Catholic Church and House of Israel will be persecuted

Sunday, March 4th, 2012 @ 15:30

My dearly beloved daughter, the time for the opening of the Seals, which will result in you opening the Seventh Seal, is almost upon you.

Because of your prayers, much upheaval is being averted.

You, My followers, are accepting My Cross and you will unite with the Immaculate Heart of My Mother, as you march towards My Glorious Kingdom.

As the falsities and depravities of the world escalate, so too will the faith of those who lead My Army.

The churches will be persecuted. Namely, the Catholic Church and the House of Israel.

Many will be pleased. These two religions will be tormented and every effort, both externally and within, will be made to eradicate any trace of either.

There will be great rejoicing around the world when they have fallen.

Many will consider them to be destroyed. People will then ignore their corpses.

But this would be foolish. For they will rise again to form the New Heaven and the New Earth as the Gates of My Paradise are opened. No one can nor will destroy My chosen people on Earth.

They may inflict pain, torture, death, and demolish the very buildings and temples set up by them to honour My Father.

But, then they will rise and reclaim their rightful thrones, when they will reign with Me in Paradise.

Never reject God.

Never reject His churches, for if you do you will be following the path of deceit to eternal damnation.

Your Saviour

Jesus Christ

364. Католицька Церква та Дім Ізраїля будуть переслідувані

Неділя, 4 березня 2012 р. Божого, 15:30

Моя ніжно улюблена дочко, час відкриття Печатей майже надійшов і це приведе до відкриття тобою Сьомої Печаті.

Завдяки вашим молитвам багато потрясінь було відвернуто.

Ви, Мої послідовники, приймаєте Мій Хрест і об’єднуєтеся з Непорочним Серцем Моєї Матері, оскільки прямуєте до Мого Славного Царства.

Так само, як зростатиме фальшивість і гріховність світу, так само зростатиме віра тих, які ведуть Мою Армію.

Церкви будуть переслідувані. Мається на увазі Католицька Церква та Дім Ізраїля.

Багато будуть тому раді. Ці дві релігії будуть мучені і всі зусилля, як зовні, так і всередині, будуть спрямовані, щоб викорінити будь-які їхні сліди.

Буде велика радість по цілому світі, коли вони впадуть.

Багато вважатимуть, що вони знищені. Тоді люди будуть ігнорувати їхні трупи.

Але це буде безглуздо. Тому що вони піднімуться знову, щоб сформувати Нове Небо і Нову Землю, оскільки Ворота Мого Раю будуть відкриті. Ніхто не може знищити і не знищить Мій вибраний народ на землі.

Вони можуть заподіяти біль, тортури, смерть і знищити самі будівлі і храми, які були поставлені ними для вшанування Мого Отця.

Але потім вони піднімуться і повернуть свої законні володіння, коли будуть царювати зі Мною в Раю.

Ніколи не відкидайте Бога.

Ніколи не відкидайте Його церков.

Бо якщо так вчините, то підете шляхом обману до вічного прокляття.

Ваш Спаситель

Ісус Христос

 

Поділитися в соціальних мережах
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •