Fasting is important for your souls

Wednesday, February 22nd, 2012 @ 19:00

(Message received by Maria Divine Mercy during Adoration of the Holy Eucharist.)

My dearly beloved daughter, tell My children that this time of Lent is a time of quiet reflection, of personal sacrifice and an opportunity to pray for the mitigation of war in the world.

Emulate My fasting in the desert by making small sacrifices.

Fasting is important for your souls. It cleanses the spirit and gives Me great comfort.

You can save many souls by fasting just once a week. This can be according to your desire. All that matters is that you offer up this day for souls.

Use this time to help Me in My battle for souls.

Reflect on My Life on Earth, and the Gift I bestowed, by My death on the Cross, to provide all of My children with Eternal Life.

These few weeks of Lent must be used to prepare your souls and those of your brothers and sisters.

Please prepare for Holy Week and Easter by reciting this Crusade Prayer (34)

Crusade Prayer (34)

My Gift of Fasting to Jesus

“O My Jesus, help me in my own small way, to imitate Your life of Sacrifice, in order to save mankind.

Allow me to offer You the gift of fasting one day a week, throughout Lent, to save all of humanity so that they can enter the Gates of the New Paradise on Earth.

I offer You, dear Jesus, my sacrifice with love and joy in my heart.

To show You the extent of my love through this sacrifice, I beg You for the salvation of every soul who may have fallen from Grace.

Amen.”

Do not allow fear to cloud your hope of Eternal Salvation, children. The purification will be swift.

You, My followers, who accept the Seal of the Living God, are blessed.

You must not worry.

You must be strong.

You must be hopeful and focus on Me at all times.

Only then will you rise and walk the thorny road, without hesitation.

I will guide and lead you on your journey every step of the way.

Your beloved Jesus

353. Піст є важливим для ваших душ

Середа, 22 лютого 2012 р. Божого, 19:00

Послання отримано Марією від Божого Милосердя під час Адорації Найсвятіших Тайн.

Моя ніжно улюблена дочко, скажи Моїм дітям, що цей час Великого Посту – це час спокійного розважання, особистої жертви і можливості молитися за пом’якшення війни у світі.

Наслідуйте Мій піст у пустелі, роблячи малі жертви.

Піст є важливим для ваших душ. Він очищає дух і приносить Мені велику втіху.

Ви можете врятувати багато душ, постячи тільки один раз в тиждень. Це може бути за вашим бажанням. Все, що має значення, це щоб ви пожертвували цей день за душі.

Використайте цей час, щоб допомогти Мені в Моїй боротьбі за душі.

Розважайте про Моє життя на землі і Дар, яким Я вас наділив через Мою смерть на Хресті, щоб запевнити всім Моїм дітям Вічне Життя.

Ці декілька тижнів Великого Посту повинні бути використані для підготовки ваших душ, а також душ ваших братів і сестер.

Прошу, підготуйтеся до Страсного Тижня і Великодня, відмовляючи цю молитву Хрестового Походу.

Молитва Хрестового Походу [34]

Мій дар посту для Ісуса

О мій Ісусе, допоможи мені в мій скромний спосіб наслідувати Твоє Жертовне Життя заради порятунку людства.

Дозволь мені пожертвувати Тобі дар посту, один день в тижні під час Великого Посту, для порятунку всього людства, щоб воно могло увійти у Ворота Нового Раю на землі.

Я складаю Тобі, дорогий Ісусе, мою жертву з любов’ю і радістю в моєму серці.

Щоб показати Тобі величину моєї любові через цю жертву, я благаю Тебе за Спасіння кожної душі, яка, можливо, відпала від Благодаті.

Амінь.

Не дозвольте страху затьмарити ваші надії на Вічне Спасіння, діти. Очищення буде швидким.

Ви, Мої послідовники, які приймаєте Печать Бога Живого, є благословенними.

Ви не повинні хвилюватися.

Ви повинні бути сильними. Ви повинні бути сповненими надії і повсякчас бути зосередженими на Мені.

Тільки тоді ви підніметеся і без вагань підете тернистою дорогою. Я буду направляти і вести вас у вашій подорожі на кожному кроці цього шляху.

Ваш улюблений Ісус

 

Поділитися в соціальних мережах
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •