Even The Warning will not convert all non-believers

Sunday, March 25th, 2012 @ 15:30

My dearly beloved daughter, today I urge all of My followers to devote their time to pray for those who do not believe in Me, Jesus Christ or Eternal Salvation.

These souls are close to My Heart and are the ones who need to be converted, so that they can be saved first.

Those who are blind cannot see that their life does not end on Earth.

Many do not accept that they will exist for eternity.

These souls wound Me deeply and I feel terror as I watch them destroy the life in their souls, in this life on Earth.

Even The Warning will not convert many of them who proclaim to be atheists.

Their only salvation is through the prayers and suffering of victim souls.

I urge you to pray for these souls through this Crusade Prayer

Crusade Prayer (41)

For the Souls of Non-Believers

“O my Jesus, help Your poor children, who are blind to Your promise of salvation.

I beseech You, with the help of my prayers and suffering, to open the eyes of non-believers, so that they can see Your Tender Love and run into Your Sacred Arms for protection.

Help them to see the Truth and seek forgiveness for all their sins, so that they can be saved and be the first to enter the gates of the New Paradise,

I pray for these poor souls, including men, women and children and urge You to absolve them for their sins.

Amen.”

Go now, My precious Army, and focus on My poor, lost children. Help Me, your Jesus, to save their souls.

Your beloved Saviour

Jesus Christ

382. Навіть Попередження не наверне всіх невіруючих

Неділя, 25 березня 2012 р. Божого, 15:30

Моя ніжно улюблена дочко, сьогодні Я закликаю всіх Моїх послідовників присвятити свій час молитві за тих, які не вірять ні в Мене, Ісуса Христа, ані у Вічне Спасіння.

Ці душі є близькими Моєму Серцю і є власне тими, які потребують навернення, щоб могти бути врятованими в першу чергу.

Ті, які є сліпими, не можуть побачити, що їхнє життя не завершується на землі.

Багато не визнають того, що будуть існувати вічно.

Ці душі глибоко ранять Мене і Я відчуваю жах, коли бачу, як вони знищують життя в своїх душах у цьому житті на землі.

Навіть Попередження не наверне багатьох з тих, які заявляють, що вони є атеїстами.

Їхнім єдиним порятунком є молитви і терпіння жертовних душ.

Я закликаю вас, щоб ви молилися за ці душі через цю Молитву Хрестового Походу.

Молитва Хрестового Походу [41]

За душі невіруючих

О мій Ісусе, допоможи Твоїм бідним дітям, які є сліпими до Твоєї Обітниці Спасіння.

Я благаю Тебе відкрити очі невіруючим за допомогою моїх молитов і терпінь, щоб вони могли побачити Твою ніжну Любов і прибігти за захистом в Твої Святі Обійми.

Допоможи їм побачити Істину і просити прощення за всі свої гріхи, щоб вони могли бути спасенними і бути першими, які увійдуть у Ворота Нового Раю.

Я молюся за ці бідні душі чоловіків, жінок і дітей, і благаю Тебе відпустити їм їхні гріхи.

Амінь.

Іди зараз, Моя дорогоцінна Арміє, і зосередься на Моїх бідних, загублених дітях. Допоможіть Мені, вашому Ісусові, врятувати їхні душі.

Ваш улюблений Спаситель

Ісус Христос

 

Поділитися в соціальних мережах
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •