Let them pray to Me, for discernment

Monday, April 2nd, 2012 @ 15:30

My dearest beloved daughter, you must rest now, for the attacks by those who cannot accept My True Word, continue.

You are not permitted to defend My Word, but now I Am instructing you not to engage with those who doubt My Word, for that is not your responsibility.

My daughter, no matter how tempting it is to prove the authenticity of My Most Holy Word for humanity in these the times, you must not do this.

I never responded to My executioners, during My Crucifixion. You must not try to respond to those who wish to persecute Me, through My Messages.

It is not you, my daughter, they are angry with; it is I.

I can only tell the world how to prepare for My Second Coming. I cannot force them.

Ignore such taunts. Many are from genuine souls, who feel the need to ask questions. But, you are not permitted to do so. Let them pray to Me for discernment. Only I have responsibility for their souls. Even when you offer suffering to save souls, it is still not your responsibility.

So go and tell those who are in doubt, like My apostle Thomas, it was I who faced him, after My Resurrection, when I stood before him. It was only when he touched My Wounds that he fully believed.

Sadly, many souls in the world are not afforded this luxury. They must know time is short, in order to prepare their souls. It is their own free choice whether or not they respond to My Call.

Your Jesus

388. Нехай моляться до Мене про розпізнання

Понеділок, 2 квітня 2012 р. Божого, 15:30

Моя найдорожча, улюблена дочко, ти повинна відпочити від нападів, які тривають з боку тих, які не можуть прийняти Моє Правдиве Слово.

Тобі не дозволено захищати Моє Слово і зараз Я доручаю тобі не контактувати з тими, які сумніваються в Моєму Слові, бо це не є твоїм обов’язком.

Моя дочко, не дивлячись на те, наскільки сильним в тебе є бажання доводити автентичність Мого Слова для людства в цих часах, ти не повинна цього робити.

Я ніколи не відповідав катам під час Мого Розп’яття. Ти ніколи не повинна намагатись відповідати тим, які бажають переслідувати Мене через Мої Послання.

Це не на тебе вони розлючені, Моя дитино, а на Мене.

Я лише можу говорити світові, як приготуватись до Мого Другого Пришестя. Я не можу їх змусити.

Не звертай увагу на ці насмішки, більшість з них виходять від щирих душ, які потребують задавати питання. Але ти не маєш дозволу діяти таким чином. Нехай моляться до Мене про розпізнання. Тільки Я несу відповідальність за їхні душі. Навіть коли ти жертвуєш свої страждання Мені за порятунок тих душ, ти все ж не є за це відповідальна.

Так що йди і скажи тим, які мають сумніви, подібно Моєму апостолу Томі, що це був Я, Хто зустрівся з ним після Мого Воскресіння, коли Я стояв перед ним. І тільки після того, як він торкнувся Моїх Ран, то цілком увірував.

На жаль, багато душ у світі не отримало такої розкоші. Вони повинні знати, що час є короткий, щоб підготувати свої душі. Це їхній власний вільний вибір: відповісти чи ні на Мій заклик.

Ваш Ісус

 

Поділитися в соціальних мережах
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •