I beg you. Do not crucify Me again

Friday, March 30th, 2012 @ 15:00

My dearly beloved daughter, it is important that all of God’s children understand why I died to save the world from eternal damnation. Satan has reigned in the hearts of mankind since the fall of Adam and Eve and this has meant that he has successfully stolen souls. Most of humanity would not accept the Word of God, especially the Commandments given to them by Moses.

I was then sent to ensure that humanity was given the Truth, in the hope that the world would accept this and turn back to the Father.

While many did accept My Most Holy Word, the majority refused to accept Me, as being the Messiah.

The Truth is that they would not have accepted anyone, including the prophets because they were content to live in sin, which entrapped their souls.

If they had accepted Me, I would have Reigned on Earth and the whole of humanity could have enjoyed eternal salvation.

Instead I was rejected.

The Jews, My Own people, despised Me.

The Pharisees looked down on Me, yet when they heard My Holy Word, they could not simply ignore Me.

This is because My Words sparked a Light in their souls, which they found hard to dismiss.

So they kept coming back to Me, again and again, to question Me.

Today the same is true. Those of you, who claim to deny My Word, spoken through My prophet, cannot simply walk away.

Despite your claims of rejection, you keep coming back, again and again.

In time, you will accept My Word, spoken to you today.

You must not make the same mistake, made by those who not only rejected Me, but who crucified Me.

I beg you. Do not crucify Me again.

Allow Me to lead you to salvation, by listening to Me now, as I call on you from the heavens, to prepare you for salvation and My New Paradise.

Your beloved Jesus

385. Благаю вас, не розпинайте Мене знову

П’ятниця, 30 березня 2012 р. Божого, 15:00

Моя ніжно улюблена дочко, важливо, щоб всі діти Божі зрозуміли, чому Я помер – щоб спасти світ від вічного прокляття. Сатана панував у серцях людей від упадку Адама і Єви, а це означало, що він успішно викрадав душі. Більшість людства не прийняла Слова Божого і, особливо, Заповідей, даних йому через Мойсея.

Я був посланий, щоб забезпечити отримання людством Правди, в надії, що світ прийме її і повернеться до Отця.

Хоч багато хто прийняв Моє Найсвятіше Слово, однак більшість відкинула Мене як Месію.

Правда є такою, що вони не прийняли б нікого, в тому числі й пророків, оскільки були задоволені життям у гріху, який впіймав у пастку їхні душі.

Якби вони Мене прийняли, Я панував би на землі і все людство могло би втішатися Вічним Спасінням.

Натомість, Я був відкинутий. Євреї, Мій власний народ, погордили Мною.

Фарисеї зневажали Мене, але попри все, коли чули Моє Святе Слово, не могли Мене так просто ігнорувати.

Це тому, що Мої Слова запалювали Світло в їхніх душах, яке їм було важко відкинути.

Вони поверталися до Мене знову і знову, щоб поставити запитання.

Сьогодні відбувається те ж саме. Ті з вас, які стверджують, що відкидають Моє Слово, сказане їм через Мого пророка, не зможуть так просто відійти.

Попри ваші твердження про відмову, ви повертаєтеся знову і знову.

З часом ви приймете Моє Слово, промовлене до вас сьогодні.

Ви не повинні допуститися тієї ж помилки, яку зробили ті, які не лише відкинули, але й розіп’яли Мене.

Благаю вас. Не розпинайте Мене знову.

Дозвольте Мені вести вас до спасіння, прислухаючись до Мене саме тепер, коли Я взиваю до вас із Неба, щоб підготувати вас до спасіння і Мого Нового Раю.

Ваш улюблений Ісус

 

Поділитися в соціальних мережах
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •