Don’t you know that the Holy Spirit cannot and will not enter the souls of those with hardened hearts?

Wednesday, February 29th, 2012 @ 17:30

My dearly beloved daughter, the timing of My Father’s Will is not for your knowing.

My followers must be patient, as everything in the world will evolve as prophesised in My Father’s Book.

All of this will be according to My Father’s timing and the effect that your prayers will have, in helping to avert global wars.

It is not long for all My Promises to be fulfilled.

You, My followers, must trust in Me, your beloved Jesus.

Pray for souls and leave everything in My Hands.

Never forget to pray to My Father, as often as you can, for the Seal of the Living God, in order to protect you and your families.

Crusade Prayer (33) to ask for the Seal of the Living God and accept it with love, joy and gratitude.

“O my God, my loving Father, I accept with love and gratitude Your Divine Seal of Protection.

Your Divinity encompasses my body and soul for eternity.

I bow in humble thanksgiving and offer my deep love and loyalty to You, my beloved Father.

I beg You to protect me and my loved ones with this special Seal and I pledge my life to Your service forever and ever.

I love You, dear Father.

I console You in these times, dear Father.

I offer You the Body, Blood, Soul and Divinity of Your dearly beloved Son, in atonement for the sins of the world and for the salvation of all Your children.

Amen.”

Ensure also that you encourage others to pray the seven-day Crusade Prayer (24) to seek redemption for your sins.

“O my Jesus, You are the Light of the Earth. You are the Flame that touches all souls. Your Mercy and Love knows no bounds.

We are not worthy of the Sacrifice You made by Your death on the Cross. Yet we know that Your Love for us is greater than the love we hold for You.

Grant us, O Lord, the Gift of humility so that we are deserving of Your New Kingdom.

Fill us with the Holy Spirit so we can march forth and lead Your Army to proclaim the Truth of Your Holy Word and prepare our brothers and sisters for the Glory of Your Second Coming on Earth.

We honour You. We Praise You.

We offer ourselves, our sorrows, our sufferings, as a gift to You, to save souls.

We love You, Jesus.

Have Mercy on all Your children, wherever they may be.

Amen.”

To those who challenge this special Gift of prayer, in which I offer Total Absolution, you must know this.

I Am Jesus Christ, the Son of man and have been given the Authority to forgive all sins.

My sacred priests have also been given the power to forgive sin, through the holy Sacrament of Confession.

I request that you accept My Gift of Absolution, for the benefit of those who cannot receive the Sacrament of Confession or for those who are not members of the Roman Catholic Church.

Would you deny these precious souls the right to My Gift?

Why would you try to discourage those souls, who accept My Divine Word, from receiving Absolution? Would you rather they did not redeem themselves in My Eyes?

You must show love to your brothers and sisters and be happy that they are being given this special Gift by Me, their beloved Jesus.

Even if they never read My Messages given to you, My daughter, every sinner has the right to ask Me to forgive them once they show true remorse in their souls.

Open your hearts and pray for the Gift of humility.

Don’t you know that the Holy Spirit cannot and will not enter the souls of those with hardened hearts?

Your Divine Saviour

Jesus Christ

360. Хіба ви не знаєте, що Святий Дух не може увійти і не увійде в душі тих, які мають зачерствілі серця?

Середа, 29 лютого 2012 р. Божого, 17:30

Моя ніжно улюблена дочко, відлік часу Мого Отця не є до твого відома.

Мої послідовники повинні бути терплячими, оскільки все у світі буде розвиватися, так як було передбачено у Книзі Мого Отця.

Все це буде згідно з передбаченим часом Мого Отця і відповідно до ефективності ваших молитов, які допоможуть запобігти глобальним війнам.

Невдовзі всі Мої Обітниці будуть виконані.

Ви, Мої послідовники, повинні довіряти Мені, вашому улюбленому Ісусу.

Моліться за душі і залиште все в Моїх Руках.

Ніколи не забувайте молитися до Мого Отця так часто, як можете про Печать Бога Живого, щоб захистити себе і ваші сім’ї.

Молитва Хрестового Походу [33], щоб попросити про Печать Бога Живого і прийняти її з любов’ю, радістю та вдячністю.

О мій Боже, мій люблячий Отче, я приймаю з любов’ю та вдячністю Твою Божественну Печать Захисту.

Твоя Божественність охоплює моє тіло і душу для Вічності.

Я схиляюсь у смиренній подяці і жертвую Тобі мою глибоку любов та вірність, мій улюблений Отче.

Я благаю Тебе, захисти мене і моїх близьких цією особливою Печаттю.

Я посвячую моє життя на служіння Тобі на віки вічні.

Я люблю Тебе, дорогий Отче.

Я втішаю Тебе в ці часи, дорогий Отче.

Я жертвую Тобі Тіло і Кров, Душу і Божество Наймилішого Сина Твого на переблагання за гріхи світу та за спасіння всіх Твоїх дітей.

Амінь.

Подбайте також, щоб заохотити інших до відмовляння семиденної Молитви Хрестового Походу [24], щоб шукати спокутування провин за свої гріхи.

О мій Ісусе, Ти – Світло землі.

Ти – Полум’я, яке торкається всіх душ.

Твоє Милосердя і Любов не знають меж.

Ми не гідні тієї Жертви, яку Ти здійснив через Свою смерть на Хресті, але знаємо, що Твоя Любов до нас є більшою від нашої любові до Тебе.

Уділи нам, Господи, Дар смирення, щоб ми були гідними Твого Нового Царства.

Наповни нас Духом Святим, щоб ми могли крокувати вперед і вести Твою Армію, щоб проголошувати Істину Твого Святого Слова та підготувати наших братів і сестер до Слави Твого Другого Пришестя на землю.

Ми почитаємо Тебе.

Ми прославляємо Тебе.

Ми жертвуємо себе самих, наші скорботи, наші страждання як дар для Тебе, щоб рятувати душі.

Ми любимо Тебе, Ісусе.

Помилуй всіх своїх дітей, де б вони не знаходились.

Амінь.

Ви, які сумніваєтеся в цьому особливому Дарі Молитви, в якому Я пропоную Повний Відпуст гріхів, маєте знати наступне.

Я, Ісус Христос, Син Людський, і Мені було дано владу прощати всі гріхи.

Моїм священикам також дана влада прощення гріхів через Святе Таїнство Сповіді, щоб ви прийняли Мій Дар Повного Відпусту на благо тих, які не можуть отримати Таїнство Сповіді, або для тих, які не є членами Римо-Католицької Церкви.

Чи могли б ви відмовити тим дорогоцінним душам у праві на Мій Дар?

Навіщо ви намагаєтеся перешкодити тим душам, які приймають Моє Божественне Слово, отримати відпущення гріхів? Чи ви бажаєте, щоб вони не спокутували своїх провин в Моїх Очах?

Ви повинні проявити любов до своїх братів і сестер і бути щасливими, що їм надається цей особливий Дар від Мене, їхнього улюбленого Ісуса. Навіть, якщо вони ніколи не читали Мої Послання, які дані тобі, Моя дочко, кожен грішник має право просити у Мене прощення, якщо він виявить справжнє каяття в душі.

Відкрийте свої серця і моліться про Дар смирення. Хіба ви не знаєте, що Святий Дух не може увійти і не увійде в душі тих, які мають зачерствілі серця?

Ваш Божественний Спаситель

Ісус Христос

 

Поділитися в соціальних мережах
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •