God the Father: Rise now and accept My Seal, the Seal of the Living God

Monday, February 20th, 2012 @ 00:20

My beloved daughter, My Heart heaves in sorrow for the sins of My children.

Like any loving Father, their wicked hatred for each other tears My Heart in two.

It is like a sword piercing My Heart, which will not go away.

I Am God of the Most High, Who, because of the free will I have given to all of My children, will have to suffer enduring pain until the New Paradise on Earth evolves.

Then you will, My children, join in unison with My Holy Will.

Until that happens there can be no peace on Earth.

Only when the evil one and those who slavishly follow the lies he promises, are destroyed, finally can the world become calm.

My daughter, tell My children that I do not relish the thoughts of punishing My children, for I love them.

They are Mine, My cherished Creation. To see how the evil one has corrupted their souls is a constant torment to Me, their beloved Father.

I desire to take all of you loving children who know and understand My Love for you, into My beautiful, New Paradise on Earth.

I promise you that the persecution will be swift and that you will be protected.

For I now bequeath the Seal of My Love and Protection.

With this you will escape the notice of those who will cause hardship in your countries.

My Seal is My Promise of Salvation. My Power will surge through you with this Seal and no harm will come to you.

This is a miracle, children, and only those who bow before Me, their Lord and Creator of all things, as little children with love in their hearts for Me, can be blessed with this Divine Gift.

Rise now and accept My Seal, the Seal of the Living God. Recite this Crusade Prayer (33) to acknowledge My Seal and accept it with love, joy and gratitude.

“O my God, my loving Father, I accept with love and gratitude Your Divine Seal of Protection.

Your Divinity encompasses my body and soul for eternity.

I bow in humble thanksgiving and offer my deep love and loyalty to You, my beloved Father.

I beg You to protect me and my loved ones with this special Seal and I pledge my life to Your service forever and ever.

I love You, dear Father.

I console You in these times, dear Father.

I offer You the Body, Blood, Soul and Divinity of Your dearly beloved Son, in atonement for the sins of the world and for the salvation of all Your children.

Amen.”

Go, My children, and do not fear. Trust in Me, your beloved Father, Who lovingly created each of you.

I know every single soul; every part of you is known to Me. Not one of you is loved less than the other.

Because of this I do not want to lose one soul. Not one.

Please continue to pray My Divine Mercy Chaplet every day.

One day, you will understand why this purification is needed.

Your loving Father in Heaven

God of the Most High

350. Бог Отець: Підведіться зараз і прийміть Мою Печать, Печать Бога Живого

Понеділок, 20 лютого 2012 р. Божого, 00:20

Моя улюблена дочко, Моє Серце переповнене смутком через гріхи Моїх дітей.

Їхня люта ненависть один до одного розриває Моє Серце навпіл, як і будь-якого люблячого батька.

Це як меч, що постійно пронизує Моє Серце.

Я Є Бог Всевишній, який через свобідну волю, дану всім Моїм дітям, буду змушений терпіти постійний біль, аж поки на землі не встановиться Новий Рай.

Тоді ви, Мої діти, з’єднаєтесь одностайно з Моєю Святою Волею.

Поки цього не станеться – не може бути миру на землі.

Тільки тоді, коли злий дух і ті, які по-рабськи ідуть слідом за його брехливими обіцянками, будуть знищені, у світі, нарешті, запанує мир.

Моя дочко, скажи Моїм дітям, що Я не отримую задоволення від думки про покарання Моїх дітей, бо Я люблю їх. Вони є Моїми улюбленими сотворіннями. Бачити те, як злий дух спотворив їхні душі, є Моєю постійною мукою, їхнього улюбленого Отця.

Я бажаю забрати вас усіх, Моїх люблячих дітей, які знають і розуміють Мою Любов до вас, до Мого прекрасного Нового Раю на землі.

Я обіцяю вам, що переслідування буде швидким і що ви будете захищеними, оскільки Я зараз заповідаю Печать Моєї Любові і Захисту.

З цією Печаттю ви уникнете уваги тих, які викличуть труднощі у ваших країнах.

Моя Печать є Моєю Обітницею Спасіння. Моя Сила зросте через вас завдяки цій Печаті і жодне лихо вас не спіткає.

Це є чудо, діти, і тільки ті, які вклоняться Мені, Своєму Господеві і Творцеві всього сущого, як малі діти, з любов’ю у своїх серцях, можуть бути благословенними цим Божественним Даром.

Підведіться зараз і прийміть Мою Печать, Печать Бога Живого.

Відмовте цю Молитву Хрестового Походу [№ 33], щоб визнати Мою Печать і прийняти її з любов’ю, радістю і вдячністю.

Молитва Хрестового Походу [33]

Печать Бога Живого

О мій Боже, мій люблячий Отче, я приймаю з любов’ю та вдячністю Твою Божественну Печать Захисту.

Твоя Божественність охоплює моє тіло і душу для Вічності.

Я схиляюсь у смиренній подяці і жертвую Тобі мою глибоку любов та вірність, мій улюблений Отче.

Я благаю Тебе, захисти мене і моїх близьких цією особливою Печаттю.

Я посвячую моє життя на служіння Тобі на віки вічні.

Я люблю Тебе, дорогий Отче.

Я втішаю Тебе в ці часи, дорогий Отче.

Я жертвую Тобі Тіло і Кров, Душу і Божество Наймилішого Сина Твого на переблагання за гріхи світу та за спасіння всіх Твоїх дітей.

Амінь.

Ідіть, Мої діти, і не бійтеся. Довіртеся Мені, вашому улюбленому Отцю, який з любов’ю створив кожного з вас.

Я знаю кожну душу, кожна ваша частинка відома Мені. Жодного з вас не люблю менше за іншого.

Через це не бажаю втратити жодної душі. Жодної.

Будь-ласка, продовжуйте молитися Вервицю до Мого Божого Милосердя кожного дня.

Одного дня ви зрозумієте, для чого потрібне це очищення.

Ваш люблячий Отець на Небесах

Бог Всевишній

 

Поділитися в соціальних мережах
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •