I can forgive. My Mercy is so powerful that it can wipe out the sins of all mankind.

Those who believe in Me, trust Me, can achieve great sanctity by helping to save the souls of their brothers and sisters, as a priority. They do this out of their love for Me for they know that this brings Me much consolation.

You, My pure and just followers, who love Me so much, know that it is through your generosity of heart, that I can save sinners.

Sinners, you must understand, are who I died for and are the ones I thirst for most of all. I show great compassion for sinners.

But, you, My followers, who are also sinners, must trust in Me completely. By doing this, I grant a number of special Graces.

The more you ask for My help, the more you receive. It is because of this bond that you and I hold between us, that you can help Me to save other souls from drowning in despair and hopelessness.

Remember the Power of My Divine Mercy Novena and the number of souls you will save for Me, this year.

Your beloved Jesus

390. Прошу, відмовляйте Мою Вервицю до Божого Милосердя і розпочніть Дев’ятницю до Мого Божого Милосердя в Страсну П’ятницю

Середа, 4 квітня 2012 р. Божого, 1:00

Моя ніжно улюблена дочко, вже майже надійшов той час, коли світ має розважати про Мою Смерть на Хресті.

В цей час, протягом 2012 року, Я терміново потребую ваших молитов за тих, які не визнають Мене і за тих, які не знають Мене.

Від вас залежатиме, Мої улюблені послідовники, чи ви допоможете Мені рятувати ті нещасні душі, яких Я потребую привести ближче до Свого Серця, щоб підготувати їх до Мого Нового Раю.

Діти, Я потребую, щоб ви відмовляли Мою Вервицю до Божого Милосердя і розпочали у Страсну П’ятницю дев’ятницю до Мого Божого Милосердя. Важливо, щоб багато з вас відмовляли цю дев’ятницю за інші душі. Ви отримаєте за це великі Ласки і Я ніколи не залишу вас. Я врятую ваші душі, коли ви станете переді Мною в День Суду.

Ви ніколи не повинні втомлюватися від молитви за спасіння інших душ. Ви є Моєю Армією і завдяки Ласкам, які Я вам даю, ви будете працювати зі Мною, щоб очистити землю від гріха перед Моїм Другим Пришестям.

Нікому з вас молитва не дається легко. Найкращий спосіб – це поєднатися з Моїми Болісними Страстями, зокрема розважити про Мою Агонію в Гетсиманському саду. Моє Велике Милосердя тоді є найсильнішим. Саме через грішників, в тому числі поган, які ніколи не отримали шансу пізнати Мене, Я мучився найбільше.

Ви, які любите Мене, знайте наступне:

Чим більше ви Мені довіряєте, довіряєте цілковито, тим сильнішим буде Моє Милосердя. Тим більше Я зможу пробачити. Моє Милосердя є настільки сильне, що воно може знищити гріхи всього людства.

Ті, які вірять в Мене і довіряють Мені, можуть досягнути великої святості, допомагаючи передусім рятувати душі своїх братів і сестер. Вони роблять це з любові до Мене, бо знають, що це приносить Мені багато втіхи.

Ви, Мої чисті і сумлінні послідовники, що так Мене любите, знайте, що саме через щедрість ваших сердець Я можу врятувати грішників.

Ви повинні зрозуміти, що грішники є тими, за яких Я помер і що їх Я прагну найбільше з усіх. Я виявляю до грішників велике співчуття.

Але ви, Мої послідовники, які також є грішниками, повинні цілковито довіритися Мені. Якщо так будете чинити, то Я уділю вам особливі Ласки.

Чим більше ви просите Мене про допомогу, тим більше отримуєте. Саме через цей зв’язок між нами ви зможете допомогти Мені рятувати інші душі від потопання у відчаї та безнадії.

Пам’ятайте про силу дев’ятниці до Мого Божого Милосердя і кількість душ, яких ви рятуєте для Мене в цьому році.

Ваш улюблений Ісус

 

Поділитися в соціальних мережах
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •