Time for the Second Seal to open, as wars will increase

Saturday, March 10th, 2012 @ 15:30

My dearly beloved daughter, it is time for the Second Seal to open, as wars will increase and spread.

The avenging dark angel comes from one source, My daughter, and these wars are all connected.

They did not happen because of regional unrest. They were planned by the West.

These wars have been ignited, deliberately, in order to control, and many of these nations are painted as demonic, with lies spread about their political leaders.

Children, these wars have been cunningly set up, all at once, the objective being to remove leader after leader.

Peaceful solutions will be presented and applauded, but they are false.

You, My children, are being deceived.

Rumour of war is just that – rumour. How do rumours start? Who starts them and why?

Why do you think so many countries became embroiled in these wars at the same time?

This was not a coincidence.

There is a plan being organised by the antichrist to control and conquer these nations who have rich resources.

Once they control these countries they will become very powerful.

As these wars increase and become wearisome, then the antichrist will make himself known, as the peaceful negotiator.

Few of you are being told the Truth, because of the control that the antichrist and his organisations hold, in the world of communications.

Pray now, as the wars will increase, so as to render their plans impotent.

Know that Israel, so influenced by the West, will be rejected and betrayed by the US, when they least expect it.

It will be then that the holocaust I speak of will take place.

Pray, pray, pray for the people of Israel, who will continue to suffer for their sins, until My Second Coming.

Your beloved Jesus

371. Настав час на відкриття Другої Печаті, оскільки війни будуть посилюватись

Субота, 10 березня 2012 р. Божого, 15:30

Моя ніжно улюблена дочко, настав час для відкриття Другої Печаті, оскільки війни будуть зростати і поширюватися.

Мстивий темний ангел походить з одного джерела, Моя дочко, і всі ці війни взаємопов’язані. Вони не відбулися через регіональні заворушення, а були сплановані Заходом.

Ці війни були навмисно сплановані з метою отримання контролю і багато з цих народів зображені як демонічні поруч з брехнею, яка поширюється про їхніх політичних лідерів.

Діти, ці війни були хитро організовані, всі й одразу, з однією метою, щоб усунути лідера за лідером.

Мирні рішення будуть представлені і їм аплодуватимуть, але вони будуть фальшивими.

Ви, Мої діти, є ошуканими.

Поголоски про війни – це всього лиш поголоски. Яким чином з’являються поголоски? Хто їх поширює і чому?

Як ви думаєте, чому так багато країн, водночас, були втягнутими у ці війни?

Це не був збіг обставин.

Існує план, організований антихристом, щоб контролювати і завойовувати ті народи, які багаті на ресурси.

Як тільки вони будуть контролювати ці країни, вони стануть дуже потужними.

Коли ці війни посиляться і стануть виснажливими, тоді антихрист зробить себе відомим в якості мирного посередника.

Мало кому з вас говорять правду, тому що антихрист і його організації контролюють світові комунікації.

Оскільки ці війни будуть посилюватись, моліться зараз, щоб зробити їхні плани безсилими.

Знайте, що Ізраїль, який знаходиться під впливом Заходу, буде відкинутий і зраджений Сполученими Штатами Америки тоді, коли він буде найменше на це сподіватися.

Саме тоді і буде відбуватися голокост, про який Я говорю.

Моліться, моліться, моліться за народ Ізраїля, який буде продовжувати страждати за свої гріхи аж до часу Мого Другого Пришестя.

Ваш улюблений Ісус

 

Поділитися в соціальних мережах
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •