The world is about to undergo the next stage of cleansing

Monday, February 27th, 2012 @ 15:30

My dearly beloved daughter, as the events of disruption in the world continue to increase the time is the drawing close for My Divine Mercy.

As the wars and unrest spread in every direction, the Faith of My Church will continue to weaken.

The schism in My Holy Church is about to develop quickly.

Priest against priest.

Bishop against bishop.

The world is about to undergo the next stage of cleansing.

Anger against My Father will emerge in every country in the world.

My followers will now experience suffering for their faith in a way they have not experienced before.

The pain felt by those poor souls is a reflection of the Pain that I Am enduring right now.

All those in union with Me, their beloved Jesus, will know, without doubt in their souls, that My Holy Spirit now rests within them.

They will instantly know when they witness sin around them and how it pains Me.

When they see wars inflicted on the innocent they will feel My torment in every bone of their bodies.

When they see the sin of abortion paraded in front of them, as if it were of no consequence, they will be riddled with My Pain.

Sin is escalating. The Faith of My Church is dissipating.

The loyalty of My sacred servants is weakening.

Belief in My Teachings is being dismissed by My sacred servants, where My flock are told lies about the seriousness of sin.

Then there are My beloved priests, nuns and clergy, of all religious denominations, who believed in Me and My Eternal Father, Who are enduring the pain of having to witness the spread of sin like wildfire, which is engulfing nations, everywhere, at a ferocious speed.

No matter how difficult this is, you must stay strong and keep united in My Name.

Prayer is now needed and you must spend at least one hour a day doing this in order to mitigate events, which will now unfold in the world.

Christian churches are being targeted and tormented by secular groups.

They will seek to abolish all things, which honour Me, their Divine Saviour, Jesus Christ.

The hatred being instilled in their souls is by the hand of Satan.

Pray, pray now that those souls who inflict pain and suffering on God’s children can be saved.

Your Jesus

359. Світ стоїть на порозі наступного етапу очищення

Понеділок, 27 лютого 2012 р. Божого, 15:30

Моя ніжно улюблена дочко, оскільки руйнівні події у світі продовжують зростати, час Мого Божественного Милосердя наближається.

Оскільки війни і заворушення поширюються у всіх напрямках, віра Моєї Церкви і надалі слабшатиме.

Розкол в Моїй Святій Церкві настане швидко.

Священик проти священика.

Єпископ проти єпископа.

Світ стоїть на порозі наступного етапу очищення.

Гнів на Мого Отця з’явиться в кожній країні світу.

Мої послідовники будуть тепер зазнавати страждань за віру в спосіб, в який вони їх не зазнавали раніше.

Біль, який ви відчуваєте через ці бідні душі, є відображенням болю, якого Я зазнаю просто зараз.

Всі ті, які перебувають у єдності зі Мною, своїм улюбленим Ісусом, пізнають без вагань у своїх душах, що Мій Святий Дух спочиває на них.

Вони відразу зрозуміють, коли стануть свідками гріха довкола себе, як це Мене болить.

Коли вони побачать війни, які ведуться проти невинних, вони відчуватимуть Мою муку кожною клітиною свого тіла.

Коли вони побачать гріх аборту, який виставляється перед ними напоказ, так ніби він не має жодного значення, то вони будуть пронизані Моїм болем.

Гріх посилюється. Віра Моєї Церкви розпорошується.

Вірність Моїх висвячених слуг слабшає.

Віра в Моє Вчення на даний час підкопується Моїми висвяченими слугами, які говорять Моїй пастві неправду про серйозність гріха.

Також є Мої улюблені священики, черниці і духовенство всіх віросповідань, які вірять в Мене і Мого Предвічного Отця, який терпить біль, спостерігаючи за поширенням гріха, що як лісова пожежа скрізь охопила народи з лютою швидкістю.

Незалежно від того, наскільки вам є важко, ви повинні залишатися сильними і зберігати єдність в Моє Ім’я.

Зараз необхідною є молитва і ви повинні присвятити їй принаймні одну годину в день для того, щоб пом’якшити ті події, які зараз відбуваються у світі.

Християнські церкви стають мішенню і утискаються світськими групами.

Вони будуть прагнути усунути всі речі, які вшановують Мене, їхнього Божественного Спасителя, Ісуса Христа.

Ненависть, яка прищеплена їхнім душам, походить з руки сатани.

Моліться, моліться зараз, щоб ті душі, які завдають біль і страждання Божим дітям, могли врятуватися.

Ваш Ісус

 

Поділитися в соціальних мережах
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •