Watch now, as the man of peace will present himself to the world

Tuesday, March 6th, 2012 @ 15:20

My dearly beloved daughter, you must continue to carry out My Holy Instructions and let no man stop you in this Mission, although you will continue to be attacked on all sides.

Never doubt My Word, even when you do not understand what My Messages mean.

Everything you are being given for the world to hear has been foretold, My daughter.

It is just that mankind needs to understand what is contained in the Book of John.

All things foretold must come to pass.

Watch now, as the man of peace will present himself to the world.

He will be seen to create peace in the Middle East.

This will be a false peace and is a guise for the lie he presents, in order to hide the real reason for this untruth, which is being perpetrated.

Pray for My Holy Vicar, Pope Benedict XVI, for he will face a terrible persecution. This time is close now.

Pray, all of you, because your prayers will ease the severity of these times, which can be diluted.

Much is not known, My daughter, about the end times.

Many are fearful and so they should be, but only if their souls are unclean.

For those of you in the Light of God, you have much to look forward to, because it will mean the banishment of sin from the Earth.

At last the world will emerge in a new beginning filled with My Divine Light.

There is not much time before these things take place.

All that matters is that all of God’s children will see the Truth in time and convert.

Otherwise they will not be part of the New Heaven and the New Earth, which will merge to become one.

For then I will come to Judge.

So only those who acknowledge Me, their Saviour, Jesus Christ, and My Eternal Father, will have life.

Pray for all your souls. This is all you need to focus on right now and trust in Me completely.

Your Jesus

366. Вважайте зараз, оскільки людина миру представить себе світові

Вівторок, 6 березня 2012 р. Божого, 15:20

Моя ніжно улюблена дочко, ти повинна продовжувати виконувати Мої Святі Розпорядження і не дозволити нікому зупинити тебе в цій Місії, хоч тебе, як і раніше, продовжуватимуть атакувати.

Ніколи не сумнівайся в Моєму Слові, навіть якщо ти не розумієш, що означають Мої Послання.

Все це було дано тобі для того, щоб світ почув те, що було передбачено, Моя дочко.

Справедливим є те, що людство повинно зрозуміти, що міститься в Книзі Йоана.

Все передбачене має здійснитися.

Вважайте зараз, оскільки людина миру представить себе світові.

Він, як ви помітете, буде вважатися тим, хто запровадить мир на Близькому Сході.

Це буде фальшивий мир, який буде маскою для брехні, яку він представить, щоб приховати справжю причину тієї неправди, яка здійснюється.

Моліться за Мого Святого Вікарія, папу Бенедикта XVI, оскільки він постане перед обличчям страшного переслідування. Цей час є близько.

Моліться, усі ви, бо ваші молитви полегшать суворість тих часів, яка може бути послабленою.

Багато чого не відомо, Моя дочко, про КінецьЧасів.

Багато хто боїться і це природньо, але тільки в тому випадку, якщо їхні душі є нечистими.

Для тих, які перебувають у Божому Світлі, є на що з нетерпінням очікувати, тому що це означатиме вигнання гріха із землі.

Врешті, через новий початок з’явиться світ, наповнений Моїм Божественним Світлом.

Залишилось не так багато часу, перш ніж ці речі відбудуться.

Все, що має значення, це те, щоб усі Божі діти вчасно побачили Правду і навернулися.

Інакше вони не будуть частиною Нового Неба і Нової Землі, які об’єднаються разом.

І тоді Я прийду, щоб судити.

Отож тільки ті, які визнають Мене, свого Спасителя, Ісуса Христа і Мого Предвічного Отця, матимуть життя.

Моліться всі за свої душі. Це все, на чому зараз необхідно зосередитися і довіртеся Мені цілковито.

Ваш Ісус

 

Поділитися в соціальних мережах
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •