Mother of Salvation: Pray that Nuclear War can be averted in Iran

Thursday, February 23rd, 2012 @ 16:00

My child it is time for my children to join as one in deference to My precious Son so that nuclear war can be averted in Iran.

This war is very close and you must pray hard to stop it because it will kill millions of God’s children.

Satan and his demons are working to cause terrible destruction.

If they kill souls before they are given a chance to redeem themselves in my Son’s Eyes, then they are lost.

This is the evil one’s plan.

He seeks so many souls to prevent them from entering my Father’ Kingdom.

My Holy Rosary can, when recited by saying all the mysteries in one prayer, prevent war children.

Unite now for one day and recite my Holy Rosary to stop this nuclear war which is now being planned.

Pray for those poor souls, not just in Iran but in countries who become embroiled unwittingly.

Pray also for those poor countries who are being used as pawns in the wicked game of lies being planned by groups, not of God, my Eternal Father.

Go now my children and bring all of my children together to pray in order to mitigate this great atrocity against humanity.

Your beloved Mother

Mother of Salvation

354. Матір Спасіння: Моліться, щоб запобігти ядерній війні в Ірані

Четвер, 23 лютого 2012 р. Божого, 16:00

Моя дитино, настав час для Моїх дітей об’єднатися у шанобливому ставленні до Мого дорогого Сина, щоб можна було запобігти ядерній війні в Ірані.

Ця війна дуже близько і ви повинні старанно молитися, щоб її зупинити, тому що вона уб’є мільйони Божих дітей.

Сатана і його демони працюють, щоб викликати страхітливе руйнування.

Якщо вони вб’ють душі перед тим, як вони отримають шанс спокутувати свої провини в Очах Мого Сина, то ці душі будуть втраченими.

В цьому полягає план злого духа.

Він прагне якомога більше душ, щоб перешкодити їм увійти в Царство Мого Отця.

Діти, коли ви відмовляєте всі таємниці Мого Святого Розарію [Вервиці] в одній молитві, то можете запобігти війні.

Об’єднайтеся зараз на один день і відмовте Мій Святий Розарій, щоб зупинити цю ядерну війну, яка в даний час запланована.

Моліться за ті бідні душі, не тільки в Ірані, але й в тих країнах, які були несвідомо втягнутими в неї.

Моліться також за ті бідні країни, які використовують в якості маріонеток у злій брехливій грі, яка запланована групами, які є не від Бога, Мого Предвічного Отця.

Ідіть, Мої діти, і зберіть всіх Моїх дітей на молитву, щоб молилися за пом’якшення того великого злодіяння проти людства.

Ваша улюблена Мати

Матір Спасіння

 

Поділитися в соціальних мережах
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •