Join together as we enter the Gates of the New Paradise

Thursday, March 1st, 2012 @ 19:55

My dearly beloved daughter, many of My children will now be saved, because of the prayers and suffering of My cherished followers, whose love for Me exceeds that known to much of mankind.

In this period of intensity, I hold out and rely on My followers to help Me to save souls.

Many of these souls will not survive the Act of My Divine Mercy and will die in mortal sin.

So many of you have responded to My Call with such obedience and generosity of heart.

You bring Me great comfort.

I bless you, My dear followers, and ask you to continue to pray for the souls of others.

All of humanity will be given the Gift of My Mercy shortly.

Not one will fail to understand the Truth of My Existence. But not all will want to embrace Me even when the Truth is revealed to them.

They are the souls I pine for.

These are the lost souls for whom My beloved Mother spills tears.

These are the sinners you must help Me save, because I want to save all of God’s children.

Pray and join together to help Me draw every single soul together, as we enter the Gates of the New Paradise.

Crusade Prayer (35)

Prayer for souls to enter Paradise

“O my Jesus, help me to help You salvage the remnants of Your children on Earth.

I pray that You will, through Your Mercy, salvage souls from the spirit of darkness.

Accept my trials, sufferings and sorrows in this life to save souls from the fires of Hell.

Fill me with the Graces to offer You these sufferings with love and joy in my heart so that we will all unite, as one, in love for the Blessed Trinity and live with You, as one holy family, in Paradise.

Amen.”

Children, you know how much I love you.

You who know Me will understand the depths of My Pain and suffering, because of the number of people who reject My Hand of Mercy.

Only you, through your prayers, can help these souls and so bring Me the comfort I desire.

Keep close to Me now.

It won’t be long.

Be patient and pray.

Relax, feel My Love.

All will be well.

Your beloved Jesus Christ

361. Єднайтеся разом, оскільки ми входимо у ворота Нового Раю

Четвер, 1 березня 2012 р. Божого, 19:55

Моя ніжно улюблена дочко, багато Моїх дітей будуть врятовані завдяки молитвам і стражданням дорогих Моєму Серцю послідовників, чия любов до Мене перевищує ту любов, яка відома більшості людства.

В цей інтенсивний період Я покладаюся на Моїх послідовників, які допомогають Мені рятувати душі.

Багато хто з тих душ не переживе Акту Мого Божого Милосердя і помруть у смертному гріху.

Так багато вас відповіли на Мій заклик з послухом і щедрістю серця.

Ви приносите Мені велику втіху.

Я благословляю вас, Мої дорогі послідовники, і прошу вас продовжувати молитися за душі інших.

Усе людство невдовзі отримає Дар Мого Милосердя.

Ніхто не зможе не зрозуміти Правди про Моє Існування. Але не всі захочуть обійняти Мене, навіть коли Правда їм відкриється.

Вони є тими душами, за якими Я сумую.

Це є ті загублені душі, за якими Моя улюблена Мати проливає сльози. Вони є тими грішниками, яким ви повинні допомогти врятуватися, тому що Я хочу врятувати всіх Божих дітей.

Моліться й об’єднуйтеся, щоб допомогти Мені притягнути кожну душу до єдності, оскільки ми входимо у ворота Нового Раю.

Молитва Хрестового Походу [35]

Молитва за те, щоб душі увійшли до Раю

О мій Ісусе, допоможи мені, щоб я міг допомогти Тобі врятувати залишки Твоїх дітей на землі.

Я молюся, щоб Ти, через Своє Милосердя, врятував душі від духу темряви.

Прийми мої випробування, страждання і скорботи в цьому житті, щоб врятувати душі від пекельного вогню.

Наповни мене Благодаттю, щоб пожертвувати Тобі ці страждання з любов’ю і радістю в моєму серці, щоб ми всі об’єдналися в любові до Пресвятої Трійці і жили з Тобою як одна свята родина в Раю.

Амінь.

Діти, знайте, що Я вас сильно люблю.

Ви, які Мене знаєте, зрозумієте глибину Мого болю і терпіння через ту кількість осіб, які відкидають Мою Руку Милосердя.

Тільки завдяки своїм молитвам ви можете допомогти цим душам і тим самим забезпечити Мені втіху, якої Я так прагну.

Перебувайте поруч зі Мною.

Це не триватиме довго.

Будьте терплячими і моліться.

Заспокійтеся, відчуйте Мою Любов.

Все буде добре.

Ваш улюблений Ісус Христос

 

Поділитися в соціальних мережах
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •