My Second Coming, cannot be prevented, nor can it be stopped

Wednesday, March 7th, 2012 @ 20:30

My dearly beloved daughter, I will protect you with the special Graces needed, to give you the strength to deal with the forces of evil, which are underway to stop this Holy Mission.

It is important to understand that human opinion is not important.

All that matters, is My Most Holy Word.

My Word is the Truth. I Am the Truth. Anyone who tells you these Messages are not in accordance with My Teachings is a liar.

They do not know Me. They may think they do, but they can only know Me, if they remain humble of heart.

Those whose opinion contradicts My Word, are guilty of the sin of pride.

Pride blinds even My sacred servants to the Truth of My Holy Word.

My Promises to mankind, to come again in Glory to Judge the living and the dead, must come to pass.

This, My Second Coming, cannot be prevented nor can it be stopped.

My warnings to humanity, given to them because I love every soul, are important.

I must prepare all of God’s children, adequately, for this Most Glorious Event.

Many will attempt to block you. Many will try to undermine My Holy Word and many will try to harm you in order to prevent My Holy Word from being heard.

All of these attempts will be useless.

Only I, Jesus Christ, have the Power to provide Eternal Salvation to the whole of humanity.

Only I have the Power to prepare the souls of all mankind for their inheritance in Paradise.

No one, not even Satan, the king of darkness or his minions, can stop this from happening.

Always remember this. I will protect all of those who abide by My Holy Word.

You may be frightened by global events, as the forces of darkness envelop your countries.

Events will distress you, but you must never fear, for I will bring you with Me into My New Kingdom on Earth.

All I ask is that you trust in Me.

Let Me guide you. Allow Me to show you the way to purify your souls, through the Crusade of Prayers I give you.

Then leave all to Me.

Remember, My Love for all of you is so strong, that no man can ever dilute this Pure Love and Compassion I hold for each of God’s children in My Sacred Heart.

Your beloved Jesus

Redeemer of Mankind

 

368. Моєму Другому Пришестю не можна запобігти, ані не можна його зупинити

Середа, 7 березня 2012 р. Божого, 20:30

Моя ніжно улюблена дочко, Я буду захищати тебе особливими Ласками, які необхідні для того, щоб дати тобі сили для боротьби із силами зла, які працюють над тим, щоб зупинити цю Святу Місію.

Важливо зрозуміти, що людська думка не є важливою.

Все, що має значення – це Моє Найсвятіше Слово.

Моє Слово є Правда. Я Є Правда. Ті, які кажуть вам, що ці Послання не відповідають Моєму Вченню, є брехунами.

Вони не знають Мене. Вони можуть думати, що вони знають, але вони можуть пізнати Мене тільки тоді, якщо залишаться зі смиренними серцями.

Ті, чия думка суперечить Моєму Слову, є винними в гріху гордині.

Гордість засліплює на Правду Святого Слова навіть Моїх висвячених слуг.

Мої Обітниці, дані людству, що Я прийду знову в славі судити живих і мертвих, повинні сповнитися.

Моєму Другому Пришестю не можна запобігти, ані не можна його зупинити.

Мої попередження, які Я даю людству, є важливими, тому що Я люблю кожну душу.

Я повинен підготувати всіх Божих дітей до цієї Найславнішої Події.

Багато хто буде намагатися заблокувати вас. Багато будуть намагатися підважити Моє Святе Слово і багато хто буде намагатися заподіяти вам шкоду та перешкодити тому, щоб Моє Святе Слово було почутим.

Та всі ці спроби будуть даремними.

Тільки Я, Ісус Христос, маю Владу забезпечити Вічне Спасіння всьому людству.

Тільки Я маю Владу підготувати душі всіх людей до їхнього Спадкоємства в Раю.

Ніхто, навіть сатана, цар темряви, ані його поплічники, не можуть цьому перешкодити.

Завжди про це пам’ятайте. Я захищатиму всіх тих, які дотримуються Мого Святого Слова.

Ви можете бути наляканими глобальними подіями, оскільки сили темряви охоплюють ваші країни.

Ці події завдадуть вам страждань, але ви ніколи не повинні боятися, бо Я візьму вас з Собою в Моє Нове Царство на землі.

Все про що Я прошу – це довіритися Мені.

Дозвольте Мені вести вас. Дозвольте Мені показати вам шлях очищення для ваших душ через Молитви Хрестового Походу, які Я вам даю.

Потім залиште все на Мене.

Пам’ятайте, що Моя Любов до всіх вас є настільки сильною, що жодна людина ніколи не зможе послабити цю Чисту Любов і співчуття, які Я маю до кожної Божої дитини в Моєму Найсвятішому Серці.

Ваш улюблений Ісус

Відкупитель людства

 

Поділитися в соціальних мережах
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •