Only through the prayers of intercession can those souls in the dark be saved

Tuesday, April 3rd, 2012 @ 20:00

My dearly beloved daughter, there is a period between now and The Warning, which I want My followers to understand.

Your intense prayers are needed to save souls, who are beyond helping themselves. Many of these souls will not survive The Warning, so it is important that they and all others, who are all in a state of mortal sin, are saved by Divine Intervention.

Your prayer, begging for the salvation of their souls, is needed now. This must be your priority, now, during Holy Week, for when you ask My beloved Father, in My Holy Name, to save such sinners; your prayers will be answered.

Crusade Prayer (43)

Save souls during The Warning

“O God, the Almighty Father, on behalf of Your beloved Son, Jesus Christ, and in commemoration of His death on the Cross to save us from our sins, I beg You to save souls who cannot save themselves and who may die in mortal sin during The Warning.

In atonement for the sufferings of Your beloved Son, I urge You to forgive those who are unable to seek redemption, because they will not live long enough to ask Jesus, Your Son, for Mercy to free them from sin.

Amen.”

Pray for all sinners. My greatest wish is to save all of humanity. Only through the prayers of intercession can those souls in the dark be saved.

Your beloved Jesus Christ

389. Ті душі, які перебувають у темряві, можуть бути спасенними тільки через молитви заступництва

Вівторок, 3 квітня 2012 р. Божого, 20:00

Моя ніжно улюблена дочко, в цей період між теперішнім часом і Попередженням Я хочу, щоб Мої послідовники зрозуміли наступне.

Ваші інтенсивні молитви потрібні для порятунку душ, які не в стані самі собі допомогти. Багато тих душ не переживуть Попередження, тому важливо, щоб вони і всі ті, які перебувають в стані смертного гріха, були врятовані за допомогою Божественного втручання.

Ваші благальні молитви по спасінню їхніх душ зараз є необхідними. Це має бути вашим пріоритетом саме зараз, під час Страсного Тижня. Бо якщо ви попросите Мого улюбленого Отця, в Моє Святе Ім’я, щоб врятувати таких грішників, то ваші молитви будуть вислухані.

Молитва Хрестового Походу [43]

Спаси душі під час Попередження

О Боже, Всемогутній Отче, в Ім’я Твого улюбленого Сина Ісуса Христа і на згадку про Його смерть на Хресті, щоб врятувати нас від наших гріхів, я благаю Тебе спасти душі, які не можуть врятувати себе самі і які можуть померти в смертному гріху під час Попередження.

В надолуженні за страждання Твого улюбленого Сина, я закликаю Тебе пробачити тих, які будуть нездатними шукати Спокутування своїх гріхів, тому що вони не будуть жити достатньо довго, щоб попросити Ісуса, Сина Твого, про Милосердя звільнити їх від гріха.

Амінь.

Моліться за всіх грішників. Моїм найбільшим бажанням є спасти все людство. Ті душі, які перебувають у темряві, можуть бути спасенними тільки через молитву заступництва.

Ваш улюблений Ісус Христос

 

Поділитися в соціальних мережах
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •