I will come in the clouds surrounded by all the angels and the saints in Heaven

Sunday, March 18th, 2012 @ 16:00

My dearly beloved daughter, My children must know that the reason the world is spiritually empty is because they no longer know the difference between right and wrong.

If it were not for My Light, which fills each soul, including sinners, the world would cease to exist. It is My Light, which keeps the world alive.

Many of My followers, who consecrate themselves to suffer in union with Me, also help keep this Light alive.

Just before I return, My Light will disappear in the world, for a period of three days.

This will happen at the very end and must not be confused with The Warning.

It will be during these three days, that there will weeping and gnashing of teeth and people will scramble looking for My Light, even though they rejected Me.

This will be the time for the Truth.

My followers must not fear these three days, for while you may not be aware of My Presence, I will be with you.

Then after the three days, I will return to Earth, exactly the way in which I ascended into Heaven.

I will come in the clouds, surrounded by all the angels and saints in Heaven in Great Glory.

How beautiful and joyful will that Day be when I come to Reign over the Earth according to My Father’s Will.

No man will be in any doubt that it is I.

Nor will they have any doubts about their future.

This will be the Day I come to Judge.

I will divide My people into those who love Me and those who hate Me.

Those, who rejected Me and paid homage to all things evil, will be banished in the eternal fires of Hell.

The rest will come and live with Me, in Paradise, along with the resurrected righteous.

This is the goal, which every soul must look forward to, when I come again as I promised you.

To Christians, I say this. Know that this Great and Glorious Event will take place soon. Your generation will witness My Glorious Return.

I will never reveal the Day, for only My Father knows this, but I can assure you that the time for My Second Coming is close.

To My sacred servants I tell you that it is your duty to prepare My people, those souls for whom you are responsible, so that they are included in the Book of the Living.

I plead with you to work hard, through the power of communications and prayer, to prepare the world for My Second Coming.

Your loving Saviour

Jesus Christ

Redeemer of all Mankind

376. Я прийду на хмарах, в оточенні всіх ангелів і святих у Небі

Неділя, 18 березня 2012 р. Божого, 16:00

Моя ніжно улюблена дочко, Мої діти повинні знати, що причиною, через яку світ є духовно порожнім, є те, що люди більше не знають різниці між вірним та невірним.

Якби не Моє Світло, яке наповнює кожну душу, в тому числі грішників, світ перестав би існувати. Це Моє Світло утримує світ живим.

Багато Моїх послідовників, які посвятили себе тому, щоб страждати у єдності зі Мною, також допомагають зберегти це Світло живим.

Незадовго до Мого повернення Моє Світло зникне у світі впродовж трьох днів.

Це відбудеться в самому кінці і не слід плутати це із Попередженням.

Це впродовж тих трьох днів буде плач та скрегіт зубів і люди будуть блукати, шукаючи Мого Світла, незважаючи на те, що Мене відкинули. Це буде час для Правди.

Мої послідовники не повинні боятися тих трьох днів, бо хоч ви можете бути несвідомі Моєї Присутності, все ж Я буду з вами.

По тих трьох днях Я повернуся на землю так само, як вознісся на Небо.

Я прийду на хмарах, в оточенні всіх ангелів і святих у Небі, у великій Славі. Яким прекрасним і радісним буде цей день, коли Я прийду, щоб царювати над землею згідно з волею Мого Отця.

Ніхто, жодна людина, не матиме будь-яких сумнівів, що це буду Я.

Ви також не будете мати жодних сумнівів щодо вашого майбутнього.

Це буде день, коли Я прийду судити. Я поділю Моїх людей на тих, які люблять Мене і на тих, які ненавидять Мене. Ті, які відкинули Мене і віддали шану всім ділам злого духа, будуть вислані до вічного полум’я Пекла.

Решта прийдуть і житимуть зі Мною в Раю, разом з воскреслими праведниками. Це є мета, на яку з нетерпінням повинна очікувати кожна душа, коли Я прийду знову, як обіцяв.

Християнам Я говорю наступне. Знайте, що ця велика і славна Подія відбудеться найближчим часом. Ваше покоління стане свідком Мого Славного Повернення.

Я ніколи не виявлю того дня, тому що його знає лише Мій Отець, але можу запевнити вас, що час Мого Другого Пришестя вже близький.

Вам, Мої висвячені слуги, Я кажу, що вашим обов’язком є підготувати Мій народ – ті душі, за які ви несете відповідальність, щоб вони були включені в Книгу Життя.

Благаю вас посилено працювати через силу засобів комунікації і молитви, щоб підготувати світ до Мого Другого Пришестя.

Ваш люблячий Спаситель

Ісус Христос

Відкупитель всього людства

 

Поділитися в соціальних мережах
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •