Mother of Salvation: I am the intercessor. Through me, I will bring your prayers before my Precious Son

Friday, March 30th, 2012 @ 23:45

My child, you must know that as my Son’s Messages to you change and reveal events, both past and future, that you will be attacked more.

My Son’s Holy Word will always be rejected by those who refuse to listen to Him.

Human opinion is not important.

My Son’s communication to the world, at this time, is too important to allow those who oppose these Messages to delay and divert you from this Work.

Now is the time for humble reflection on my Son’s Passion on the Cross.

My children must honour the Sacrifice He made, for the whole of humanity, by making their own private sacrifice for Him during Holy Week.

Pray, pray, pray, children, for peace in the world.

Pray, too, for the protection of the pope, during these times of fierce opposition to the Catholic Church.

Prayer, humility and simple allegiance towards My Son, is necessary, for you to become close to My Son’s Heart.

I am the Intercessor. Through me, I will bring your prayers before my precious Son.

Through me, I will help you to love Him more and give Him the comfort He needs at this time, when the world commemorates His death on the Cross.

Your beloved Mother

Mother of Salvation

386. Матір Спасіння: Я є Посередниця. Я донесу ваші молитви до Мого дорогого Сина

П’ятниця, 30 березня 2012 р. Божого, 23:45

Моя дитино, ти повинна знати, що оскільки Послання Мого Сина до тебе змінюються і виявляють події минулого і майбутнього, то ти будеш більше атакованою.

Святе Слово Мого Сина завжди буде відкинуте тими, які відмовляються слухати Його.

Людська думка не є важливою.

Спілкування Мого Сина зі світом в цей час є надто важливим, щоб дозволити тим, які виступають проти цих Послань, затримувати і відволікати тебе від цієї Праці.

Тепер настав час на смиренні роздуми про Страсті Мого Сина на Хресті.

Мої діти повинні вшанувати Жертву, яку Він зробив для всього людства, роблячи під час Страсного Тижня свою власну особисту жертву для Нього.

Моліться, моліться, моліться, діти, за мир в усьому світі.

Моліться також за захист папи [Бенедикта XVI] під час жорсткого спротиву в Католицькій Церкві.

Молитва, смиренність і проста відданість Моєму Синові є для вас необхідною, щоб стати ближчими до Серця Мого Сина.

Я є Посередниця. Я донесу ваші молитви до Мого найдорожчого Сина.

Я допоможу вам любити Його більше і дати Йому потіху, якої Він потребує в цьому часі, коли світ відзначає Його смерть на Хресті.

Ваша улюблена Мати

Матір Спасіння

 

 

 

Поділитися в соціальних мережах
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •