God the Father: You are either for Me or against Me. The choice is yours

Tuesday, February 21st, 2012 @ 00:30

I Am God the Father, Creator of all things. I Am speaking with you tonight in the Name of the Holy Trinity.

My daughter, the time has come for the first of the Seals to be broken and how this saddens Me.

I have promised that before this happens I will offer My Seal of Protection on the foreheads of all those who believe in Me.

Now I give you, children, a last chance to stand up and decide.

You are either for Me or against Me. The choice is yours.

To those who reject My Holy Word given to this, the end time prophet, you must hear Me now as I speak.

I give you the prophets to guide you.

Why do you reject My Love?

Why do you allow doubts to blind you to the Truth?

Much as I love you, there is little time and you will be given seconds to decide on your own fate. For in time, My Patience will run out.

Ignore My Calling and you will find it difficult to find Me in the wilderness ahead.

If you accept My Seal of Love, you will be within My Protection at all times.

This Protection will cover your families.

This is My final Call to offer you My Seal of Love.

After that you will have to face the bleakness of the Great Tribulation exposed, alone and without a crutch to lean on.

I will never force you, children, to love Me. That is your own choice, and of course, love can only come from the heart.

I extend My Hand of Love now. If you know Me, you will recognise Me.

If you say you know Me, but reject My gesture of love and protection, then you do not really know Me at all.

My children, keep close to Me now for the first Seal has been finally opened.

The Earth will shake all over in various parts of the world and then you will be without doubt. Because I love you I will await your response after that.

Never reject My prophets, for you reject Me.

Harm or slander My prophets and you do the same to Me, for it is My Voice from Heaven that you insult.

Far better, if you do not speak at all and remain silent, if in doubt.

It is now the time for the prophecies to be proven.

Many will fall on their knees in shame and regret when they will see how their rejection of My Messages, through My end time prophets, have torn Me in two.

How their condemnation and ridicule have made a mockery of My Holy Word.

How the Truth was too bitter for them to swallow and how the lies from the false prophets and fortunetellers gave them the shallow comfort they sought.

How far My children have fallen away from Me.

How ungrateful they are.

To those who know Me and accept My Seal, know that you will have Eternal Life. You never doubted My Word, because your humility and childlike love for Me, meant that you did not allow intellectual reasoning to block your ears to the Truth.

So many of My true prophets sent to you over the last twenty years were mocked, abused, tormented and cast into the wilderness.

To those of you who slandered My Messages, you should be ashamed.

Yet you idolised the false prophets and bowed before them.

To you I ask, which God do you bow before?

You know who you are. The time has come for you to face the Truth, for you are either for Me or against Me. If you cannot recognise Me then you are lost.

To those who do hear My Voice, follow Me and help Me build My Remnant Church on Earth.

I will lead you through the havoc, which will be wielded by the antichrist.

You will not suffer the torment, which will befall those who refuse to reject false idols, greed, materialism and lust for power.

I Call on all of My children, to listen.

I ask you to open your eyes, before it is too late.

Your beloved Father

God of the Most High

351. Бог Отець: Ви або зі Мною, або проти Мене. Вибір за вами

Вівторок, 21 лютого 2012 р. Божого, 00:30

Я Є Бог Отець, Творець всього сущого. Я розмовляю з тобою цієї ночі в Ім’я Пресвятої Трійці.

Моя дочко, надійшов час зламати Першу із семи Печатей і як це Мене засмучує.

Я пообіцяв, що перш, ніж це відбудеться, Я запропоную вам Мою Печать Захисту, помістивши її на чолах тих, які вірять в Мене.

Зараз Я даю вам, діти, останній шанс, щоб піднятися і прийняти рішення.

Ви або зі Мною, або проти Мене. Вибір за вами.

Ви, які відкидаєте Моє Святе Слово, дане цьому пророку Кінця Часів, повинні почути Мене зараз, коли Я до вас промовляю.

Я даю вам пророків, щоб провадили вас.

Чому ви відкидаєте Мою Любов?

Чому ви дозволяєте сумнівам засліпити вас на Правду?

Я вас дуже сильно люблю, але залишилось зовсім небагато часу. Вам буде надано секунди, щоб вирішити свою власну долю. Бо після цього часу Моє терпіння вичерпається.

Якщо ви зігноруєте Мій заклик, вам буде дуже важко знайти Мене в пустелі, яка чекатиме на вас попереду.

Якщо ви приймете Мою Печать Любові, тоді ви будете повсякчас під Моїм захистом. Цей захист огорне ваші родини.

Це Мій останній заклик, щоб запропонувати вам Мою Печать Любові.

Після цього вам доведеться зіштовхнутися з похмурістю Великої Скорботи незахищеними, наодинці, без сторонньої допомоги.

Я ніколи не буду примушувати вас, діти, любити Мене. Це ваш власний вибір і, звичайно ж, любов може вийти тільки із серця.

Я простягаю вам зараз Мою Руку Любові. Якщо ви Мене знаєте, тоді розпізнаєте Мене.

Якщо ви говорите, що знаєте Мене, але відкидаєте Мій жест любові та захисту, тоді ви взагалі не знаєте Мене.

Мої діти, тримайтеся зараз близько Мене, оскільки Перша Печать, нарешті, була зламана.

Земля тремтітиме у різних частинах світу і тоді ви перестанете сумніватися. Саме тому, що люблю вас, Я буду очікувати на вашу відповідь й опісля цього.

Ніколи не відкидайте Моїх пророків, бо це ви Мене відкидаєте. Якщо ви кривдите або обмовляєте Моїх пророків, то це ви Мені робите, бо вони є Моїм Голосом з Неба, який ви зневажаєте.

Набагато краще, коли ви взагалі не відзиваєтесь і зберігаєте мовчання, якщо маєте сумніви.

Зараз настав час для здійснення пророцтв.

Багато впадуть на коліна від сорому і жалю, коли побачать, як відкинення Моїх Послань, даних людству через Моїх пророків Кінця Часів, розриває на шматки Моє Серце.

Як вони глузували з Мого Святого Слова через осудження і насмішки.

Як Правда була для них занадто гіркою, щоб проковтнути її, і як брехня фальшивих пророків і ворожбитів давала їм незначну потіху, якої вони так шукали.

Як далеко Мої діти відпали від Мене. Які вони невдячні.

Ви, які знаєте Мене і приймаєте Мою Печать – знайте, що матимете Вічне Життя. Ніколи не сумнівайтеся в Моєму Слові, тому що ваше смирення та дитяча любов до Мене означатиме, що ви не дозволили інтелектуальним міркуванням закрити ваші вуха на Правду.

Так багато Моїх правдивих пророків, посланих до вас протягом останніх двадцяти років, були висміяні, облаяні, зневажені, мучені, полишені у пустелі.

Вам має бути соромно, якщо Ви обмовляєте Мої Послання. Однак ви і надалі обожнюєте лжепророків і поклоняєтеся їм.

Хочу запитати вас, якому Богу ви поклоняєтеся?

Ви знаєте, ким ви є. Надійшов час подивитися Правді у вічі, бо ви або за Мене, або проти Мене. Якщо ви не зможете Мене розпізнати, то будете втраченими.

Ви, які чуєте Мій Голос – ідіть за Мною і допоможіть Мені збудувати Мій Залишок Церкви на землі.

Я проведу вас через хаос, який вчинить антихрист.

Ви не страждатимете від мук, які спіткають тих, які відмовляться відкинути фальшивих ідолів жадібності, матеріалізму і прагнення влади. Я закликаю усіх Моїх дітей, щоб слухали.

Я прошу вас відкрити очі, поки не стало занадто пізно.

Ваш улюблений Отець

Бог Всевишній

 

Поділитися в соціальних мережах
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •