There will be no death, no illness no sin in the New Paradise

Friday, February 24th, 2012 @ 15:30

My dearly beloved daughter, you must never forget that, despite My stern warnings to humanity, I hold a very special love in My Heart for all of My children.

It is necessary to purify the Earth now, for were I to return now it would not be fit for Me to walk upon it.

When mankind has been purified only those with love for Me and My Eternal Father will remain.

My chosen generation will be with Me for eternity. This Paradise will offer 1,000 years of peace, love and harmony.

After this period the second resurrection of the dead will take place.

Only then can Eternal Life be offered to all souls, with the Light of God shining through them.

Why do you hesitate, My daughter, don’t you know that these prophesies have been foretold?

Let no man misunderstand. You, children of this generation, will be given the Gift of living in the Paradise, even more beautiful than that prepared for Adam and Eve.

Age will be non-existent, as man will live in peace with families of generations.

So much love and enjoyment will be an everyday occurrence. Finally, you will be accorded true, lasting peace in your souls.

Why would this not be possible? This is the Earth that was planned by My Father, Whose Divine Will will, at last, finally be realised on Earth, as it is in Heaven.

Rejoice all of you. The New Paradise is to be welcomed with excitement and anticipation.

There will be no death, no illness, no sin. You will be given the Gift of eternal happiness.

Pray for those who, through sin and disobedience, will forfeit any claim to their rightful inheritance, which was planned by My Eternal Father since the beginning of time.

Your beloved Jesus

356. В Новому Раю не буде ні смерті, ні хвороб, ні гріха

П’ятниця, 24 лютого 2012 р. Божого, 15:30

Моя ніжно улюблена дочко, ти ніколи не повинна забувати, що незважаючи на Мої суворі попередження для людства, Я маю у Своєму Серці дуже особливу Любов до всіх Моїх дітей.

Зараз є необхідно очистити землю, бо якби Я тепер повернувся, вона була б не гідною того, щоб Я міг по ній ходити.

Коли людство буде очищене, залишаться тільки ті, які мають Любов до Мене і до Мого Предвічного Отця.

Моє вибране покоління буде зі Мною у Вічності. Цей Рай запропонує тисячу років миру, любові та гармонії.

Після закінчення цього терміну настане Друге Воскресіння з мертвих.

Тільки тоді Вічне Життя буде запропоноване всім тим душам, які випромінюють Боже Світло.

Чому ти вагаєшся, Моя дочко, хіба ти не знаєш, що ці пророцтва були передбачені?

Нехай жодна людина не зрозуміє цього невірно.

Вам, діти цього покоління, буде надано Дар життя в Раю, ще гарнішому, ніж той, який був приготований для Адама і Єви.

Вік не буде існувати, оскільки люди будуть жити у мирі зі своїми родинами з минулих поколінь.

Так багато буде любові і задоволення і це буде повсякденним явищем. Ви будете обдаровані правдивим тривалим миром у ваших душах.

Чому це би мало бути неможливим? Це є земля, яка була запланована Моїм Отцем, чия Божественна Воля, нарешті, остаточно здійсниться на землі, як і на Небі.

Радійте, ви усі. Новий Рай можна тільки вітати із хвилюванням та очікуванням.

Не буде смерті. Не буде хвороби. Не буде гріха. Ви отримаєте Дар Вічного Щастя.

Моліться за тих, які через гріх і непослух втратять всяке право на своє законне Спадкоємство, яке була заплановане Моїм Предвічним Отцем від самого початку.

Ваш улюблений Ісус

 

Поділитися в соціальних мережах
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •