The time for the schism in the Church is almost here and you must get prepared now

Tuesday, March 20th, 2012 @ 21:20

My dearly beloved daughter, I wish to embrace all of My disciples and followers everywhere in My Arms at this moment.

I need your comfort, children.

I need your consolation in My suffering, as I cry tears for My Church on Earth.

So far removed have some of My sacred servants become, that many do not believe in My Second Coming.

Those priests, bishops and cardinals who do believe are being pushed aside and forced to keep silent.

How I weep for these poor, precious disciples of Mine who have pledged their lives to Me and to the spreading of My Teachings to humanity.

Soon they will have to watch what they say about My Holy Word, for they will be forced to proclaim the teachings of a liar, whose soul does not come from the Light.

Unite, My children, My beloved priests and all those who love Me, now and help Me to save souls.

To do this you must not waste one moment. You must tell others of the Great Glory that lies ahead for each and every one of you at My Second Coming.

This Great and Glorious Event will be the moment when you will finally unite with Me, your precious Jesus, Who loves you all so much.

You, My beloved followers, must remain on your guard at all times.

You will be tempted to forsake Me, to denounce My True Teachings and be forced to honour and obey the wolf in sheep’s clothing.

So many poor souls will not only fall under the spell of the false pope – the false prophet, foretold so long ago – but he will have you believe that he has divine powers.

Children the time for the schism in the Church is almost here and you must get prepared now. Join together as one.

Hold onto each other.

Protect each other and pray for those who will follow the wrong path and pay homage to the false prophet.

Much prayer is needed, but if you do as I tell you, you can save souls.

You, My precious followers, will form the Remnant Church on Earth and will be led by those brave sacred servants, who will recognise the false prophet for what he is.

Do not fear, as I Am bestowing Graces of wisdom, calm and discernment on each of you who ask Me to do so with this prayer:

O Jesus, help me to see the Truth of Your Holy Word, at all times, and remain loyal to Your Teachings, no matter how much I Am forced to reject You.

Stand up now and be brave, all of you, for I will never forsake you.

I will walk with you the thorny road and lead you safely to the Gates of the New Paradise.

All you have to do is trust in Me completely.

Your beloved Saviour
Jesus Christ

378. Вже майже надійшов час розколу в Церкві і ви маєте зараз підготуватися

Вівторок, 20 березня 2012 р. Божого, 21:20

Моя ніжно улюблена дочко, Я прагну в цей момент взяти в Свої Обійми всіх Моїх учнів та послідовників по цілому світі.

Я потребую вашої потіхи, діти.

Я потребую вашої потіхи в Моєму стражданні, бо Я проливаю сльози над Моєю Церквою на землі.

Деякі з Моїх висвячених слуг настільки далеко відійшли, що багато хто з них не вірить в Моє Друге Пришестя.

Ті священики, єпископи і кардинали, які дійсно вірять, відтісняються вбік і зберігають мовчання.

Як Я плачу за цими Моїми бідними, дорогоцінними учнями, які присвятили Мені своє життя, щоб поширювати Моє Вчення серед людей.

Незабаром їх заставлять зважати на те, що вони говорять про Моє Святе Слово, бо вони будуть змушені проповідувати вчення брехуна, чия душа походить не від Світла.

Об’єднайтеся зараз, Мої діти, Мої любі священики і всі ті, які люблять Мене і допоможіть Мені рятувати душі.

Щоб це зробити, ви не повинні змарнувати жодного моменту. Ви повинні говорити з іншими про велику славу, яка чекає на кожного з вас під час Мого Другого Пришестя.

Ця велика і славна Подія буде моментом, коли ви, нарешті, об’єднаєтеся зі Мною, вашим дорогим Ісусом, який усіх вас так сильно любить.

Ви, Мої улюблені послідовники, повинні постійно залишатися насторожі.

Ви будете спокушені, щоб Мене покинути, відректися від Мого Правдивого Вчення та будете змушені поклонитися і підкоритися вовку в овечій шкурі.

Так багато бідних душ не тільки потраплять під гіпнотичний вплив фальшивого папи – лжепророка, так давно передбаченого, але він буде старатися, щоб ви повірили, що він володіє божественною силою.

Діти, вже майже надійшов час розколу в Церкві і ви маєте зараз підготуватись. Об’єднайтеся разом.

Підтримуйте один одного.

Захищайте один одного і моліться за тих, які підуть невірним шляхом і поклоняться лжепророку.

Необхідно дуже багато молитов, але якщо ви зробите так, як Я вам кажу, ви зможете рятувати душі.

Ви, дорогі Мої послідовники, будете формувати Залишок Церкви на землі і будете ведені під керівництвом хоробрих висвячених слуг, які розпізнають фальшивого пророка таким, яким він є.

Не бійтеся, бо Я уділю Ласки мудрості, спокою і розпізнання кожному з вас, хто попросить Мене вчинити це через цю молитву:

Молитва про Ласки мудрості, спокою і розпізнання

О Ісусе, допоможи мені бачити Істину Твого Святого Слова повсякчас і залишатися вірним Твоєму Вченню,  скільки б мене не примушували відкинути Тебе.

Амінь.

Підніміться зараз, усі ви, і будьте відважними, бо Я ніколи вас не залишу.

Я буду йти з вами тернистим шляхом і безпечно приведу вас до Воріт Нового Раю. Все, що вам потрібно зробити – це довіритися Мені цілковито.

Ваш улюблений Спаситель

Ісус Христос

 

Поділитися в соціальних мережах
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •